O mlynářovu slepici, pekařovu svini
a vdovina pacholka není třeba se starat.
(německé přísloví)

Schusserův mlýn, mlýn Barvírna; Schussermühle, Kunstfarb

Schusserův mlýn, mlýn Barvírna; Schussermühle, Kunstfarb
296
136, 137
Bezdružice
34953
Tachov
Bezdružice
49° 54' 35.6'', 13° 0' 37.9''
Mlýniště bez mlýna
Na místě zaniklého Schusserova mlýna vybudována 1729 barvírna, poč. 19. stol. přestavěná na mlýn, který v době jeho největší slávy tvořila 1 zděná a 8 menších dřevěných budov. Po roce 1952 mlýn postupně zaniknul, nalézaly se zde mohutné zříceniny, ty však byly v nedávné době zplanýrovány při výstavbě rekreační chatky.
3 km východně od kostela Nanebevzetí P.Marie v Bezdružicích
Úterský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1713 v revizitaci Berní ruly zmiňován Schusserův mlýn

1729 vybudována barvírna, valcha a stoupa na tříslo jako příslušenství bezdružické textilní manufaktury

1791 prodána dvěma poddaným z Ošelína - Janu Jiřímu Lochnerovi a Janu Václavu Englovi za 925 zl., oba byli osvobozeni od robotních povinností

1804 mlynář Matěj Röhlich

1808 barvírna definitivně uzavřena

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1852 barvířský mistr Josef Engl, mlýn přestavěn

1891 mlynář František Engl, 2. přestavba, mlýn postaven o 15 m níže

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1919-1920 Hugo Fohmann (Fomann), mlýn opět přestavěn, instalována turbína

1921 Jiří Schmidt (*1868) z Chomutovska

1930 majitel František Gatscha

1946 Václav Klement, poslední mlynář, mlýn konfiskován dle Benešových dekretů

likvidátor mlýna Václav Augustin, mlynář z Hlaváčkova mlýna, zařízení odhadnuto na 15 000 Kčs

1947 osídlenec Ladislav Benda, zařízení mlýna vyvezeno do Sběrných surovin (výnos pouze 13 850 Kčs), objekt rychle vybydlen a opuštěn

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Události
 • Zánik budovy mlýna

2008 na mlýništi postaven srub, zříceniny zplanýrovány

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Gatscha
 • Engl
 • Fohmann
 • Fomann
 • Schmidt
 • Klement

Historie mlýna také obsahuje:

1729 hrabata z Löwensteinu

1791 Jan Jiří Lochner a Jan Václav Engl

1804 Matěj Röhlich

1852 Josef Engl

1891 František Engl

1919-1920 Hugo Fohmann (Fomann)

1921 Jiří Schmidt 

1930 František Gatscha

1946 Václav Klement

1947 Ladislav Benda

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    roubená+zděná
    1 zděná a 8 menších dřevěných budov
    1891: patro mlýna roubené, zděné pouze černá kuchyně a světnice nad chlévy
    k mlýnici přiléhala přízemní stáj
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      1852 o jednom složení
      1946:
      1 šrotovací mlýnský kámen
      1 stolice s hladkými válci
      1 vysévací stroj
      1 stroj na čištění obilí
      (vše včetně dynama a turbíny vyvezeno do štrotu)
      Zaniklý
      • stoupa
      • výroba elektrické energie
      • valcha
      • jiné
      původně barvírna, vlacha a stoupa na tříslo
      dynamo pro vlastní potřebu
      • náhon
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1838 dvě dřevěná kola
      1891 jedno kolo
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1838 dvě dřevěná kola
      1891 jedno kolo
      Typturbína reakční
      StavZaniklý
      VýrobceJan Kohout
      Popis1930: 1 turbína reakční, hltnost 0,16 m3/s, spád 5,5 m, výkon 8,7 HP
      Typdynamo
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typdynamo
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznama a mapa vodních děl v RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 05 (Cheb), s. 11
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznama a mapa vodních děl v RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 05 (Cheb), s. 11
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorZdeněk Procházka
      NázevCestami krajánků II.
      Rok vydání2017
      Místo vydáníDomažlice
      Další upřesněnís. 198-202
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      20.5.2019 21:03 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 25.5.2019 22:24