Mlýn, který neklape, pec, která nehřeje a matka,
která není ráda doma, jsou bezcenní.
(německé přísloví)

mlýn Na samotě; Tieflohmühle

mlýn Na samotě; Tieflohmühle
33
Částkov
348 01
Tachov
Částkov u Tachova
49° 45' 24.7'', 12° 41' 5.5''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stál na katastrálním území obce Částkov, východně od obce, v místě zvaném Na samotě, na levém břehu Sedlišťského potoka, který se dříve nazýval Kötschenbach. Na pozemku dnes stojí rodinný dům čp. 84.
samota, asi 660 m východně od zámku Částkov
Sedlišťský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V matrikách obce je název „von der tieffen Mülla“ uváděn od roku 1642, později od roku 1667 jako Tieffenlohmühl.

Tereziánský katastr uvádí v roce 1713 Tieffloh Mühl mit Brettmühle, tj. mlýn s pilou na prkna.

V roce 1757 byl u obce Částkov evidován mlynář na panském mlýně o jedno kole na nestálé vodě. Tehdy zde byl mlynářem Johann Thomas Hopf (psáno též Hopff) s manželkou Annou. Zemřel v roce 1765  ve věku 59 roků a byl pohřben na hřbitově ve Starém Sedlišti. V roce 1772 zemřela i vdova po mlynáři Anna Hopf ve věku 57 roků. V matrikách lze najít i jeho předchůdce Maxmiliána Hopfa a jeho manželku Katharinu. Maxmilián Hopf zemřel v roce 1729 ve věku 55 roků.

Koncem 18. a začátkem 19. století zde hospodařil rod Johann Träger. V roce 1789 jsou v matričním zápise o narození dcery Anny Maria ve mlýně čp. 33 uvádění rodiče mlynářský mistr Johann Träger a jeho manželka Anna Marie, rozená G…. ? V roce 1793 se jim narodila další dcera Barbara, 1795 syn Josef, 1799 dcera Katharina, 1802 syn Johann Nepomuk, 1803 dcera Margaretha a v roce 1806 dcera Elisabetha.

V roce 1838 byl mlýn uváděn jako vrchnostenský majetek.

Od roku 1841 je v matričních zápisech obce Částkov jako mlynář v čp. 33 uváděn Martin Wurdak, který byl synem mlynáře Georga Wurdaka ze Steinmühle, Staré Sedliště čp. 216. Za manželku měl Margarethu Mayer, původem ze Starého Sedliště. V únoru 1841 se jim na mlýně v Částkově narodil syn Josef, budoucí mlynář.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Dle sčítání obyvatel zde v roce 1869 hospodařil Josef Wurdak (narozen 1841 v Částkově), syn mlynáře Martina Wurdaka a jeho manželky Margarethy rozené Mayer. Žil zde s manželkou Katharinou, rozenou Loslebenovou (narozena 1839 v Souměři) a synem Andreasem (1864). Žila zde také mlynářova matka Margaretha Wurdaková (1820), pracoval zde mlynářský tovaryš Josef Beyerl a knecht Johann Hochmuth, který se staral o živý inventář hospodářství, který obsahoval jednoho vola, býka, tele, kozu a 3 prasata.

Mlýn byl v majetku Josefa Wurdaka také v roce 1880, tehdy zde jako mlynář pracoval již také jeho syn Andreas. Žili zde i další děti mlynářského páru Josef (1879) a Marie (1877). Matka mlynáře Margaretha zemřela v březnu 1879. V hospodářství mlýna bylo 7 kusů hovězího dobytka, 2 voli a 4 prasata. Mlýn měl 1 vodní kolo, které pohánělo také pilu a šindelku.

Také sčítání v roce 1890 zde uvádí jako majitele Josefa Wurdaka, manželku Katharinu a 3 výše uvedené děti.

