Tak funguje mlýnské zařízení,
řekl mlynář, protože bylo zamrzlé.
(české přísloví)

Pavlostudenecký mlýn; Paulusbrunner Mühle, Mühlwastl

Pavlostudenecký mlýn; Paulusbrunner Mühle, Mühlwastl
37
Pavlův Studenec
347 01
Tachov
Pavlův Studenec 2
49° 47' 12.8'', 12° 28' 49.0''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn patřící k zaniklé obci Pavlův Studenec stál asi 500 m od státní hranice s Německem, na pozemku č. 138, na Sklářském potoce, který se dříve nazýval Schaflohbach nebo také Rotherbach.
jižní okraj obce, asi 700 m severozápadně od Pavlovohuťského rybníka
Sklářský potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V roce 1697 zde byl uváděn mlynář Johann Georg Seitz, mlýn měl tehdy čp. 1.

V roce 1785 měl mlýn již čp. 37, mlynářem zde byl Josef Seitz. Při mlýně byla pila na prkna a šindel.

Na začátku 19. století držel mlýn Ernest Steiner a manželkou Barbarou. Mlýn po nich zdědil jejich syn Anton Steiner uváděný ve stabilním katastru v roce 1838, který mlýn s příslušenství v roce 1839 prodal Georgu Benediktovi za 1000 zlatých a se závazkem postarat se o rodiče Antona Steinera. V roce 1840 požádal Georg Benedikt vrchnost o povolení k přestavbě staré pily u mlýna.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V 50. letech 19. století zde hospodařil Georgův syn Andreas Beneditk s manželkou Katharinou, rozenou Distler, která byla dcerou mlynáře Andrease Diestlera ze mlýna v Pavlově Hutti (Paulushütte) čp. 7. V srpnu 1854 se jim zde narodil syn Rudolf.

Při sčítání obyvatel v roce 1869 byl na mlýně evidován mlynář Andreas Benedikt (narozen 1829) s manželkou Katahrinou (1828) a dětmi Antonem, Rudolfem, Adolfem, Andreasem, Josefem, Katharinou, Annou, Sofií a Theresií. Ve sčítacím archu jsou však uvedeni jako nepřítomni. V té době se zdržovali v Boněticích, kde měli pronajatý mlýn čp. 4. Na druhém bytě byl Franz Josef Hültner s manželkou Evou a 4 dětmi, nebyl však uveden jako mlynář. Dále zde byla rodina Sieglera, ani u něj nebylo uvedeno povolání mlynář. Ani v matrikách obce Pavlův Studenec nebyli obyvatelé čp. 37 v tomto období uváděni jako mlynáři. Usedlost tehdy byla pravděpodobně využívána jako zemědělská.

Dle sčítání obyvatel z roku 1880 zde byly zapsány 3 rodiny: rodina Wolfganga Seitze, který byl evidován jako zemědělec. Dále to byl Ignatz Breit (narozen 1813), u kterého byla uvedena živnost mlynář,  s manželkou Marií. Ještě zde byla zapsána rodina dalšího mlynáře Andrease Benedikta s manželkou Katharinou a 7 dětmi, ti však byli uváděni jako nepřítomní s poznámky o jejich aktuální bydlišti v obci Staré sedlo. Součástí hospodářství byli 2 voli, 4 krávy, 3 kozy a 3 prasata.

O 10 let později byly na mlýně evidovány rodiny Julia Jaschkeho a Johanna Seitze.

Při sčítání obyvatel v roce 1921 byl na mlýně čp. 37 zapsán Anton Kasseckert s manželkou Marií, rozenou Ochsenmayer. Při mlýně měl také pekárnu, je uváděn rovněž jako pekařský mistr. Anton Kasseckert je také zapsán jako provozovatel mlýna a pily na seznamu vodních děl v roce 1930.

Anton Kasseckert hospodařil na mlýně až do odsunu německého obyvatelstva v roce 1945.

V prosinci 1946 navštívil opuštěný mlýn revizor Fondu národní obnovy. Zjistil, že vybavení mlýna je v dobrém stavu, a doporučil jeho převezení do vnitrozemí, aby nedošlo k jeho rozkradení nebo poškození.

Již koncem 40. let započalo bourání budov v obci Pavlův Studenec.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Celá obec zanikly v 50. letech v souvislosti s vytvořením hraničního pásma, budovy byly zbořeny, srovnány se zemí a terén byl upraven. Několik budov bylo ponecháno pro potřeby pohraniční stráže. Poslední budovou byl místní kostel, který byl odstřelen roku 1977.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Seitz
 • Steiner
 • Benedikt
 • Breit
 • Kasseckert

Historie mlýna také obsahuje:

1697 Johann Georg Seitz

1785 Josef Seitz

zač. 19. st. Ernest Steiner

1838 Anton Steiner

1839 Georg Benedikt

kolem 1854 Andreas Benedikt

1880 Ignatz Breit

1900 Julius Jaschke a Johann Seitz

1921 – 1945 Anton Kasseckert

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  12 2019
   venkovský
   mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
    Dle vyobrazení na mapách stabilního katastru obdélníková budova ze spalného materiálu
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      • pekárna
      • náhon
      • odtokový kanál
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930 – jedno vodní kolo na vrchní vodu, spád 4,8 m, výkon 3,5 HP
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930 – jedno vodní kolo na vrchní vodu, spád 4,8 m, výkon 3,5 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníCheb, str. 38
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníCheb, str. 38
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorZdeněk Procházka, Miroslav Vetrák
      NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, díl III – pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese
      Rok vydání2019
      Místo vydáníDomažlice
      Další upřesněnístr. 46 - 48
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorInternet, Porta Fontium
      NázevSbírka matrik západních Čech
      Rok vydání
      Místo vydáníStátní archiv v Plzni
      Další upřesněníDigitalizované matriky, Pavlův Studenec – římskokatolická fara
      Odkazhttp://www.portafontium.cz/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/pavluv-studenec
      Datum citace internetového zdroje4. 12. 2019

      Žádná položka není vyplněna

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Vytvořeno

      4.12.2019 17:05 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 10.12.2019 20:51