Mlynářský chasník je často bělejší než sám pan otec.
(německé přísloví)

Brodský mlýn; Bruckermühle

Brodský mlýn; Bruckermühle
11
Brod nad Tichou
34815
Tachov
Brod nad Tichou
49° 50' 14.4'', 12° 44' 32.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Rozlehlé budovy dodnes dochovaného mlýna stojí při severním okraji Brodu, asi 200 m jižně od místa, kde do Hamerského potoka ústí Slatinný potok.
severní okraj obce
Hamerský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Dle zápisu v pozemkové knize v SOA Plzeň byl na začátku 18. století majitelem mlýna Jakob Wimerl – Wimehl. Mlýn získal v roce 1705, zaknihován byl však až v roce 1740. Jednalo se o moučný mlýn v obci Brod a pole s lukami. Dle tereziánského katastru se zde v roce 1717 mlelo na 2 složeních.

Dalším držitelem byl Josef Schmidt, který mlýn získal za 1 550 zlatých.

Dle plánů na přestavbu mlýna z roku 1844 držel tehdy mlýn Josef Friedl.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

V 2. polovině 19. století převzal mlýn od otce Karel Friedl. Mlýn o dvou složeních a krupníku poháněla 3 vodní kola na vrchní vodu.

Před rokem 1876 se na mlýn přiženil Josef Glosauer, který si za manželku vzal Friedlovu dceru Annu. Za nich byl u mlýna v roce 1876 osazen vodní cejch s označením J. G. 1876.

Sčítání obyvatel z roku 1910 uvádí na mlýně vdovu Annu Glosauerovou (narozena roku 1955) se syny Josefem (narozen 1882), Johannem (1889) a dcerou Josefou (1884). Na mlýně vypomáhaly další 3 osoby – Anton Friedl, Adalbert Ott a Marie Beierová.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Syn předchozího mlynáře Josef Glosauer požádal v roce 1918 o povolení nahradit starý pohon Francisovou turbínou s hltností 800 litrů/s, spádem 2,25 m a výkonem 18 HP. Plány na úpravu náhonu vypracoval v roce 1919 Martin Gebert ze Starého Sedliště.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1930 byl majitelem stále  Josef Glosauer, objekt byl evidován jako mlýn a pila. Dle formuláře vyplněném v roce 1935 Josefem Glosauerem poháněla Francisova turbína se svislou hřídelí mlýnské zařízení a pilu a vyráběla také elektrický proud pro účely osvětlení.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1945, kdy byl mlýn Glosaeurovým zabaven, zde byl uváděn Johann Glosauer, bratr předešlého mlynáře, s manželkou Marií. Dne 4. 8. 1945 byl na mlýn jmenován národní správce mlynář Václav Čánský, který pocházel z Bělče, okres Beroun a byl vyučený mlynář. Na mlýn přišel s manželkkou Marií a 3 dětmi. Objekt byl tehdy uváděn jako mlýn, pila a zemědělská usedlost s 12 ha půdy. Novému mlynáři byl 8. 9. 1945 Okresní správní komisí v Plané udělen zvláštní mlecí průkaz na semletí 83 q žita. Mlýn byl v provozu i po roce 1945. Pilu využívali v roce 1945 i američtí vojáci, kteří sem přivezli nový elektromotor z kamenolomu u Mariánských Lázní. Mlýn i pila pracovaly ve mzěe, národní správce dostával mzdu 5 000 Kč měsíčně. Jeho manželka zde pracovala jako kancelářská síla za 1 850 Kč měsíčně. Na mlýně zpočátku vypomáhali 2 Němci, možná Glosauerovi.

Již v roce 1948 se státní orgány rozhodly prosperující pilu uzavřít. Proti tomuto záměru nepomohly ani protesty majitele ani obyvatel Brodu. O odkoupení pily žádal MNV Brod, avšak bez konkrétního výsledku. Krátce na to byl z nařízení nové komunistické vlády zastaven i mlýn.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Mlýn ještě poměrně omezeně mlel a šrotoval obilí pro dobytek státního statku. Nakonec byly mlýnské stolice zničeny tak, že do nich někdo nasypal šrouby.

Na přelomu 60. a 70. let koupily budovu mlýna Chalupovi a vystřídali tak zde rodinu Čánských. Část zařízení prý tehdy ještě byla funkční. Krátce nato byly některé stroje státním statkem odvezeny do sběru.

Budova mlýna se dochovala do dnešní v téměř nezměněné podobě. Uvnitř mlýna se dochovala část vybavení: v přízemí hlavní transmise s převody a řemeny, turbína a zařízení s turbínou související, v patře poškozená mlecí stolice bez značky výrobce. Náhon byl zasypán. Budova je využívána k bydlení.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Wimerl/Wimehl
 • Schmidt
 • Friedl
 • Glosauer

Historie mlýna také obsahuje:

zač. 18. st Jakub Wimerl/Wimehl

Josef Schmidt

1844 Josef Friedl

2. pol. 19.st Karel Friedl

1876 Josef Glosauer

1910 Anna Glosaerová

Josef Glosauer, syn

? - 1945 Johann Glosauer

1945 Václav Ćánský, národní správce

Chalupa

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   Zděná dvoupatrová budova s mlýnicí na severní straně a přistavěnou obytnou částí na straně jižní. U mlýnice byla přistavěná dřevěná pila o půdorysu 9 x 4 m.
   • dveře
   • okno
   • vyskladňovací otvor
    • existující torzo uměleckého složení
    Žádná položka není vyplněna
    Dle formuláře z roku 1935: 2 válcové stolice, 1 loupačka, 1 staré mlýnské složení s kameny a lubem, 1 katr, 1 dynamo k osvětlení, 1 mlátička a 1 řezačka. Pro případ nedostatku vody elektromotor připojení na centrálu Herrenmühle, Hanika A.G. v Plané.
    Zaniklý
    • pila
    • krupník
    • výroba elektrické energie
    1935 - výroba elektrické energie pro vlastní účely mlýna
    • náhon
    • odtokový kanál
    • lednice
    Původně byla lednice vně budovy, po přestavbě byla začleněna do mlýnice a náhon tekl pod budovou mlýnice.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis2. pol 19. století – 3 vodní kola na vrchní vodu
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis2. pol 19. století – 3 vodní kola na vrchní vodu
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    Popis1930 a 1935 – 1 Francisova turbína se svislou hřídelí, spád 2,4 m, výkon 18 HP.
    Typdynamo
    StavNezjištěn
    Výrobce
    Popisdynamo pro účely osvětlení
    Typdynamo
    StavNezjištěn
    Výrobce
    Popisdynamo pro účely osvětlení
    Typelektrický motor
    StavNezjištěn
    Výrobce
    Popispomocný pohon pro případ nedostatku vody
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníCheb, str. 34
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníCheb, str. 34
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorZdeněk Procházka
    NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, Díl II – Levostranné přítoky Mže
    Rok vydání2017
    Místo vydáníDomažlice
    Další upřesněnístr. 107 - 111
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    24.5.2019 11:25 uživatelem cestovatelka

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 24.5.2019 21:13