Meister Müller mahle mir mein Mehl,
morgen muß mir meine Mutter Mehlspeis machen.
(německý jazykolam)

Nový mlýn; Neumühle

Nový mlýn; Neumühle
40
Souměř
348 02
Tachov
Souměř
49° 41' 4.2'', 12° 44' 8.8''
Mlýniště bez mlýna
Rozsáhlý komplex mlýna, pily a zemědělské usedlosti stál v lesnatém údolí Úhlavky, na jejím levém břehu, pod hrází novomlýnského rybníka. V areálu se dnes nachází pila, která je v provozu.
samota, asi 1,6 km severozápadně od obce Souměř
Úhlavka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Dle německých pramenů se nejstarší zmínka ke mlýnu vztahuje k roku 1613, kdy zde působil mlynář Daniel Schirmer. Mlýn se tehdy označoval také názvem Haselmühl.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1728 – mlynář Sebastian Wolfram, kterého později vystřídal Nikasius Himmel.

1789 - Joseph Himmel s manželkou Marií, rozenou Mayer, v únoru 1789 se jim na Neumühle, který měl tehdy čp. 32, narodila dcera Susanna, v březnu 1792 následoval syn Martin, v září 1794 dcera Johanna, v dubnu 1799 další dcera Margaretha a v srpnu 1800 syn Johannes.

1838 – u mlýna byla pila, objekty mlýna a pily stály naproti sobě a byly napájeny vodou ze společné vodní nádržky nad mlýnem. Ve stabilní katastru je jako držitel mlýna s pilou k roku 1838 uváděn Mathias Schmutzer.

Ve 40. letech 19 st. je v matričních zápasech jako mlynář v čp. 40 uváděn Johann Losleben s manželkou Margarethou, rozenou Muck. V roce 1841 se jim zde narodila dcera Thekla, v roce 1846 další dcera Marie Anna. Loslebenovi později odešli na Klementův mlýn patřící rovněž pod obec Souměř čp. 41. Dcera Thekla se provdala za Franze Himmela, mlynáře na Böhmischmühle, Souměř čp. 39.

Rok 1855 – mlynář Martin Hamperl.

Sčítání obyvatel v roce 1869 – mlynář Andreas Höring (narozen 1838) s manželkou Marií, rozenou Lorenz (1845) a dcerou Annou (1868). Na výminku byl zapsán bývalý mlynář Martin Hamperl (1808) s manželkou Margarethou (1795), rozenou Himmel. Živý inventář – 3 krávy, 5 telat, 4 prasata a 3 úly. Na mlýně vypomáhaly další 3 osoby.

Sčítání obyvatel 1880 – majitel stále Andreas Höring s manželkou Marií, k dceři Anně přibyl ještě syn Franz (narozen 1871). Na mlýně stále ještě žil bývalý mlynář Martin Hamperl. Hospodářství mlýna -  4 voli, 3 krávy a 3 prasata. V roce 1881 se manželům narodil další syn Josef, v roce 1886 dcera Johanna a v roce 1891 ještě syn Anton.

V roce 1915 získal mlýn Anton Wolf, a to sňatkem s dědičkou mlýna Marií Höringovou. Manželům se postupně narodilo 8 dětí.

Sčítání obyvatel 1921 – Anton Wolf s manželkou Marií, synem a 3 dcerami. S nimi zde žila tchýně, a dále 2 děvečky, 2 pacholci a mlynářský učeň Rudolf Böhm.

Anton Wolf je uváděn také v soupise vodních děl z roku 1930. Objekt byl tehdy evidován jako mlýn a pila. Byl posledním majitelem mlýna. Za něj byla rozšířena pila, která získala 2 nové katry. Rovněž byl zmodernizován mlýn, byla postavena nová patrová budova, bylo pořízeno nové umělecké složení. Na pronajatých pozemcích se Anton Wolf pustil do zemědělské velkovýroby. Ve vlastní vodní elektrárně vyráběl elektrickou energii původně na dvou menších turbínách, které před rokem 1930 vystřídala jedna Francisova turbína o výkonu 15 HP. Wolf byl úspěšný podnikatel a rozmnožil svůj nemovitý a movitý majetek.

