Prší mlynáři do břicha.
(friedlandské rčení – o silném dešti)

Panský mlýn

Panský mlýn
20
Albeř
378 33
Jindřichův Hradec
Albeř
49° 1' 47.1'', 15° 8' 9.3''
Mlýniště bez mlýna
Prvním ze známých mlýnů v obci Albeř u Nové Bystřice je uváděn Panský mlýn, který se nacházel na levém břehu říčky Dračice na dohled zámku Terezín a místní železniční stanice. Zámek a železnice byly však postaveny mnohem později. Matrikami je mlýn doložen od r.1778, ale byl jistě postaven dříve. Mlýn mlel i během druhé světové války. Po válce byl zastaven a na mapě z r. 1953 jsou vidět již jen základy. V současnosti jen informace místních ukáží, kde mlýn stával.
Na severním okraji obce Alkbeř
Dračice
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V r. 1778 uveden František Traxler mlynář a obyvatel Albeře  s manželkou Magdalenou, svobodní.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Mlýn uveden v Seznamu vodních děl republiky Československé z r. 1930.

Za 2. světové války se mlýn nacházel na území Sudet a byl během okupace zastaven, mlynář Wltschek. Poslední mlynář s rodinou byl pravděpodobně odsunut.

Rozhodnutím Svazu pro hospodaření obilím Praha z 20.7.1945 byl provoz mlýna zastaven k 24 hodině 31.7.1945 „až do konečné úpravy poměrů v mlynářství v pohraničním územi“. Jako národní správce určen MNV Albeř.

Zpráva sepsaná 25.8.1945 o zaplombování strojů ve mlýnech:
Albeř – Panský mlýn (bývalý majitel Wltschek. Stroje vybrány, mlýn provozu neschopný, proto nezaplombován.“

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Traxler
 • Tempsch
 • Drexler
 • Lang
 • Wltschek

Historie mlýna také obsahuje:

SEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
Stav koncem roku 1930, Sešit 2, V Praze 1932
Okresní finanční ředitelství České Budějovice/Důchodkový kontrolní úřad Nová Bystřice
Název toku: Asplbach (Dračice)
Obec, čp. : Albeř 20
Podnikatel: Marie Langová
Druh živnosti: mlýn
Počet a druh vodních motorů: 1 Francisova turbína
Normální výkon v ks: 18


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  08 2019
      • zcela bez technologie aj.
      Vodní kniha okresu Nová Bystřice, č.pol.157, str.208-209
      (Výpis z českého překladu)
      Mlýn má 2 složení a je hnán dvěma dvouvěncovými koly na svrchní vodu o průměru 3,8 m. Mlýnské kameny mají v průměru 0,84 m. Na místo 2 kol na svrchní vodu (pro mlýn) byla pořízena Francisova turbína, která při průtoku 330 l/s, spádu 5,4 m dává 18,8 HP. Kolaudace turbíny byla v r.1920
      Pohonné kolo pily má 3,8 m v průměru a je na svrchní vodu.
      Mlýn a pila berou vodu potřebnou vodu pro provoz z rybníka. Náhon u mlýna je 2 m široký, 2,6 m dlouhý a 0,94 m hluboký. V náhonu k mlýnu jsou 3 stavidla. V pravém břehu náhonu je jalová strouha se stavidlem.
      Přípustná výška stanovené vody je stabilizována horizontální ryskou vytesanou v kameni přilehlém k náhonu na levém břehu, jejíž spodní hrana označuje nejvyšší bod k němuž je možné nadržet vodu. Značka normálu je na louce na parc.č. 339 a to na pravém břehu mlýnské strouhy v jejím směru 11 m od severního rohu frontu objektu pily a 4,4 m od pravého břehu mlýnského náhonu. Je to kamenný sloupek spojený s vodorovným křížem, v zemi zazděný a zasypaný. V horní ploše tohoto sloupku je uprostřed železný hřeb do něhož jsou vryta začáteční písmena jména majitele mlýna (TD) a letopočet vsazení (1879). Značka normálu byla vsazena 16.7.1879.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      • stavidlo
      • náhon
      • rybník
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popishnán dvěma dvouvěncovými koly na svrchní vodu o průměru 3,8 m
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popishnán dvěma dvouvěncovými koly na svrchní vodu o průměru 3,8 m
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popispři průtoku 330 l/s, spádu 5,4 m dává 18,8 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Nová Bystřice
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/matriky-rimskokatolicka_cirkev-n-nova_bystrice
      Datum citace internetového zdroje16.8.2019
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Nová Bystřice
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/matriky-rimskokatolicka_cirkev-n-nova_bystrice
      Datum citace internetového zdroje16.8.2019
      AutorMinisterstvo veřejných prací
      NázevSEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 2
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje16.8.2019
      AutorMěÚ Jindřichův Hradec
      NázevVodní kniha okresu Nová Bystřice, č.pol.81
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníč.pol.157, str.208-209
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje16.8.2019
      AutorSokA Jindřichův Hradec
      NázevFond ONV Jindřichův Hradec
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníInv.č.54, karton č.18, signatura 10
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje16.8.2019

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Vytvořeno

      16.8.2019 17:43 uživatelem pepino

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 21.8.2019 09:01