Andreas Wurdak se v roce 1897 ve věku 33 roků oženil s Franziskou Hüttl, starou 22 roků, původem z Boněnova. V matričním zápase o sňatku je Andreas Wurdak uváděn jako mlynář a syn mlynáře Josefa Wurdaka v Tieflohmühle čp. 33. – kniha Staré Sedliště 52/61 Mlynář Andreas Wurdak však zemřel již v červenci 1899 ve věku 35 roků a 6 měsíců na zápal plic. Vdova Franciska zůstala na mlýně do doku 1908, kdy se podruhé provdala a s druhým manželem ze mlýna odešla.

Začátkem 20. století se na mlýn dostal mlynářský rod Nahrhaftů. Stalo se tak sňatkem mezi Josefem Nahrhaftem, synem mlynáře  z Luglmühle v Tachově čp. 312, a dcerou mlynáře Josefa Wurdaka Marií Wurdakovou. Sňatek byl uzavřen 10. 6. 1902, jejich dcera Anna Marie se na mlýně čp. 33 narodila 17. 5. 1903.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Dle sčítání v roce 1921 držela tehdy mlýn vdova Marie Nahrhaftová, rozená Wurdaková, její manžel Josef Nahrhaft zemřel někdy po roce 1906. S ni zde žili její rodiče Josef a Katarina Wurdakovi, a dále její dcery Anna a Helena.

V roce 1930 je v soupise vodních děl uváděna Marie Nahrhaftová.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Ve 40. letech 20. st. byl mlýn pronajat Rudolfu Tiplovi. Vdova Marie Nahrhaftová  žila ve mlýně se svou dcerou Helenou a jejím manželem až do roku 1945, kdy jim byl mlýn zkonfiskován.

Dne 1. 8. 1948 byla usedlost přidělena dosídlencům Františku a Marii Uhlířovým z Bošic na Prachaticku. Usedlost jim byla vyúčtována na částku 35 600,- Kč. O mlýnu se k dokumentu nemluví, ačkoliv byl do roku 1945 údajně funkční.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Na leteckém snímku z roku 1958 ještě stojí budova mlýna s hospodářskými objekty v plném rozsahu. V roce 1962 se zřítila návodní stěna do lednice. Poté se budova stala zdroje stavebního materiálu pro obyvatele obce Částkov. V roce 1962 koupil nemovitost od Uhlířových současný majitel a na základech hospodářských budov vystavěl rodinný domek s čp. 84.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hopf
 • Träger
 • Wurdak
 • Nahrhaft

Historie mlýna také obsahuje:

? – 1729 Maxmilián Hopf

? – 1765 Johann Thomas Hopf

před 1789  Johann Träger

1841 Martin Wurdak

1869 Josef Wurdak

1897 – 1899 Andreas Wurdak

1903 Josef Nahrhaft

1921 Marie Nahrhaftová, rozená Wurdaková, vdova

1930 M. Nahrhaftová

1948 – 1950 František Uhlíř

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  11 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    vícepodlažní
    Zděný budova s půdorysem téměř pravidelného čtverce. Mlýnice obsahovala několik pater oddělených dřevěnými stropy. Obytná část byla situována v pravé části budovy.
     • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     • šindelka
     1880 - u mlýna pila a šindelka
     • náhon
     • akumulační nádržka
     • odtokový kanál
     • lednice
     Vodu ke kolu přiváděl poměrně dlouhý náhon, který odbočoval z potoka doleva a nad mlýnem se rozšiřovat do akumulační nádržky.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930 – 1 vodní kolo na vrchní vodu, spád 3,8 m, výkon 4 HP
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930 – 1 vodní kolo na vrchní vodu, spád 3,8 m, výkon 4 HP
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníCheb, str. 38
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníCheb, str. 38
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorZdeněk Procházka, Miroslav Vetrák
     NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, díl III – pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese
     Rok vydání2019
     Místo vydáníDomažlice
     Další upřesněnístr. 111 - 115
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorInternet, Porta Fontium
     NázevSbírka matrik západních Čech
     Rok vydání
     Místo vydáníStátní archiv v Plzni
     Další upřesněníDigitalizované matriky, Staré Sedliště - římskokatolická fara
     Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/stare-sedliste
     Datum citace internetového zdroje11. 11. 2019

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     11.11.2019 17:14 uživatelem cestovatelka

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 13.11.2019 20:46