Prosévej svou mouku a jez své paštiky,
ale střez se to vytrubovat.
(německé přísloví)

Berzlův, Pustý mlýn; Berzelmühle, Perzlmühle

Berzlův, Pustý mlýn; Berzelmühle, Perzlmühle
39
Dolní Folmava
345 32
Domažlice
Dolní Folmava
49° 20' 29.2'', 12° 49' 37.2''
Mlýniště bez mlýna
Bystřice nebo též Fuchsova Huť (německy Fichtenbach) je zaniklá osada v Českém lese. Vesnice se nacházela pod vrchem Čerchov, nedaleko od hranice Čech s Bavorskem i s Horní Falcí. Až do roku 1707 patřila celá oblast k Bavorsku. Samotná lokalita Berzlova mlýna leží pár metrů od česko-bavorské hranice na toku Chladné Bystřice. Je poslední ze soustavy mnoha provozů patřících k Fichtenbachu. Toto zapomenuté údolí má svoji bohatou historii spojenou zejména se sklářstvím. Mlýn příslušel k Folmavě a zanikl vznikem hraničního pásma.
samota na západ od obce
Chladná Bystřice
volně přístupný

Obecná historie:

V roce 1710 zde Jan Jiří Schmaus založil sklárnu, kterou jeho rod provozoval do roku 1765, kdy ji převzali Fuchsové. Roku 1823 kupuje sklárnu Filip hrabě Kinský. Za Kinských byla v údolí vybudována kaskáda brusíren a leštíren skla, jejichž zařízení byla poháněna vodou z Chladné Bystřice. Při Dolní fichtenbašské huti vznikla postupně vesnice.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Před rokem 1783 není na mapách zobrazen, v roce 1838 již ano, vznikl tedy někdy v tomto mezidobí. Na otisku a skice stabilního katastru v roce 1838 zakreslena nespalná budova obdélníkového půdorysu na mlýnském náhonu, jedno kolo, vedle ještě jedna menší spalná budova. Majitelem Josef Robl.

V r. 1839 ve Fichtenbachu vedle sklárny, brusírny a leštírny stálo 25 domů se 151 obyvateli. Celkem bylo na asi 5 km dlouhém úseku Chladné Bystřice asi 21 provozů poháněných vodou. Mlýn byl posledním provozem před hranicí.

Na II. vojenském mapování – Františkově 1836-1852 bez názvu.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V roce 1869 uvádí sčítání obyvatel jako mlynáře Josefa Robla ( *1836 ) s manželkou.

Na III. vojenském mapování - Františko-josefském 1877-1880 jako Berzlův mlýn.

1880 – Stephan Stauber ( *1847 ) s rodinou, celkem 10 osob

1890 – Wenzl Beck ( *1855 Dolní Folmava ) s manželkou Annou Marií Beck z Horní Folmavy s 3 dětmi a dvěma pomocníky.

Děd Wenzla Becka Adam Beck ( *1774 ) byl mlynářem na Neusägmühle u Hvožďan ( http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/7406-neusagemuhle ) a od tohoto mlynáře vedou vlastnické vztahy k mlýnům v Mnichově č.17, Ohnišťovicích, Svinné, na Mlýnci č.2. Otec Wenzla Becka Franz ( *1814 ) se přiženil na Dolní Folmavu k Bauerům a odtud následně Wenzl přišel na Perzlův mlýn.

1900 – syn Wenzla Becka Franz Beck ( *1878 Folmava ) s manželkou Marií Kachlmaier

1910 - stále Franz Beck ( *1878 Folmava ) s rodinou

Po první světové válce získaly oblast Domažlice. Tehdy byly sklárny zpustlé a lesy vytěžené. 

I podle sčítání obyvatel z roku 1921 je mlynářem Franz Beck (*1878 Folmava) s rodinou.

V r. 1930 zde stálo 34 domů s 331 obyvateli, z toho bylo 221 Němců a 97 Čechoslováků. Na letní byt sem v těch letech jezdili lidé až z Prahy. Sklářské drobnosti a suvenýry se zde vyráběly až do roku 1934.

Seznam a mapa vodních děl Republiky československé 1930: Studená Bystřice - Folmava 39 - Karel Pangratz - mlýn - 1 kolo na svrchní vodu - 0,105 – 3,3 – 3.

Odsun německého obyvatelstva.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

V prosinci 1955 a lednu 1956 byla vesnice a sklárny s ostatními provozy ležící v zakázaném pásmu zbořeny. Ze zámku Kinských byla po roce 1945 vybudována rota pohraniční stráže. Letecké snímky jsou nejstarší z roku 1962 a na těch není po mlýnu ani stopy.

Události
 • Zánik budovy mlýna

V dnešních mapách je lokalita kde mlýn stával pojmenována Na Pustém mlýně.

2019 - pouze v období vegetačního klidu lze nalézt zbytky mlýna. Je rozeznatelný náhon, zbytek lednice, ve které se nachází část hřídele vodního kola i s čepem a obručí, malá kamenná část návodní strany mlýnice, část sklepa (propadlý otvor) a odtokový kanál.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Robl
 • Stauber
 • Beck
 • Pangratz

Historie mlýna také obsahuje:

1838 - Josef Robl 

1869 – Josef Robl

1880 – Stephan Stauber 

1890 – Wenzl Beck

1900 – Franz Beck  

1921 – Franz Beck 

1930 - Karel Pangratz

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
neexistuje
12 2019
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    • náhon
    • odtokový kanál
    • lednice
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisSeznam a mapa vodních děl Republiky československé 1930: Studená Bystřice - Folmava 39 - Karel Pangratz - mlýn - 1 kolo na svrchní vodu - 0,105 – 3,3 – 3.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisSeznam a mapa vodních děl Republiky československé 1930: Studená Bystřice - Folmava 39 - Karel Pangratz - mlýn - 1 kolo na svrchní vodu - 0,105 – 3,3 – 3.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Autorwww.portafontium.eu
    Názevsčítání obyvatel, matriky
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.portafontium.eu
    Názevsčítání obyvatel, matriky
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo veřejných prací
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé 1930
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorZdeněk Procházka
    NázevPutování po zaniklých místech Českého lesa – I. Domažlicko
    Rok vydání2017
    Místo vydáníDomažlice
    Další upřesnění
    Odkazwww.nakladatelstvi-cl.cz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Ostatní

    Vytvořeno

    3.12.2019 08:43 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 5.12.2019 18:29