Kněžský a mlynářský váček se nenaplní.
(německé přísloví)

mlýn Bašta

mlýn Bašta
208
Kostomlátecká
Drahelice
288 02
Nymburk
Drahelice
50° 10' 24.3'', 15° 0' 22.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Ze starého velkého mlýna zůstala jen obytná budova, která je postupně restaurována. Na místě bývalého mlýna stojí nově vybudované budovy různých firem. Mlýn stál na pravém břehu Labe na jednom jezu s naproti stojícím mlýnem Komárno.
Na okraji města
Labe
35398/2-1916
přístupný po domluvě

Obecná historie:

Po požáru původního mlýna v roce 1885 vystavěna nová rozlehlá neorenesanční budova. v roce 1923 moderně koncipovaná mlýnice s osmi válcovými stolicemi také vyhořela a od té doby zůstala mimo provoz. ve druhé polovině 20. století v areálu hospodařil drůbežářský závod, z té doby pocházely necitlivé přestavby a začaly demolice části hospodářských objektů i mlýnice. zanedbaný byl zbořen po roce 2005. Ušetřen zůstal památkově chráněný obytný dům, který si zachoval původní podobu včetně stavebních detailů


Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zmínka o mlýnu pochází z roku 1294, jedná se o jeden z nejstarších mlýnů v Čechách.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1679 mlýn zakoupili poručníci nezletilého hraběte Františka Antonína Šporka pro potřeby panství Lysá nad Labem

1687, 1689 - mlynář Václav Vavřincův (Waczslaw Wawrzinczuw zbassty)

V průběhu let byl mlýn přebudován na velký mlýn. Do dneška z něho zůstala jen klasicistní budova obytného domu z roku 1783. Mlýn v 19. století navštěvovali bratři Antonín a Václav Mánesovi, kteří jezdili do mlýna na návštěvu ke své sestře Anně. Interiér mlýna je vyzdoben malbami bratří Mánesů. Nedávno byl zrestaurován. Budova je kulturní památkou.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1916 - mlynář Vratislav Tachecí dostal pokutu 2000 K za přijímání obilí ke mletí bez mlecích výkazů. V případě nedobytnostni 2 měsíce vězení. (RR)

Roku 1923 je mlýn označován jako Umělecký válcový mlýn na Baště, majitelkou Marie Tachecí. (ŠJ)

V r. 1930 je psán provozovatel Mir. Tacheca, Drahelice 20 (RR).

Nedávno byl zrestaurován. Budova je kulturní památkou.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Tacheca
 • Vavřincův

Historie mlýna také obsahuje:

1679 -  František Antonín Špork (poručníci za nezletilého)

1888 - Jan Tachecí (RR)

1916 - Vratislav Tachecí (RR)

1923 - Marie Tachecí

1930 - Mir. Tacheca

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  03 2014
  • dochován pouze obytný objekt/obytná část
  městský
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
  mlýnice a dům samostatné budovy
  • klasicismus do roku 1850
  zděná
  jednopatrový
  Výše uvedené informace se vztahují k obytné budově z roku 1783.
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • pavlač, balkón
  • kamenické prvky barokní a mladší
  • dveře
  • okno
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
  • omítané stropy s plastickou výzdobou
  • topeniště, kamna, pec
  • dveře
  • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
  • zcela bez technologie aj.
  Žádná položka není vyplněna
   Typturbína Girardova
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisV r. 1930 zde byla turbína Girarad, průtok 4,33 m3/s, spád, 1,7 m, výkon 59 k.
   Dále zde bylo 1 kolo na spodní vodu, průtok 0,75 m3/s, spád 1,7 m, výkon 4,92 k.
   Typturbína Girardova
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisV r. 1930 zde byla turbína Girarad, průtok 4,33 m3/s, spád, 1,7 m, výkon 59 k.
   Dále zde bylo 1 kolo na spodní vodu, průtok 0,75 m3/s, spád 1,7 m, výkon 4,92 k.
   Typvodní kolo na spodní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   AutorInternet
   NázevProhlídka mlýna Bašta
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazhttp://spolecnost-pratel-nymburka.webnode.cz/prohlidka-mlyna-basta/
   Datum citace internetového zdroje4.2.2013
   AutorInternet
   NázevProhlídka mlýna Bašta
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazhttp://spolecnost-pratel-nymburka.webnode.cz/prohlidka-mlyna-basta/
   Datum citace internetového zdroje4.2.2013
   AutorInternet
   NázevMěsto v 19. století
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazhttp://www.polabskemuzeum.cz/programy-nymburk/nymburk-v-promenach-veku
   Datum citace internetového zdroje4.2.2013
   AutorInternet
   NázevOttova encyklopedie
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazhttp://nigger.wz.cz/0710.PDF
   Datum citace internetového zdroje4.2.2013
   AutorInternet
   NázevMlýn Bašta v Nymburce se dočká restaurování maleb Antonína a Václava Mánesových
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesněníčlánek z 26.7.2010
   Odkazhttp://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/basta_nymburk20100726.html
   Datum citace internetového zdroje4.2.2013
   AutorMinisterstvo financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
   Rok vydání1932
   Místo vydání
   Další upřesněníJičín, str. 30
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorKarel Franzl (red.)
   NázevČeskoslovenský KOMPAS Sv. IV, část 2
   Rok vydání1923
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorInternet, SOA Praha - SOkA Nymburk
   Názevmatrika Nymburk 02
   Rok vydání
   Místo vydání
   Další upřesněnís. 314 (u zápisu k r. 1687)
   Odkazhttp://ebadatelna.soapraha.cz/d/10401/163,
   Datum citace internetového zdroje10.12.2018
   AutorInternet, SOA Praha - SOkA Nymburk
   Názevmatrika Nymburk 02
   Rok vydání
   Místo vydání
   Další upřesněnís. 329, k r. 1689
   Odkazhttp://ebadatelna.soapraha.cz/d/10401/170.
   Datum citace internetového zdroje10.12.2018

   Žádná položka není vyplněna

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Obrazy

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

   Vytvořeno

   4.2.2013 19:25 uživatelem Helena Špůrová

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 28.10.2017 19:14
   Radomír Roup 10.7.2018 09:50
   Šárka Janotová 30.1.2015 16:12
   doxa (Jan Škoda) 16.3.2018 16:03
   kolssteyn 14.12.2014 21:19