Kde je mlýn, tam je cesta;
kde je ochota, tam je způsob.
(anglické přísloví)

mlýn ve Staré Huti

mlýn ve Staré Huti
9
Nemanice - Stará Huť
344 01
Domažlice
Nemanice
49° 26' 10.6'', 12° 44' 30.0''
Mlýniště bez mlýna
Obec Nemanice leží nedaleko hraničního přechodu Lísková – Hőll v kotlině otevřené do Bavorska. První zprávy o obci jsou dochovány z r. 1591. V němčině byla ves nazývána Wassersuppen (vodové polévky). V 19. století zde vznikají různé průmyslové podniky – sirkárna, továrna na staniol a kovové zátky, výrobna zrcadel. V osadě Stará Huť byl mlýn, pila a výroba kolomazi.
střed
Starý potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je zobrazen na I. vojenském mapování – josefském ( 1764-1768 a 1780-1783 ). 

1833 – mlynářem je dle matrik Franz Landgraf.

1838 – Na otisku a skice stabilního katastru je za rybníkem - který je součástí č. 9 - dřevěná budova pily, následuje nespalná obdélníková budova s dřevěným přístavkem a zakresleným jedním kolem, majitelem je Franz Landgraf, jméno potoka je Altbach ( Starý potok ).

1840 – mlynářem je podle matrik Josef Landgraf.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1864 – v matrikách mlynář Josef Landgraf

1880 – mlynářem Jakob Landgraf ( *1847 )

1890 - mlynářem Jakob Landgraf ( *1847 Stará Huť )

1900 – stále Jakob Landgraf

1910 – majiteli Franz a Sophie Landgraf, mlynářem syn Jakoba Landgrafa Franz ( *1882 Stará Huť )

1921 – i nadále je mlynářem Franz Landgraf ( *1882 Nemanice )

V Seznamu vodních děl Republiky československé z roku 1930 není uveden.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Po roce 1945 bylo místní německé obyvatelstvo odsunuto a obec i se svými částmi se skoro úplně vylidnila.

Na leteckém snímku z roku 1947 i 1950 jsou vidět obvodové zdi bez střechy, pila je ve stejném stavu. 

1962 – neexistuje

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Landgraf

Historie mlýna také obsahuje:

Franz Landgraf

Josef Landgraf

Jakob Landgraf ( *1847 )

Franz Landgraf ( *1882 )

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
neexistuje
10 2019
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     • rybník
     Žádná položka není vyplněna
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Autorwww.portafontium.eu
     Názevsčítání obyvatel, matriky
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorwww.portafontium.eu
     Názevsčítání obyvatel, matriky
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorwww.kontaminace.cenia.cz
     NázevLetecký snímek
     Rok vydání1950
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorwww.lms.cuzk.cz
     NázevLetecký snímek.
     Rok vydání1947
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     17.10.2019 10:50 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 21.10.2019 22:09