Strážcové domu se tehdy rozechvějí, udatní mužové se přikrčí, prořídnou řady těch, jež v mlýnku mlely, ty, jež vyhlížely z oken,
se do tmy ponoří.
(Kaz 12, 3)

Horní mlýn

Horní mlýn
613
147
Mlýnská
Ledeč nad Sázavou
584 01
Havlíčkův Brod
Ledeč nad Sázavou
49° 41' 44.4'', 15° 16' 50.4''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Rozsáhlá budova dvoupatrového mlýna, který stojí přímo na levém břehu řeky Sázavy. K mlýnu pravoúhle přiléhá patrová obytná část. Mlýn byl původně součástí hospodářského dvora patřícího k Ledečskému hradu, nacházejícímu se na ostrohu na protějším břehu řeky Sázavy.
Mlýn v centru města, na levém břehu Sázavy u gotického kostela sv. Petra a Pavla.
Sázava
nepřístupný

Obecná historie:

Historie mlýna sahá nepochybně až do středověku, neboť byl součástí hospodářského dvora, patřícího k Ledečskému hradu. Budova dvora jsou v jádru renesanční a vykazují barokní stavební prvky. Mlýn byl od 15. stol označován jako emphitentický dominikální mlýn. Až do r. 1852 patřil vrchnosti, toho roku jej odkoupil Jan Novák. Obytné budovy mlýna byly obnoveny a mlýnice znovu postavena po rozsáhlé rekonstrukci v 1. pol. 20. stol. Od r. 1908 zde pracovala Francisova turbína, instaloval ji Josef Kulík, dědeček dnešního majitele Milana Kůrky. Mlýn definitivně znárodněn r. 1960, původní strojní vybavení zničeno, dnešní turbína pochází z továrny ČKD Blansko. R. 1990 vrácen v restituci dnešnímu majiteli.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - Josef Kulík (Václav a Karla Šeborovi, Bohuslav Těšínský) (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   vícepodlažní
   Rozsáhlá dvoupatrová mlýnice o půdorysu asi 25 * 10 m. Na ni kolmo postavená obytná budova mlýna, která zároveň tvoří západní stranu hospodářského dvora.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • pavlač, balkón
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • vyskladňovací otvor
    • existující torzo uměleckého složení
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • pekárna
    • jez
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    Popis1930: 1 turbína Francis. hltnost 1,44 m3/s, spád 1,25 m, výkon 18 HP
    Nynější turbína z továrny ČKD Blansko. Dosahuje 1000 otáček a za měsíc je schopna generovat 30 000 kw.
    výkon 12 kW
    (informace z r. 1997)
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    Popis1930: 1 turbína Francis. hltnost 1,44 m3/s, spád 1,25 m, výkon 18 HP
    Nynější turbína z továrny ČKD Blansko. Dosahuje 1000 otáček a za měsíc je schopna generovat 30 000 kw.
    výkon 12 kW
    (informace z r. 1997)
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Autor
    Název
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazwww.ledecns.cz/filemanager/files/file.php?file=87665
    Datum citace internetového zdroje
    Autor
    Název
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazwww.ledecns.cz/filemanager/files/file.php?file=87665
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    13.1.2013 12:51 uživatelem Jiří Michalík

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 13.1.2013 19:18
    Radomír Roup 13.6.2018 12:16
    doxa (Jan Škoda) 24.2.2019 23:57