Wolfovi byli na mlýně až do odsunu v roce 1945. Úspěšnost podnikání Antona Wolfa ukazuje soupis zabaveného majetku z roku 1945 – ke mlýnu tehdy patřilo více než 90 ha půdy a nemovitosti čp. 40 a 45, zásoby obilí, píce a sena byly odhadnuty na 210 000,- Kč, 2 traktory zn. Buldog a Hanomag, nákladní auto Praga, mlátička, žací stroj, secí stroje. Zařízení mlýna ani pily nebylo v soupise popsáno, pila však tehdy představovala velký a moderní podnik. Byl sepsán také živý inventář, který obnášel 3 páry tažných koní, 1 pár tažných volů, 23 kusů hovězího dobytka, 9 prasat, 3 ovce, 1 kozu, 62 kusů drůbeže a 5 holubů. Hodnota zemědělské usedlosti byla odhadnuta na 510 127 Kč.

Národním správcem nad mlýnem i zemědělskou usedlostí byl jmenován Otakar Dvořák a po něm Jan Novotný. V září 1947 byla národní správy zrušena a mlýn s pilou převzal národní podnik České pily. Podle úřední zprávy nebylo možné od mlýna a pily oddělit zemědělskou usedlost. Není známo, jak byl tento problém vyřešen.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Na leteckém snímku z roku 1958 stál celý mlýn i hospodářské budovy včetně střech. Dle pamětníků využívali objekt v 50. letech nejdřív zemědělci, od roku 1967 Lesy České republiky.

Budova mlýna byla až na základové zdivo zbořena.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Na místě Nového mlýna dnes stojí objekt pily, která navázala na předválečnou výrobu pilařského podniku a mlýna Antona Wolfa. Pilu provozuje společnost PDK.CZ s.r.o. se sídle v Halži vzniklá v roce 2008. Dle zaměstnanců se zde byli několikrát podíval potomci Antona Wolfa, kteří mají v Německu několik pil a v rodové tradici tam pokračují.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Schirmer
 • Wolfram
 • Himmel
 • Schmutzer
 • Losleben
 • Hamperl
 • Höring
 • Wolf

Historie mlýna také obsahuje:

1613 Daniel Schirmer

1728 Sebastian Wolfram

Nikasius Himmel

1789 Josef Himmel

1838 Mathias Schmutzer

1841 Johann Losleben

1855 Martin Hamperl

1869 Andreas Höring

1915 - 1945 Anton Wolf

Otakar Dvořák – národní správce

Jan Novotný – národní správce

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  11 2019
   průmyslový areál
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
    vícepodlažní
    Dle starých fotografií byl mlýn věžovitá, několikapatrová budova (viz ikonografie)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Dochovaný
      • pila
      • náhon
      • rybník
      • akumulační nádržka
      • odtokový kanál
      Původně byl mlýn napojen na náhon (odtok) vedený od Pekelského mlýna. Později byl nad mlýnem založen velký rybník, který se dochoval dodnes. Před rokem 1838 byla nad mlýnem vybudována ještě vodní nádržka, ze které tekla voda na vodní kola mlýna a pily. Vodní kola nahradila Francisova turbína.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1838 – 2 vodní kola na vrchní vodu pro pohon mlýna a pily
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1838 – 2 vodní kola na vrchní vodu pro pohon mlýna a pily
      Typturbína Francisova
      StavNezjištěn
      Výrobce
      Popis1930 – 1 Francisova turbína, spád 7,5 m, výkon 15 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníCheb, str. 14
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníCheb, str. 14
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorZdeněk Procházka, Miroslav Vetrák
      NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, díl III – pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese
      Rok vydání2019
      Místo vydáníDomažlice
      Další upřesněnístr. 141 - 145
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorInternet, Porta Fontium
      NázevSbírka matrik západních Čech
      Rok vydání
      Místo vydáníStátní archiv v Plzni
      Další upřesněníDigitalivované matriky, římskokatolická farnost Stráž
      Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/straz?order=title&sort=desc
      Datum citace internetového zdroje15. 11. 2019

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Ostatní

      Vytvořeno

      15.11.2019 10:47 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 15.11.2019 19:21