Mlynář na výmelek číhá.
(české přísloví)

Stock Mühle

Stock Mühle
41
Fleky
34022
Klatovy
Fleky
49° 17' 20.9'', 13° 4' 33.2''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn dohledán na mapách I. vojenského mapování.
Na samotě 2km východně od obce Fleky
Flekovský potok
volně přístupný

Obecná historie:

Devastovaná vesnice či spíše zbytky ležící západně od Nýrska, při silnici od Chudenína ke hranici se SRN. Ves byla založena asi v polovině 16. století, původně česká osada byla později postupně téměř úplně poněmčena. Před válkou zde bylo 80 domů a přes 500 obyvatel, kostel ani faru ale Fleky neměly, ty byly v nedalekém Červeném Dřevě. Po roce 1945 proběhl odsun německého obyvatelstva, následovalo vytvoření hraničního pásma, postupně byla velká většina zástavby zbořena.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn dohledán na mapách I. vojenského mapování.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1878 – na indikační skice je dále po toku Flekovského potoka od Sollermühle zaznamenán na samotě jihovýchodně pod obcí Fleky mlýn jako obdélníková spalná budova s jedním kolem, vedle stojí ještě jedna spalná čtvercová budova a naproti je další malinká splaná budova, před mlýnem je zkreslen rybníček nebo akumulační nádržka. Majitelkou je Theresia Braun.

Není uveden v Seznamu a mapě vodních děl Republiky československé z roku 1930.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Po roce 1945 byla nemovitost konfiskována, v roce 1951 v rámci přídělového řízení se stala majetkem podniku Čs.státní statky ,n.p. v Praze.

Události
 • Zánik budovy mlýna

2019- V místě bývalého mlýna se nachází neutěšeně vypadající rekreační seskupení několika staveb. Částečně se zachoval sklep, lze poznat bývalý rybníček, kamennou zídku, kamení ze zbořeného mlýna.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Braun
 • Augustin
 • Bayerl
 • Rank

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  11 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    • drobné sakrální památky
    • klenba
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    • akumulační nádržka
    Žádná položka není vyplněna
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Žádná položka není vyplněna

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    13.11.2019 09:06 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 1.12.2019 20:44
    jirka.vacek87 18.11.2019 15:48