Dobrá mouka se prodává sama.
(německé přísloví)

Röllerův mlýn; Röllermühle

Röllerův mlýn; Röllermühle
20
Dřevohryzy
364 01
Karlovy Vary
Dřevohryzy
49° 58' 49.7'', 12° 57' 18.0''
Mlýniště bez mlýna
Zříceniny mlýna stojí na samotě v údolí Telecího potoka, jihovýchodně od zaniklé obce Dřevohryzy, původně nazývané německým názvem Zeberhisch, jejíž byl součástí. Dle historie obce se jednalo o starý mlýn postavený pravděpodobně již ve středověku.
samota, asi 800 m jihovýchodně od minerálního pramene Dřevohryzská kyselka
Telecí potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

30. a 40. léta 18. století – mlynář Mathes Egerer a manželkou Magdalenou. Dle zápisů v matrice se jim na mlýně v tomto období narodily děti Eva Rosina (1738), Elisabetha (1740), Thomas (1743).

1770 – mlynář Joseph Zucker s manželkou Catharinou – v dubnu 1770 zde narozen jejich syn Johann Michael. V případě mlynáře Zuckera se pravděpodobně jednalo o mlynářský rod, který hospodařil na mlýnech „Velký a Malý Zuckerův mlýn“. Zuckerovi krátce poté ze mlýna odešli, vystřídal je zde mlynářský rod Fischbachů.

Nejpozději v roce 1773 zde byl mlynářem Laurenz (Vavřinec) Fischbach s manželkou Catharinou, rozenou Heydl. V červenci 1773 se jim na mlýně narodil syn Franz Jacob (zemřel v dětském věku), v roce 1775 dcera Marie Anna. Příští mlynář, syn Johann, se narodil roku 1790.

Kolem roku 1820 převzal po otci mlýn Johann Fischbach, který je uváděn rovněž ve stabilním katastru v roce 1839. Jeho první manželkou byla Thereaie, rozená Brandl. Po její smrti v roce 1839 se mlynář znovu oženil, jeho druhou manželkou se stala Elisabetha Wenzl, původem z Dřevohryz. Z prvního manželství s Theresií vzešly děti Theresie (1820), Anna Marie (1821), Marianna (1823) a Adalbert (1825). Z druhého manželství s Elisabethou nejsou známy žádné děti. Syn Adalbert se dospělosti nedožil, zemřel jako novorozeně ve věku 3 dnů. Mlýn nakonec převzal mlynářův zeť Johann Heidl, který se oženil s jeho mladší dcerou Annou Marií.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V srpnu 1850 se dcera Johanna Fischbacha Anna Marie provdala za Johanna Heidla. Ještě pře svatbou v březnu 1850 se jim narodil syn Joseph. Při narození dalšího syna Míchaela v dubnu 1854 byl již jeho otec Johann Heidl v matričním zápise uváděn jako mlynář na Röllermühle. Rodinu však postihlo neštěstí. Johann Heidl zemřel již v dubnu 1858 v důsledku úrazu hlavy a hrudníků, který utrpěl při pádu do šachty s vodním kolem. Provozu mlýna se opět ujal bývalý mlynář Johann Fischbach. I ten však zemřel dříve, než jeho vnuci dosáhly dospělosti, a to v únoru 1864 ve věku 74 roků. Jeho vdova, Elisabeth Fischbach, rozená Wenzl, ho následovala v roce 1867. Po smrti otce vedla provoz mlýna Anna Marie Heidl, rozená Fischbach, a to až do dospělosti staršího syna Josepha.

Joseph Heidl se v květnu 1871 oženil s Theresií Riess, původem z Dřevohryz čp. 7. Z manželství je znám jediný syn Michael, který se však nedožil dospělosti.

Začátkem 20. století se již Heidlové na mlýně neobjevují, není známo z jakého důvodu. V roce 1906 přišel na Röllermühle Josef Peter. V říjnu 1906 se oženil s Franziskou Güra (narozena 1876), jejíž otec je v matričním zápise o svatbě uváděn jako majitel hospodářství  na mlýně v Dřebohryzech čp. 20. Josef Peter (narozen 1879) byl synem Johanna Petera, mlynáře v Neudorfer Mühle v Nové Vsi u Bečova nad Teplou. Před sňatkem pracoval na Steinmïhle v Teplé čp. 283. V následujících letech byl pak v Röllermühle uváděn jako mlynář. Jeho dcera Maria Theresia, narozená na Röllermühle v roce 1915, se v květnu 1936 provdala za Wilibalda Zuckera, syna mlynáře Karla Zuckera z „Malého Zuckerova mlýna“, obec Žernovník čp. 39.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Mlýn ukončil činnost ve 20. letech 20. století. Jeho obyvatelé pak využívali k obživě zemědělské hospodářství, které bylo součástí mlýna.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Po válce byli majitelé mlýna odsunuti do Německa. Na mlýn přišli čeští osídlenci Dvořákovi, kteří však činnost mlýna neobnovili.

Rodina Dvořákových bydlela v budově mlýna asi do roku 1956. Následně byl mlýn opuštěný a postupně chátral.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Z mlýnských budov se dochovala rozsáhlá zřícenina na parcele č. 785.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Egerer
 • Zucker
 • Fischbach
 • Heidl

Historie mlýna také obsahuje:

30. a 40. léta 18. století - Mathes Eger

1770 Joseph Zucker

kolem 1773 – 1820 Laurenz Fischbach

1820 – asi 1850 Johann Fischbach

kolem 1850 – 1864 Johann Heidl

1858 – 1864 Johann Fischbach

1864 – asi 1871 Anna Maria Heidl

asi 1871 - ? Josef Heidl

1906 – ? Josef Peter

po roce 1945 – 1957 Dvořák

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  09 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      • akumulační nádržka
      • odtokový kanál
      Žádná položka není vyplněna
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorInternet, Porta Fontium
      NázevSbírka matrik Karlovarska
      Rok vydání
      Místo vydáníStátní archiv v Plzni
      Další upřesněníDigitalizované matriky, římskokatolická fara Vidžín
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/vidzin
      Datum citace internetového zdroje18. 9. 2019
      AutorInternet, Porta Fontium
      NázevSbírka matrik Karlovarska
      Rok vydání
      Místo vydáníStátní archiv v Plzni
      Další upřesněníDigitalizované matriky, římskokatolická fara Vidžín
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/vidzin
      Datum citace internetového zdroje18. 9. 2019
      AutorInternet
      NázevZaniklá vesnice Dřevohryzy
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.cestazmesta.cz/index.php/z-historie/zanikla-vesnice-drevohryzy
      Datum citace internetového zdroje18. 9. 2019
      AutorInternet, Pavel Beran
      NázevZaniklé obce a objekty
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníMlýn U Dvořáků, Röllermühle
      Odkazhttp://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=3359
      Datum citace internetového zdroje18. 9. 2019

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Vytvořeno

      18.9.2019 14:50 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 22.9.2019 21:07