V jdoucím mlýně nejsou pavučiny.
(německé přísloví)

Trnovský mlýn; Tirnauermühle

Trnovský mlýn; Tirnauermühle
7
Trnová
348 01
Tachov
Trnová u Tachova
49° 46' 46.5'', 12° 41' 24.6''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stával na severním okraji obce Trnová. Místo dnes leží uvnitř ohrazené pastviny.
severní okraj obce
Sedlišťský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Nejstarší zmínka o mlýnu je v tereziánském katastru  k roku 1757, kde se píše o mlynáři na panském mlýně o jedno kole na nestálé vodě.  Obec Trnová byla tehdy součástí malého statku se sídlem v sousední dní Tisové, majitelem byl Kašpar Leopold Perglár z Perglasu. Statek měl tehdy 2 mlýny, Tento Trnovský a níže po proudu potoka položený Kečovský.

Mlýn byl od začátku spojen s mlynářským rodem Niestlerů. Ti se v matrikách obce objevují již od konce 17 století. Prvním Niestlerem, který je v matričních zápisech uváděn jako mlynář, byl Johann Georg Niestler, narozený roku 1727, s manželkou Marií Margarethou. Dožil se vysokého věku 92 roků, zemřel v lednu 1819. Dalším byl jeho syn Georg Niestler s manželkou Annou. Mlýn zdědil jejich syn Johann Georg Niestler, který zde hospodařil začátkem 19. století s manželkou Annou Marií, rozenou Herrmann z Trnové. Na mlýně se jim postupně narodily děti Marianna (1808 - 1811), Andreas (1810 - 1811), Andreas (1812), Josef (1814 - 1832), Georg (1816), Josef Franz (1819), Anna (1821). Mlynářova manželka zemřela v červenci 1823 ve věku 36 roků.

Mlýn zdědil syn Georg Niestler, který je uváděn ve stabilním katastru roku 1838. V roce 1838 byla u mlýna zapsána také pila.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Mlynář Georg Niestler (příjmení psáno ve tvaru Nistler) zde byl uváděn i kolem poloviny 19. století společně s manželkou Barbarou, která zemřela v roce 1853 ve věku 32 roků.

Dále je zde znám mlynář Mathias Nistler, který byl synem mlynáře na čp. 7 Josefa Nistlera. Mathias měl za manželku Franzisku Fischerovou z Hablitzermühle u Damnova. K roku 1863 je v matrice záznam o úmrtí jejich jedenáctiměsíční dcery.

Dle sčítání v roce 1869 zde hospodařil Franz Träger (narozen 1830 ve Starém Sedlišti) s manželkou Marií rozenou Wurdakovou (1844 v Úšavě), která byla jeho druhou manželkou. S nimi zde bydlela matka mlynářky Walburga Wurdaková, a dále mlynářovi synové z prvního manželství Georg (1855) a Martin (1859).

Sčítání obyvatel z roku 1880 zde zastihlo mlynáře Antona Trägera (narozen 1840 ve Starém Sedlišti), který byl bratr předešlého mlynáře Franze Trägera. Antonovou manželkou byla Anno z rodu Nistlerů, tj. předchozích držitelů mlýna. Zapsány zde byly děti manželu Josef, Michael, Anna a Marie. Mlýn měl tehdy 2 vodní kola a byla u něj pila.

Při sčítání obyvatel v roce 1890 zde byl nájemce, a to Andreas Leopold (narozen 1842) s manželkou Margarethou, rozenou Pablerovou, a dětmi Johannem, Marií a Margarethou. Hospodářství mlýna obsahovalo 1 koně, 4 kusy hovězího dobytka, 2 voli a 3 prasata.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1921 byl majitelem Josef Glasauer, který měl za manželku Marii rozenou Trägerovou, která byla patrně dcerou Antona Trägera a dědičkou mlýna. S nimi zde žily jejich 2 dcery.

V roce 1930 držel mlýn stále Josef Glasauer.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1945 byla rodina Glasauerových odsunuta do Německa.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Na leteckém snímku z roku 1958 usedlost ještě stála včetně střech. Opuštěný mlýn však z důvodu šindelových střech rychle chátral a byl zbourán.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Niestler
 • Nistler
 • Träger
 • Leopold
 • Glasauer

Historie mlýna také obsahuje:

kolem 1760 Johann Georg Niestler

konec 18. st. Georg Niestler

začátek 19. st. Johann Georg Niestler

1838 Georg Niestler

Josef Nistler

Mathias Nistler

1869 Franz Träger

1880 Anton Träger

1890 Andreas Leopold – nájemce

1921 - 1945  Josef Glasauer

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  11 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
    Dle stabilního katastru byl mlýn původně dřevěný. Později byla budova mlýna kamenná se střechou pokrytou šindelem, hospodářské budovy byly částečně zděné a částečně dřevěné se střechami rovněž pokrytými šindelem.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis1930 – 1 vodní kolo na vrchní vodu, spád 3,9 m, výkon 3,4 HP
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis1930 – 1 vodní kolo na vrchní vodu, spád 3,9 m, výkon 3,4 HP
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněníCheb, str. 38
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněníCheb, str. 38
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorZdeněk Procházka, Miroslav Vetrák
       NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, díl III – pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese
       Rok vydání2019
       Místo vydáníDomažlice
       Další upřesněnístr. 116 - 118
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorInternet, Porta Fontium
       NázevSbírka matrik západních Čech
       Rok vydání
       Místo vydáníStátní archiv v Plzni
       Další upřesněníDigitalizované matriky, Tisová – římskokatolická fara
       Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/tisova?language=de
       Datum citace internetového zdroje15. 11. 2019

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Vytvořeno

       15.11.2019 11:39 uživatelem cestovatelka

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 15.11.2019 19:30