Kdo jde do mlýna, zmoučí se, kdo jde do nebe,
stane se blahoslaveným,
ale lepší je být zmoučený než blahoslavený.
(německé přísloví)

mlýn Kurvice, Podstržský, I. hamr; Hurenmühl

mlýn Kurvice, Podstržský, I. hamr; Hurenmühl
4
Stará Huť
26202
Příbram
Stará Huť
49° 46' 27.4'', 14° 12' 22.5''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn pod rybníkem Strž, zaniklý v pol. 18 stol., na jeho místě 1765 vybudován I. hamr, dnes již rovněž zbořený. Kterak přišel k podivnému jménu, není známo. Poblíž se nachází památník Karla Čapka.
70 m sz od Památníku Karla Čapka
Sychrovský potok
veřejně přístupný

Obecná historie:

V r. 1765 nechal majitel panství postavit nový hamr pod rybníkem “Strží” na místě zrušeného mlýna. Byl nazýván hamrem “podstržským”, později prvním. Jeho obytné stavení mělo čp.4, bydleli v něm jako první hamerníci Jan Šefl a Josef Švehla.

Do současnosti se z bývalého závodu dochovalo pouze potrubí, kterým byla přiváděna voda na vodní kolo “valcwerku” a zbytek struskové zdi bývalého oplocení závodu.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1765 na místě zaniklého mlýna vybudován I. hamr

první hamerníci Jan Šefl a Josef Švehla

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

1848 provoz hamru zastaven, budovy s výjimkou správního domku (dnešní Čapkův památník) postupně zbořeny

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

1765-1848 kniže Colloredo-Mansfeld

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  10 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    Do současnosti se z bývalého závodu dochovalo pouze potrubí, kterým byla přiváděna voda na vodní kolo “valcwerku” a zbytek struskové zdi bývalého oplocení závodu.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      • hamr
      před 1765 mlýn a pila
      1765 na místě bývalého mlýna zřízen hamr
      1848 hamr zrušen a postupně zbořen
      • rybník
      velký rybník Strž nad býv. mlýnem

      Do současnosti se z bývalého závodu dochovalo pouze potrubí, kterým byla přiváděna voda na vodní kolo “valcwerku”.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Žádná položka není vyplněna

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      7.10.2019 11:48 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 10.10.2019 22:41