Jen z klapotu mlýna mouka nevznikne.
(německé přísloví)

Starý mlýn, Alte Mühle

Starý mlýn, Alte Mühle
80
Nové Sedliště
348 01
Tachov
Nové Sedliště
49° 43' 37.8'', 12° 41' 8.9''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stál pod hrází Staromlýnského rybníka, vpravo od silnice č. 198 z Mlýnce do Tachova, na katastru obce Nové Sedliště. Byl starším z obou mlýnů v Novém Sedlišti.
samota, asi 750 m jihovýchodně od zámku v Novém Sedlišti
Sedlišťský potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Nejstarší zmínka o mlýnu je z roku 1610.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V průběhu 17. století se zápisy v matrikách vztahující se ke Starému mlýnu objevují pod obcí Bohuslav.

V tereziánském katastru je k roku 1713 uváděn pronajatý panský mlýn se třemi koly a pilou na nestálé vodě.

20. léta 19. st. – mlynář Johann Mayer s manželkou Marií Annou rozenou Träger (psána také jen jako Anna Träger), která byla dcerou mlynáře Trägera z nedalekého Nového mlýna, Nové Sedliště čp. 79. Mlýn po nich převzal jejich syn Anton, který je uváděn ve stabilním katastru v roce 1838. Anton Mayer se oženil s Rosalií, rozenou Hörl, původem ze Starého Sedliště.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Anton Mayer s Rosalií  byli v matrikách obce evidováni na mlýně i v 50. letech 19 st. V roce 1854 se jim na mlýně narodil syn Alois, v roce 1856 další syn Franz, v roce 1859 dcera Anna.

Dle sčítání obyvatel z roku 1869 provozoval mlýn stále Anton Mayer (psáno též Maier, narozen 1826 v Novém Sedlišti). Žila s ním zde jeho manželka Rosalie, rozená Hörl (1828 ve Starém Sedlišti) a 5 dětí – Anton, Magdalena, Alois, Anna a Franz. Mlýn byl rozdělen na tři díly. Na druhé dílu byl zapsán Antonův otec, vdovec Johann Mayer (1797) a další syn, pekařský tovaryš Mathias (1837), jeho manželka Mathilda a jejich dvěma dětmi – ti se však v té době zdržovali ve Vídni. Na třetím dílu byl evidován mlynář Franz Mayer (1839) a manželkou Annou, kteří však také žili ve Vídni. Hospodářství mlýna mělo 3 krávy, 2 voly a 2 včelí úly.

Sčítání v roce 1880 zde zastihlo Antona Mayera s manželkou Rosalií, jako mlynář byl zapsán i Antonův syn Alois (1855) a na mlýně vypomáhal i další syn Franz. Hospodářství mlýna obsahovalo 1 koně, 3 krávy, 2 voli, 1 býka a 1 prase.

Při sčítání v roce 1890 byl již jako samostatný mlynář zapsán Alois Maier, jeho rodiče žili na výminku. Příjmení se zde vyskytuji ve tvaru Maier. Alois Maier měl za manželku Barbaru, do roku 1890 se jim narodily děti Anton, Franz a Magdalena. O hospodářství, které čítalo 1 koně, 6 kusů hovězího dobytka, 4 voly a 2 prasata se staral Josef Korn.

 

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1921 byl majitelem mlýna stále Alois Maier s manželkou Barbarou. Bydleli zde s nimi jejich syn Josef (narozen 1893), který byl zapsán také jako mlynář, a dcera Barbara.

V roce 1930  byl majitelem Josef Mayer, provoz byl evidován jako mlýn a pila.

V roce 1946 byli Maierovi vysídleni do Německa a zabavený mlýn získal osídlenec Václav Konvalinka z Kněževsi, okres Rakovník. Přišel sem s manželkou a dcerou. Ke mlýnu patřilo 5 ha půdy a živý inventář. Předávací protokol podepsal odcházející mlynář Josef Maier. Není známo, zda Konvalinka uvedl mlýn do provozu, pravděpodobně nikoli.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

V roce 1952 se Václav Konvalinka mlýn bez upozornění a povolení opustil a odstěhoval se do opuštěného čp. 47 v Novém Sedlišti, v roce 1956 se po dohodě s místním JZD znovu přestěhoval do čp. 56. Opuštěný mlýn byl následně rozkraden a změnil se v bouračku.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Mayer
 • Maier

Historie mlýna také obsahuje:

Johann Mayer

1838 Anton Mayer

1869 Anton Mayer ml.

1890 Alois Maier

1930 Josef Maier

1946 - 1952 Václav Konvalinka

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  11 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
    jednopatrový
    Zděná budovy obdélného půdorysu, s mansardovou střechou, ke které na východě přiléhala dřevěná hospodářská budova. Návodní strany s lednicí byla na severní straně budovy. Za lednicí byl na severní straně mlýnice přistaven přístavek pro pilu.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Soupis z roku 1946 - 1 válcová stolice, 1 loupačka, 1 šrotovník – český pískovec o průměru 30 palců, 3 hranolové vysévače, triér, míchačka na mouku, zásobníky na mouku, 3 výtahy, 1 dynamo 220 W
      Zaniklý
      • pila
      • šindelka
      • stavidlo
      • rybník
      • odtokový kanál
      • lednice
      Mlýn stál pod hrází rybníka.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930 – 3 vodní kola na vrchní vodu, spád 2x 3,3 m a 1x 3,4 m, výkon 2x 2,2 HP a 1x 3,5 HP
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930 – 3 vodní kola na vrchní vodu, spád 2x 3,3 m a 1x 3,4 m, výkon 2x 2,2 HP a 1x 3,5 HP
      Typdynamo
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisRok 1946- dynamo 220 W
      Typdynamo
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisRok 1946- dynamo 220 W
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníCheb, str. 38
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníCheb, str. 38
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorZdeněk Procházka, Miroslav Vetrák
      NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, díl III – pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese
      Rok vydání2019
      Místo vydáníDomažlice
      Další upřesněnístr. 103 - 105
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorInternet, Porta Fontium
      NázevSbírka matrik západních Čech
      Rok vydání
      Místo vydáníStátní archiv v Plzni
      Další upřesněníDigitalizované matriky, Staré Sedliště - římskokatolická fara
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/stare-sedliste
      Datum citace internetového zdroje5. 11. 2019

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Ostatní

      Vytvořeno

      5.11.2019 14:02 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna