Každý má svou starost, tou mlynářovou je voda.
(německé přísloví)

Polní mlýn

Polní mlýn
113
Holešov - Všetuly
76901
Kroměříž
Všetuly
49° 19' 37.8'', 17° 32' 44.9''
Mlýniště bez mlýna
Jihozápadně od Všetul stále osaměle v polích mlýn Polní, později Cveků (Zwecků). V r. 1880-1881 jej i s vodním právem a okolními pozemky koupili Emanuel a Maxmilián Proskowetz a přiřadili k cukrovaru. V blízkosti zděného oplocení cukrovaru je dosud zachována návodní zeď budovy mlýna i část vodního díla.
1 km od Všetulské návsi
Rusava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Čerpáno z bakalářské diplomové práce Barbory Markové z roku 2016.

V pozemkové knize s pamětními zápisy města Holešova z let 1604 - 1676 je zapsána následující informace.

Předně v urbáři léta páně 1583 na samo panství holešovské, jež se na dědictví nachází, sepsaném tyto formalia stojí. Ittem více k Holešovu přísluší dva mlynáři usedlí. Jiřík Cvek mlynář Dražejovský a Ondřej mlynář Probický.

Mlýn byl v pozdějších dobách vedený pod číslem 113, polní mlýn, se původně nacházel na území zaniklé obce Dražejovice. (Cvek)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1676 - v držení mlynáře Jiřího Cveka, jenž dával pozemkové činže o svatém Jiří a Václavě po 2 zlatých a 4 slepice, neb za ně 12 grejcarů a za roboty o svatém Janě a vánocích po 5 zlatých. (Pavel Kvasnička, Vlastivěda Moravská)

1704 - přestavěn na lepší (informace pochází z knihy receptů Aloisie Cvekové, dcery všetulského mlynáře a manželky Jana Moučky, mlynáře v Holešově na Novosadech čp. 51)

1788 zakoupil mlýn od vrchnosti mlynář Václav Cvek, jenž platil stálé činže 77 zlatých 29 1/4 krejcaru a faře dával desátkem 36 snopů pšenice a tolikéž ovsa. (Pavel Kvasnička, Vlastivěda Moravská)

1792 - hraběnka Barbora Erdödyová prodala mlynáři Václavu Cvekovi jeden díl panského rybníčku, blíže mlýna ležícího ve výměře 5 6/8 měřice, výsevku za 632 zatých 47 krejcarů. (Pavel Kvasnička, Vlastivěda Moravská)

1830 - ke mlýnu Antonína a Terezie Zveckových příslušelo 40 měřic polí. (Pavel Kvasnička, Vlastivěda Moravská)

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1880-1881 - koupili mlýn i s vodním právem a okolními pozemky Emanuel a Maxmilián Proskowetzovi a přiřadili jej k cukrovaru.

1881 - nedaleko založeny pro cukrovar dva velké rybníky, pro studenou a kondenzační vodu.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

1930 - úřední soupis vodních motorů eviduje v areálu cukrovaru vodní kolo Q 200 l/sec./4,5 m/5,7 KS, vyrábějící elektrický proud pro cukrovar

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Cvek
 • Zweck

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  09 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • výroba elektrické energie
      • náhon
      • lednice
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorArnošt Pospíšil
      NázevVodní mlýny při toku řeky Rusavy
      Rok vydání2018
      Místo vydáníHolešov
      Další upřesněníEdice: Knihovnička Holešovska 33. svazek, ISBN: 978-80-270-4128-2
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorArnošt Pospíšil
      NázevVodní mlýny při toku řeky Rusavy
      Rok vydání2018
      Místo vydáníHolešov
      Další upřesněníEdice: Knihovnička Holešovska 33. svazek, ISBN: 978-80-270-4128-2
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      21.9.2019 23:46 uživatelem Jadran (Ondřej Machálek)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 9.11.2019 19:47