Zbožného mlynáře klobouk je dobrý k vypuzení ďábla.
(německé přísloví)

Strpský mlýn

Strpský mlýn
34
Číčenice - Strpí
38901
Strakonice
Číčenice
49° 8' 28.9'', 14° 13' 19.5''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Venkovský mlýn u Mlýnského rybníka na spodní vodu.

Budova mlýna je zobytněná, slouží k rekreaci. Byla totiž v 50. letech uvnitř zcela zdevastována. Od 70. let došlo k postupné rekonstrukci. (Malkus)
1 km západně od Strpí
Bílý potok
nepřístupný

Obecná historie:

Z obecní kroniky:

Pod rybníkem Mlýnským je mlýn Jana Ráfla čp. 16, který má právo přebytečnou vodou jmenovaného rybníka poháněti mlýnské kolo, kde před léty též stávala pila panská hraběcí okolo let 1782, na různé řezivo ze špalků. Mlýn tento za nedostatku vody poháněn je motorem na nasávací plyn, což jest ovšem dražší nežli vodní síla, osívá-li velkostatek rybník resp. správa rybníka, jenž jest nyní státní, dostává mlynář náhradu, ježto nemůže vodou mlíti. V roce 1925 obdržel 1000 Kč.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Sčítání lidu 1900: Jan Ráfl, manželka Anna roz. Machová.

Sčítání lidu 1910: mlynář Jan Ráfl s manželkou a dětmi (viz 1921)

hospodářská zvířata: 5 ks. hovězího dobytka, 2 prasata, 6 úlů, 15 slepic.

Sčítání lidu 1921: mlynář Jan Ráfl (nar. 2.5.1860 Strpy), manželka Anna (nar. 1879), děti Jan (nar. 1901), Václav (nar. 1902), Anna (nar. 1908), Růžena (nar. 1910), Emma (nar. 1915).

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Ráfl

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  11 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   přízemní
      SokA Strakonice, Fond ONV Vodňany:
      Dopis Jana Ráfla c.k.okresnímu hejtmanství v Prachaticích z 15.3.1875:
      na vyzvání obdržené z dne 3. března 1875 stran založení vodní knihy předkládám opis kontraktu a další sám popisuji neboť map žádných nemá.
      1. Mlýn stojí na levém břehu stoky od mlýnského rybníka malým splavem k řece tekoucí. Potok či více voda od Bílé Hůrky zvláštního zvláštního jména nemá, jen tolik podotknutí dlužno, že právo vody té si přivlastňuje panství Hlubocké, nešetříce nařízení slavného c.k. Komisi, by ta voda na oběstrany nehražena ostala, vzdor tomu hradí stoku do rybníků našich vedoucí. Jindy dostávalo se vody na dvě složení, kdežto teď již po více let se jedno kolo ani netočilo.
      2. Mlýn z jednoho složení na spodní vodu béře vodu z mlýnského rybníka u Strpy. Šířka stoky hořejším jakož i splavu obnáší 2°, normální cejch,jak z opisu přiloženého vysvítá jest práh splavu, přebývající vody patří mlynáři. Voda nechá se vydržeti, co hráze stačí, ale obyčejně stávala 18“ za stavidlem, šířka a výška stavidla obnáší 3´, šířka kola či lopatek obnáší 30“, průřez kola obnáší 2° a 2´ . Šířka stoky dolejší pokud se na mé půdě nalézá obnáší 1°a 3´ - kdežto sotva do sedlské půdy padá již sotva 3´ obnáší; dle doznání starých hospodářů má být stoka ta až k řece 1 ½ ° široká a řádně čištěna, kdo by ji ale čistiti měl nemohu se dopíditi, pročež se osměluji c.k. okresní hejtmanství prositi kde bych práva ta hledati měl, co se týče čištění stoky dolejší a rozdělení vody u Záblatí na stoce hořejší.
      Služebnosti jenž na mě neprávě snad žádají jsou: že třeba dvakráte z rok vodu do čista stáhnout a tím mi velkou újmu činí neboť platení c.k. daní se zvětšuje a já po více let jsem pranic mlejnem tím nevydělal.
      Kdyby něco scházelo mile rád hned odešlu aneb ústně sám vyřídím.
      Žádná položka není vyplněna
      Nezjištěn
      • pila
      • náhon
      • rybník
      • odtokový kanál
      • lednice
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930: 1 kolo na spodní vodu
      množství vody: 0,144 m3/s
      spád vody: 4 m
      jmenovitý výkon na hřídeli: 4 kW
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930: 1 kolo na spodní vodu
      množství vody: 0,144 m3/s
      spád vody: 4 m
      jmenovitý výkon na hřídeli: 4 kW
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesněníSešit 2, str. 29.
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesněníSešit 2, str. 29.
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Bílá Hůrka
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/matriky-rimskokatolicka_cirkev-b-bila_hurka
      Datum citace internetového zdroje16.12.2019
      AutorSokA Strakonice
      NázevFiond ONV Vodňany
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníinv.č.1294, karton č.408
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje16.12.2019

      Místo uloženíSOkA Č. Budějovice
      Název fonduOkresní úřad ČB I
      Název archiválieSčítání lidu 1900-1921
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura
      Místo uloženíSOkA Č. Budějovice
      Název fonduOkresní úřad ČB I
      Název archiválieSčítání lidu 1900-1921
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura
      Místo uloženíSOkA Strakonice
      Název fonduArchiv obce Strpí
      Název archiválieObecní kronika
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      29.11.2019 22:52 uživatelem Jan Ciglbauer

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 3.10.2020 20:33
      pepino 16.12.2019 17:47