Ve mlýně nejsou osli sami, najde se jich tam dost
i se dvěma nohama.
(německé přísloví)

Polánecký, Pohankův mlýn, U Šinků, mlýn Polanka

Polánecký, Pohankův mlýn, U Šinků, mlýn Polanka
19
Polánka
33501
Plzeň-jih
Polánka u Nepomuka
49° 25' 44.3'', 13° 33' 43.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn zobrazován již na I. vojenském mapování. Mlýn je v současnosti ve vlastnictví paní Pohankové, která je pravděpodobně potomkem mlynářské rodiny Pohanků uváděné na mlýně při sčítání obyvatel z roku 1921.
Na samotě JV směrem od obce Polánka
Kamenice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn dohledán na I. vojenském mapování

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1881 Jakub Kotěšovec

 

1916 zakoupil Alois Pohanka (*1891)

1930 majitel Alois Pohanka  (1890-1879)

1932 vyhořelo čp. 20, zachovány pouze zbytky (akumulační nádrž, lednice)

1938 Alois a Anna Pohankovi

sloučena čp. 19 a 20  (čp. 19)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Alois Pohanka ml. (1919-1998)

mlelo se také načerno

v mlýnici patrně instalovány nové stroje

po r. 1948 mlýn vyvlastněn a předá Státnímu rybářství Klatovy, ve mlýně se šrotovalo obilí mořené rtuťovými solemi s prošlou dobou klíčivosti ibez ochranných pomůcek (pouze navlhčený hadr přes ústa). Dva zdejší dělníci zemřeli na rakovinu.

Alois Pohanaka žádal Gustava Husáka oi navrácení majetku, za což byl zbaven svéprávnosti.

1994 Alois Pohanka soudně rehabilitován, navrácena svéprávnost

1998 Alois Pohanka zemřel

2000 zdevastovaný mlýn restituován

Dcera posledního majitele Milena Pohanková nechala opravit fasády a resrtaurovat mlynářský znak, namalovaný vídeňským malířem Michlem, švagrem mlynáře.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Vítovec
 • Kotešovec
 • Sekyra
 • Pohanka

Historie mlýna také obsahuje:

1869 - Vítovec Martin

1890 - Kotešovec Jakub

1900 - Sekyra Josef

1910 - Pohanka Jan

1921-1930 - Pohanka Alois

současnost - Pohanková Milena

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  03 2019
  • dochována pouze mlýnice
  • dochován pouze obytný objekt/obytná část
  • dochovány hospodářské části
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   vícepodlažní
   Mlýn a hospodářská stavení tvoří tvar písmene T.
   3 podlaží, střecha kryta eternitem, zděný přístavek u lednice sloužil jako strojovna
   • malovaná výzdoba fasád a štítů
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • existující torzo uměleckého složení
    údajně dochován moučný vysévač a převodové soukolí pro hospodářské účely
    Žádná položka není vyplněna
    1930:
    přízemí:
    předlohová hřídel a převody od vodního kola, řemen vyveden otvorem ve stěně strojovny
    1. poschodí:
    válcové stolice 500 mm
    loupačka
    český kámen prům. 32 palců
    moučný vysévač
    2. patro:
    třídič
    prachový válec
    přes všechny podlaží:
    výtahy
    šité řemeny
    1938: instalováno nové zařízení od firmy Union (podrobnosti nejsou známy)
    Zaniklý
    • pohon zemědělských strojů
    Řemen od elektrického motoru vyveden vně budovy pod přístřešek v ohrazené zahrádce, kde byly umístěny řezačka a mlátička.
    • jez
    • náhon
    Vodní dílo odebíralo vodu z Polánského potoka, vzdutého jezem z hradicích prken, zasunutých do drážek dřevěných skoupků a dále vodu z několika pramenů na okolních lukách, akumulovanou v průtočné nádrži o ploše 4,5 m2, z níž byla vypouštěna dřevěným 46 cm širokým stavítkem silničním propustkem do náhonu a dále do vantroků 12,6 m dlouhých. Ve dně vantroků před nádrží byl umístěn čap 10 x 10 cm s potrubím vedoucím k malé nádržce, jež se nacházela pod svahem náhonu, tento čap bylo možno využívat jako jalový odpad a dále s ním napájet nádržku, využívanou jako sádky pro ryby.
    Odpadní stoka od kola se spojovala s potokem od splavu cca 45 m pod mlýnem.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,073 m3/s, spád 5,4 m, výkon 3,41 HP
    1935: 1 vodní kolo, prům 4,45 m, šířka korečků 0,71 m, hloubka 0,3 m, spád 5 m, hltnost 86 l/s, výkon 3,7 HP.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,073 m3/s, spád 5,4 m, výkon 3,41 HP
    1935: 1 vodní kolo, prům 4,45 m, šířka korečků 0,71 m, hloubka 0,3 m, spád 5 m, hltnost 86 l/s, výkon 3,7 HP.
    Typturbína Francisova
    StavNezjištěn
    Výrobce
    Popisinstalována 1938 ve staré lednici
    hltnost 120 l/s, spád 5,3 m, výkon 6 HP
    Typelektrický motor
    StavNezjištěn
    Výrobce
    Popisvýkon 6 kW
    Typelektrický motor
    StavNezjištěn
    Výrobce
    Popisvýkon 6 kW
    Historické technologické prvky
    • jednoduchá
    1
    AutorPorta fontium
    NázevCensus 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesněníSčítání obyvatel
    Odkazwww.portafontium.eu
    Datum citace internetového zdroje20.3.2019
    AutorPorta fontium
    NázevCensus 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesněníSčítání obyvatel
    Odkazwww.portafontium.eu
    Datum citace internetového zdroje20.3.2019
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 11 (Plzeň), s. 31
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorVendula Hnojská
    NázevToulky po vodě - mlýny na přítocích Úslavy
    Rok vydání2011
    Místo vydáníBlovice
    Další upřesněnís. 69 - 73
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorBohuslav Šotola
    NázevNepomucko na starých pohlednicích a fotografiích
    Rok vydání2020
    Místo vydáníHostivice
    Další upřesněnís. 163

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    20.3.2019 12:31 uživatelem jirka.vacek87

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    doxa (Jan Škoda) 26.7.2020 00:13