Voda odnesla celý mlýn
a ty se ptáš kde je vantrok.
(asyrské přísloví)

Jirský, Jiřský mlýn; Georgmühle

Jirský, Jiřský mlýn; Georgmühle
14
Tachov - Oldřichov
347 01
Tachov
Oldřichov u Tachova
49° 47' 17.6'', 12° 39' 41.8''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stál severně od Jirského rybníka a obce Malý Rapotín, na pravé straně Brtného potoka. Objekt přestal fungoval jako mlýn kolem roku 1860.
samota, severně od obce
Brtný potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V dvorských deskách je nejstarší zmínka k tomuto mlýnu datována k roku 1454, která zní: „ molendium in malem Rapotinie“. Mlýn a 3 dvory v Malém Rapotína postoupila Anna Filibeřová z Tachova rodině Frankengrünerů.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Tachovský urbář z roku 1555 na mlýně uvádí mlynáře Georga Mülnera, který vrchnosti odváděl nájem ze mlýna ve výši 15 grošů na sv. Jiřího a sv. Havla.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V roce 1637 hospodařil na mlýně Franz Lorenz, v roce 1665 to byl Thomas Träger. Rod Trägerů měl mlýn pronajatý dlouhodobě, hospodařil zde ještě koncem 18. století.

V Tereziánském katastru z roku 1757 je zapsán panský mlýn o dvou kolech na stálé vodě.

Koncem 18. století (80. a 90. léta) hospodařil v Georgmühle Johann Träger s manželkou Margarethou. V matrikách jsou zápisy o narození jejich dětí Antona, Kathariny, Johanna, Thomase.

V průběhu prvního desetiletí 19. století se na Georgmühle objevuje jméno Michael Mühlbauer s manželkou Barbarou rozenou Rauch. Při narození dcery Kathariny v roce 1811 je Michael Mühlbauer v matrice zapsán jako mlynář z Georgmühle čp. 14. Následovaly děti Christoph (1813), Adam (1815), Franz (1818), Anna (1821). V prosinci 1822 mlynářka Barbara zemřela ve věku 43 roků na zápal plic. Mlynář se v srpnu 1823 podruhé oženil. Jeho druhou ženou se stala Anna Friedl z Tachova, jejíž matka pocházela Luglmühle v Tachově čp. 312. V květnu 1824 se jim narodil syn Johann, v srpnu 1825 další syn Franz Anton. V roce 1826 mlynář Michael Mühlbauer zemřel ve věku 50 roků.

Dle údajů ve stabilním katastru k roku 1838 byl v té době mlýn a Jirský rybník nad mlýnem panský ve vlastnictví knížete Windischgrätze, mlynář zde byl v nájmu. V té době zde byl mlynář Adam Haubner.

Další v pořadí je v matrikách na Jirském mlýna jako mlynář uváděn Josef Baschka (psáno též Baschke) s manželkou Margarethou a dcerami Katharinou a Magdalenou.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Mlýn stále náležel tachovské vrchnosti. V polovině 19. století se vrchnostenský úřad rozhodl, že bude provedena rekonstrukce mlýna. Z této doby se dochovaly dva plány, jeden z roku 1854, druhý o něco mladší. Není známo, zda k přestavbě mlýna skutečně došlo. Již kolem roku 1860 přestal objekt fungovat jako mlýn, a vrchností sem byl dosazen vrchnostenský porybný. Pravděpodobně se jednalo o Johanna Schwarze (narozen 1832). Ten je zde uváděn také při sčítání lidu v roce 1880 žil s manželkou a 4 dětmi.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Dle sčítání lidu v roce 1921 byl bývalý mlýn v držení rodiny Windischgrätzů. V nájmu zde žil Johann Schwarz, syn předchozího narozený roku 1863, s manželkou Marií.

Rodina Johann Schwarze bydlela v budově bývalého mlýna až do roku 1945, kdy byla odsunuta do Německa.

Budova bývalého mlýna zanikla někdy v průběhu 50. let. Na leteckém snímku z roku 1947 ještě stojí v poměrně zachovalém stavu se střechou, na leteckém snímku z roku 1958 jsou vidět již jen zbytky obvodových zdí.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Neexistuje. Na místě mlýniště, které se nachází mezi silnicí č. 199 z Tachova do Trnové a parkovištěm u firmy Rotarex, je dnes louka porostlá řídce stromy. Vrchnostenský rybník nad mlýnem se dochoval, od mlýniště je oddělen výše uvedenou silnicí vybudovanou po roce 1945.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Mülner
 • Lorenz
 • Träger
 • Mühlbauer
 • Haubner
 • Baschka

Historie mlýna také obsahuje:

1555 Georg Mülner

1637 Franz Lorenz

1665 Thomas Träger

konec 18 st. Johann Träger

kolem 1810 – 1826 Michael Mühlbauer

1838 Adam Haubner

Josef Baschka

1880 – Johann Schwarz - vrchnostenský porybný

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  08 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
    přízemní
    Dle dobobého obrazu zděná přízemní dobuva s podkrovím a sedlovou střechou. Dle vyobrazení na mapách stabilního katastru měla budova půdorys pímene L.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • stavidlo
      • náhon
      • rybník
      • odtokový kanál
      Mlýn stál asi 100 m od hráze Jirského rybníka.
      Žádná položka není vyplněna
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorInternet, Porta Fontium
      NázevWestböhmische Matrikelsammlung
      Rok vydání
      Místo vydáníStátní archiv v Plzni
      Další upřesněnídigitalizované matriky, římskokatolická fara Tachov
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/tachov?page=1
      Datum citace internetového zdroje20. 8. 2019
      AutorInternet, Porta Fontium
      NázevWestböhmische Matrikelsammlung
      Rok vydání
      Místo vydáníStátní archiv v Plzni
      Další upřesněnídigitalizované matriky, římskokatolická fara Tachov
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/tachov?page=1
      Datum citace internetového zdroje20. 8. 2019
      AutorInternet, Porta Fontium
      NázevCensus 1880 – Oldřichov, Malý Rapotín
      Rok vydání1880
      Místo vydáníarchiv Tachov
      Další upřesněnídigitalizovaný dokument
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/iipimage/34905838
      Datum citace internetového zdroje20. 8. 2019
      AutorInternet, Pavel Beran
      NázevZaniklé obce a objekty
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníJiřský mlýn (Georgmühle)
      Odkazhttp://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=10099
      Datum citace internetového zdroje20. 8. 2019
      AutorZdeněk Procházka, Miroslav Vetrák
      NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, díl III – pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese
      Rok vydání2019
      Místo vydáníDomažlice
      Další upřesněnístr. 84 - 86
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Obrazy

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      20.8.2019 09:50 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 21.8.2019 15:56