Když se vítr utiší, když voda odteče,
když koně uhynou, musí se mlýny zastavit.
(německé přísloví)

Nový mlýn; Neumühle

Nový mlýn; Neumühle
21
Dobrá Voda
364 01
Karlovy Vary
Dobrá Voda u Toužimi
49° 58' 40.4'', 12° 58' 21.4''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stál v lesním údolí Telecího potoka, jižně od obce Dobrá Voda, pod kterou spadal. Kolem mlýna byla menší osada nazývaná Neumühlhäuseln, česky Novomlýnské chalupy. Osada i mlýn zanikly v 50. letech 20. století.
samota, asi 1,2 km jižně od smírčího kříže v obci Dobrá Voda
Telecí potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První pol. 18. století – mlynář Martin Schmidt (psáno též Schmid), narozen roku 1691, zemřel v únoru 1757 ve věku 66 roků. Příčinou smrti byl úraz, který utrpěl v důsledku spadnutí do náhonu. Z jeho synů Augustina, Thomase a Norberta se mlynářskému řemeslu věnoval nejprve Augustin a následně Norbert, který po je uváděn jako další držitel mlýna.

Současně s Martinem Schmidtem je na mlýně ve 40. a 50. letech 18. století zmmiňován jeho syn Augustin Schmidt s manželkou Annou rozenou Gründel, se kterou se oženil v roce 1748, a dětmi Annou Reginou (1749), Hermannem (1752), Marií Catharinou (1753) a Annou (1755).

Dalším v pořadí byl od roku 1757 Norbert Schmidt (psáno též Schmid), narozený roku 1732. Norbert Schmidt byl 2x ženat. Jeho první ženou byla Marie Franziska. V září 1758 se jim na mlýně narodil syn Johann Michael. Marie Franziska patrně brzy poté zemřela, při narození dalšího syna Franze Petera Vincenta v únoru 1761 (dítě zemřelo po 8 dnech) je jako matka dítěte uváděna druhá mlynářova žena jménem Anna Franziska. Manželům se na mlýně postupně narodily další děti Vincent (1764), Petr (1765), Joseph (1767), Eva Rosina (1769), Anna Margaretha (1770), Franz (1772). Nejmladší dcera Marie Anna, narozená roku 1776, se v roce 1799 provdala za Josepha Gatscha z Branišovského mlýna čp. 17.

Norbert Schmidt zemřel v únoru 1792 ve věku 60 roků.  Manželka Franziska ho přežila o 24 let, zemřela v únoru 1816 ve věku 86 roků. Mlýn převzal nejprve jejich syn Josef (narozen 1767), který však zemřel již v roce 1799 ve věku 32,5 roku. Po něm následoval jeho mladší bratr Franz (narozen 1772). V lednu 1799 se Franz Schmidt oženil s Marií Annou rozenou Gatscha (narozena roku 1777), dcerou mlynáře z Branišovského mlýna čp. 17. Z manželství vzešly děti Joseph, Ambros, Anna Margaretha, Marie Franziska, Michael, Theresie a Eva. Franz Schmidt zemřel před rokem 1845. V zápise o úmrtí Marie Anny Schmidt, rozené Gatscha, z května 1845 je tato uváděna jako vdova po mlynáři Franzi Schmidtovi.

Přibližně kolem roku 1833 předal Franz Schmidt mlýn svému synu Josephovi, který byl ženat s Annou Marií, rozenou Nadler, původem z Horího Kramolína čp. 1. V březnu 1833 se jim na Neumühle narodila dcera Rosina. Následovaly další děti Elisabeth (1834), Hermann (1836 – dědic mlýna), Franz Joseph (1838 – u zápisu o narození je poznámka, že zemřel v roce 1861 při službě v rakouské armádě „Infanteria Regiment“), Karl (1840), Engelbert (1844), Marie Anna (1846) a Wenzl (1851).

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Pravděpodobně v souvislosti s narozením syna Wenzla (narozen v lednu 1851, zemřel po 8 dnech v únoru 1851) zemřela začátkem března 1851 manželka mlynáře Anna Maria. Joseph Schmidt se podruhé oženil, u narození dalšího syna Floriána v dubnu 1853 jako matka dítěte zapsána Katharina, rozená Habler.

Mlynář Joseph Schmidt zemřel v březnu 1874 ve věku 74 roků, jako příčina smrti je uvedena tuberkulóza. Jeho druhá manželka Katharina ho přežila pouze o 2 roky, zemřela v březnu 1876 ve věku 66 roků.

