Každý je mlynářovým švagrem, dokud je ve mlýně.
(německé přísloví)

Brnířovský mlýn

Brnířovský mlýn
36
Brnířov
34506
Domažlice
Brnířov
49° 23' 5.4'', 13° 2' 50.4''
Mlýniště bez mlýna
Obec Brnířov (německy Premirschen) se nachází jihovýchodně od městečka Kdyně a část její zástavby soustředěná podél silnice Domažlice – Klatovy dnes navazuje na okrajovou část Kdyně. Název této vsi založené na horním toku Starého potoka je odvozován od středověkých brnieřů, tj. výrobců brnění a zbroje. První zmínka o vsi je datována rokem 1543, kdy ves vystupuje jako příslušenství hradu Rýzmberka, avšak obecní kronika za první zmínku o vsi považuje již rok 1508. První zmínka o mlýnu je z roku 1869, dnes již nestojí.
severozápad
Zahořanský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Není na mapách z roku 1837 ani na mapě kultur 1844, je až na III. vojenském mapování.

31.7.1858 Jan a Marie Melicharovi proidali mlýn za  1066 zl. Jakubovi a Josefě Holubovým

Sčítání obyvatel v roce 1869 uvádí jako mlynáře Jana Holuba *1805 patřícího do Kouta, mlynář, vlastník mlýna, tovaryšem syn Jiří Holub *1850 , pachtířem mlynář Jan Melichar *1817.

29.9.1877 odevzdací listina Jiřímu Holubovi

22.2.1888 trhová smlouva Matěji Holubovi

1890-majitelem a mlynářem je Matěj Holub *1860

1900- majitelem a mlynářem je Matěj Holub *1860 s rodinou a učněm

4.7.1903 smlouvou trhovou prodán mlýn Janu a Alžbětě Veberovým za 5180 zl. (10360 K)

1910-Jan Veber *1858 Nová Kdýně, s rodinou,

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1921- Jan Veber *1859 Nová Kdýně, vlastník mlýna, s rodinou.

Seznam vodních děl republiky Československé 1930 – Zahořanský potok – Brnířov 36 – Jan Weber – mlýn – 1 kolo na svrchní vodu – 0,058-5,2-2,6.

15,2,1934 Jan a Alžběta Weberovi prodali mlýn synu Janu Weberovi a jeho manželce Anně za 10 000 Kč

Znárodněním končí živnost. Záznam z Vodního hospodářství 1946-1963 uvádí zrušení vodního náhonu k mlýnu p. Webera č. p. 36.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1959 – budova ve tvaru písmene L ještě stojí. Následně na místě původní budovy vystavěna novostavba.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Holub
 • Veber
 • Weber
 • Melichar

Historie mlýna také obsahuje:

-1858 Jan Melichar

-1858 Jakub Holub

Jan Holub *1805

Matěj Holub *1860

Jan Veber *1859

Jan Weber ml. (25.11.1897-3.1.1978)

Vladimír Weber*1924

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
neexistuje
04 2019
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisSeznam vodních děl republiky Československé 1930 – Zahořanský potok – Brnířov 36 – Jan Weber – mlýn – 1 kolo na svrchní vodu – 0,058-5,2-2,6
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisSeznam vodních děl republiky Československé 1930 – Zahořanský potok – Brnířov 36 – Jan Weber – mlýn – 1 kolo na svrchní vodu – 0,058-5,2-2,6
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo veřejných prací
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníp
      Další upřesněnísešit 11
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo veřejných prací
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníp
      Další upřesněnísešit 11
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.portafontium.eu
      Názevsčítání obyvatel
      Rok vydání1869-1921
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.portafontium.eu
      NázevKronika obce Brnířov 1919-1944
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.lms.cuzk.cz/
      Názevletecký snímek
      Rok vydání1949
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorwww.kontaminace.cenia.cz
      Názevletecký snímek
      Rok vydání1959
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

      Ostatní

      Vytvořeno

      23.4.2019 11:59 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 27.4.2019 22:29
      doxa (Jan Škoda) 17.10.2020 15:37