Považuje špicla za mládka.
(německé rčení)

Hennermühle, Hühner Mühle, Malzmühle

Hennermühle, Hühner Mühle, Malzmühle
19
Mutěnín
34525
Domažlice
Mutěnín
49° 32' 43.6'', 12° 44' 58.3''
Mlýniště bez mlýna
Mutěnínský panský mlýn stál ve statku, kde byl i zámeček či pivovar. Většina budov v areálu je zbořena.
východní část
Starý potok
volně přístupný

Obecná historie:

Dřívější městys, dnes obec Mutěnín leží na úpatí Českého lesa. Osídlení tohoto místa je prastaré, původně české. Cesta, která jím prochází, patří k nejstarším přechodům z Čech do Bavorska a první obyvatelé se usazovali právě při ní. První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1253. V jedno období bylo v Mutěníně 5 mlýnů. Všechny ležely na Goldbachu - Zlatém potoku a trpěly při suchém počasí nedostatkem vody. Mutěnínský panský mlýn stál ve statku, kde byl i zámeček či pivovar. Většina budov v areálu je zbořena.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Kdy byl založen se nepodařilo zjistit, první písemná zmínka uvádí, že v roce 1786 byl prodán. Císařský povinný otisk a skica stabilního katastru v roce 1838: malá nespalná budova jako součást vrchnostenského areálu, zakresleno jedno kolo, na delším náhonu, který pokračuje přes dvůr. Na II. vojenském mapování - Františkově 1836-1852 není zakreslen, stejně tak není na mapě kultur z let 1834-1844.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V letech 1920 – 1945 mlynářem Franz Weidner  *1876 Mutěnín. V seznamu vodních děl republiky Československé z roku 1930 není uveden. V kronice obce uváděn v roce 1932 jako mlynář Franz Weidner.

V letech 1920 – 1945 mlynářem Franz Weidner *1876 Mutěnín. kniha Bezirk Hostau v roce 1945 uvádí v č. 19 mlynáře Franze Weidnera. Budova je zřetelná i na leteckém snímku z roku 1947 a 1949.

Většina původního německého obyvatelstva obce byla součástí odsunu. Následně budova začala chátrat, stala se zdrojem stavebního materiálu až úplně zanikla.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Weidner

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
neexistuje
03 2019
  vrchnostenský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
      náhon-stavidlo-vantroky-lednice-odtokový kanál
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Autorkolektiv autorů
      NázevBezirk Hostau
      Rok vydání1977
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorkolektiv autorů
      NázevBezirk Hostau
      Rok vydání1977
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.portafontium.eu
      Názevsčítání obyvatel
      Rok vydání1921
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.lms.cuzk.cz/
      Názevletecký snímek
      Rok vydání1947, 1949
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.kontaminace.cenia.cz
      Názevletecký snímek
      Rok vydání1947
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

      Vytvořeno

      18.3.2019 10:15 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 18.3.2019 20:10