Již v 60. letech 19 st. převzal od otce Josepha živnost Hermann Schmidt (narozen 1836). Ten měl za manželku Barbaru rozenou Rossner (narozena 1838), původem z obce Staré Sedlo (Alltsattl) čp. 14. Dědic mlýna, syn Franz Josef, se jim narodil 24. 12. 1873. Kromě něj jsou v matrice záznamy o dalších dětech Theresie, Juliana, Anny a Karla. Mlynář Hermann Schmidt zemřel 12. 9. 1893 ve věku 57 roků. Vdova Barbara zemřela v srpnu 1913 ve věku téměř 75 roků na rozedmu plic.

Mlýn převzal po otci Franz Josef, narozený roku 1873. Ten se 13. 5. 1902 oženil s Annou Veronikou Schreyvogel (psáno též Schreivogel), dcerou mlynáře Josefa Schreyvogla z Donnamühle, Krukanice čp. 6. V únoru 1903 se manželům na Neumühle narodila dcera Anna. V prosinci 1904 následovala dvojčata Ernst a Ludwig, obě děti však zemřely již v lednu 1905 ve věku 26 dní. Dalším dítětem byl syn Franz Josef, pozdější mlynář.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V srpnu 1914 zemřel mlynář Franz Josef Schmidt ve věku necelých 41 roků na krvácení do mozku. Byl pohřben na hřbitově ve Vidžíně.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Vdova Anna Veronika Schmidt se podruhé provdala až po 6 letech, v listopadu 1920, a to za Wilhelma Sauersteina, který zde v té době již působil jako mlynář. Patrně sem přišel po smrti Franze Josefa Schmidta. Wilhelm Sauerstein pocházel z Nového mlýna v Halži čp. 60, kde se narodil roku 1872, byl synem tamního mlynáře Johanna Sauersteina.

Wilhelm Sauerstein zemřel 24. srpna 1941, příčinou smrti byla rakovina prostaty. V úmrtním zápise je jako oznamující osoba uveden Franz Josef Schmidt, mlynář z Neumühle Dobrawod čp. 21, který byl synem mlynáře Franze Josefa Schmidta zemřelého v roce 1914 a Anny Veroniky rozené Schreyvogel, tedy nevlastní syn Wilhelma Sauersteina.

Po válce byla rodina mlynáře Schmidta odsunuta do Německa.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Budova mlýna zanikla v průběhu 50. let 20. století.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Schmidt
 • Sauerstein

Historie mlýna také obsahuje:

30. až 50. léta 18. st. - Martin Schmidt

Augustin Schmidt

1757 – 1792 Norbert Schmidt

1792 – 1799 Joseph Schmidt

1799 – asi 1833 Franz Schmidt

kolem 1833 – ? Joseph Schmidt

? - 1893 Hermann Schmidt

1893 – 1914 Franz Josef Schmidt st.

vdova Anna Veronika Schmidt a Wilhelm Sauerstein

před 1941 – 1945 Franz Josef Schmidt ml.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  09 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
    zděná budova s obdélníkovým půdorysem
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      • akumulační nádržka
      • odtokový kanál
      Žádná položka není vyplněna
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorInternet, Porta Fontium
      NázevSbírka matrik Karlovarska
      Rok vydání
      Místo vydáníStátní archiv v Plzni
      Další upřesněníDigitalizované matriky, římskokatolická fara Vidžín
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/vidzin
      Datum citace internetového zdroje17. 9. 2019
      AutorInternet, Porta Fontium
      NázevSbírka matrik Karlovarska
      Rok vydání
      Místo vydáníStátní archiv v Plzni
      Další upřesněníDigitalizované matriky, římskokatolická fara Vidžín
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/vidzin
      Datum citace internetového zdroje17. 9. 2019
      AutorInternet, Porta Fontium
      NázevBeranov – Standesamt 07
      Rok vydání1941
      Místo vydáníStátní archiv v Plzni
      Další upřesněníDigitalizovana matrika, Sterbebuch Böhmisch Borau 1941
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/iipimage/30072641/beranov-standeamt-07_0010-x?x=-125&y=226&w=1691&h=649
      Datum citace internetového zdroje17. 9. 2019
      AutorInternet
      NázevToužim, oficiální stránky města
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníDobrá Voda
      Odkazhttps://www.touzim.cz/mesto/informace-o-meste/mistni-casti/dobra-voda/
      Datum citace internetového zdroje17. 9. 2019
      AutorInternet
      NázevZaniklé obce a objekty
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníNový mlýn, Neumühle
      Odkazhttp://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=6887
      Datum citace internetového zdroje17. 9. 2019

      Žádná položka není vyplněna

      Historické mapy

      Vytvořeno

      17.9.2019 14:16 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 17.9.2019 21:31