Nést sám pytel do mlýna.
(německé rčení)

Dolní mlýn

Dolní mlýn
4
Mezholezy
34506
Domažlice
Mezholezy u Černíkova
49° 24' 39.6'', 13° 6' 24.7''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Pod kaplí, při okraji hráze rybníka, stojí bývalý Dolní mlýn. Jedná se patrně o původní panský mlýn uváděný již na počátku 18. století, jehož součástí byla tehdy i pila a stoupa. V 70. a 80. letech 20. století byl mlýn zcela přestavěn na obytný objekt.
východní okraj
Dubovka
nepřístupný

Obecná historie:

Pod kaplí, při okraji hráze rybníka, stojí bývalý Dolní mlýn. Jedná se patrně o původní panský mlýn uváděný již na počátku 18. století, jehož součástí byla tehdy i pila a stoupa.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Ve fasi ke katastru datované rokem 1713 je ve vsi zmiňován mlýn o jednom kole se stoupou a pilou, která je téměř pustá, dále je uveden rovněž rybník u mezholezské pily. V roce 1715 získávají Mezholezy za 19 255 zlatých poručníci Františka Josefa Černína. Černínové je v roce 1720 připojují k rozsáhlému chudenickému dominiu, při němž ves zůstává až do konce feudalismu. Při prodeji je ve vsi uváděn mlýn, kovárna, krčma a panský dvůr.

V období sestavování údajů pro tzv. tereziánský katastr v 1. polovině 18. století vlastnil Mezholezy hrabě Prokop Vojtěch Černín z Chudenic. Ve vsi tehdy žilo 21 poddaných se svými rodinami. Ve vsi stál panský ovčín a panský mlýn o jednom kole.

1838 – na skice a otisku stabilního katastru je pod hrází o rybníka spalná obdélníková budova bez značky vodního kola s další malou spalnou budovou. Na originální mapě je kolo zakresleno.

Podle Sommerovy topografie z roku 1839 stálo v Mezholezích 44 usedlostí obydlených 336 obyvateli. Ve vsi je připomínán panský dvůr, ovčín, hostinec a 2 mlýny, jejichž kola poháněla voda dvou rybníků.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Mlýn č.p. 4 vlastnila v roce 1853 Markéta Baumannová (*1831), dcera mlynáře Jana Baumanna, která se před rokem 1853 provdala za Jana Hampeka, mlynáře v Úsilově.

1869 - majitelem a mlynářem je Antonín Tauer ( *1826 Kleneč ) , na mlýně s manželkou, synem Josefem, služebnou a tovaryšem

1880 - majitelem a mlynářem je stále Antonín Tauer ( *1826 Kleneč ) , na mlýně s manželkou, synem Josefem a služebnou

1890 – majitelem a mlynářem je i nadále Antonín Tauer ( *1826 Kleneč ) s rodinou

1900 – majitelem mlýna a polního hospodářství je syn Antonína Tauera Josef Tauer ( *1860 Mezholce ), na mlýně s rodinou

1910 – majitelem a mlynářem je Michal Zipperer ( *1869 Mezholce ), na mlýně s rodinou

1921 - majitelem domu je stále Michal Zipperer ( *1869 Mezholce ) ale mlynářství již není ve sčítacím listě uvedeno jako povolání. Zipperer si nechal počeštit jméno na Ciperu. Vodní kolo starého mlýna na horní vodu bylo opravováno ještě mezi světovými válkami.

1930 - v Seznamu vodních děl Republiky československé není mlýn uveden.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

V 70. a 80. letech 20. století byl mlýn zcela přestavěn na obytný objekt.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Baumann
 • Tauer
 • Zipperer

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
částečně adaptován
11 2019
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • 1945 – současnost
  zděná
  přízemní
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • pila
    • stoupa
    • rybník
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Autorwww.portafontium.eu
    Názevsčítání obyvatel, matriky
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.portafontium.eu
    Názevsčítání obyvatel, matriky
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.kontaminace.cenia.cz
    Názevletecký snímek
    Rok vydání1957
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorZdeněk Procházka
    NázevMezholezy - Kapitoly z dějin obce
    Rok vydání2007
    Místo vydáníDomažlice
    Další upřesnění
    Odkazwww.nakladatelstvi-cl.cz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    18.11.2019 09:15 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 20.11.2019 20:36