Kdo má vlastní mouku, chleba si neváží.
(německé přísloví)

Radonický mlýn

Radonický mlýn
47
Radonice
34401
Domažlice
Radonice u Milavčí
49° 27' 14.1'', 12° 59' 44.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Nejstarší historická zmínka o radonickém mlýně se objevuje v roce 1713, kdy je radonický mlýn s pilou a valchou uváděn ve fasi tereziánského katastru. Mlýn leží v údolí Zubřiny vzdálené asi 500 m jihozápadně od radonické návsi.
jihozápadní polosamota
Zubřina
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Nejstarší historická zmínka o radonickém mlýně se objevuje počátkem 18. století. V roce 1713 je radonický mlýn s pilou a valchou uváděn ve fasi tereziánského katastru. V roce 1756 se Radonice nakrátko stávají centrem samostatného statečku, který vlastnil Josef Jáchym Schmidgräbner z Lusteneggu. Tehdy měl mlýn dle tereziánského katastru 2 kola, stoupu, pilu, byl v nájmu mlynáře a ležel na nestálé vodě. Na mapě I. vojenského mapování je označen jako Stramek m.- snad Šrámkův mlýn dle některého z bývalých mlynářů.

Stabilní katastr z roku 1838 zaznamenává nespalnou čtvercovou budovu s jedním kolem. Naproti ní při náhonu stával menší dřevěný objekt s vodním kolem, který můžeme považovat za katr, jež se na tomto místě udržel až do 2. poloviny 20. století. Naproti mlýnu přes vodu stávala další dřevěná budova, která mohla původně patřit ke mlýnu, dnes však tvoří samostatné popisné číslo.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Ve 2. polovině 19. století byl mlýn rozšířen k jihu o obytnou část a doplněn druhým vodním kolem.

Sčítání obyvatel 1869 – majitelem mlýna je Jan Konáš ( *1817 Radonice ), nepocházel z mlynářské rodiny. Jediný Konášův syn se dal na duchovní dráhu a proto mlýn přešel na mlynářskou rodinu Blahů.

V roce 1876, kdy mlýn vlastnil Václav Bláha, je ve vodní knize popisován jako mlýn o dvou složeních. Měl tehdy 3 kola na vrchní vodu. První korečkové kolo o průměru 3,44 m a šířce 0,73 m pohánělo první složení. Druhé složení bylo poháněno dalším kolem stejných rozměrů. Třetí kolo o průměru 2 m, široké 1 m pohánělo pilu na řezání prken. V uvedeném roce byl u mlýna zasazen vodní cejch.

Sčítání obyvatel 1880 – Václav Bláha ( *1845 Koloveč ).

Od rodiny Blahů –Bláhů, kteří se vystěhovali do Ameriky, získal mlýn Josef Schödlbauer – Šedlbauer (*1864 Chodká Lhota ), syn mlynáře z Maškovic mlýna u Loučimi.

Sčítání obyvatel 1890 - Josef Schödlbauer – Šedlbauer (*1864 Chodká Lhota ). Stejný majitel vlastní mlýn a pilu i podle sčítání obyvatel v roce 1900.

Dle zápisu ve vodní knize oznámil v dubnu 1904 mlynář Josef Schödlbauer, že hodlá dvě vodní kola nahradit Francisovou turbínou s vodorovnou hřídelí. Strojní vybavení se mělo skládat z obyčejného českého složení, jednoho francouzského složení a dvou válcových stolic. Dle zápisu z 10.8.1904 však nově vybudovaný mlýn vyhořel, zanedlouho byl však opět uveden do provozu. Po požáru v roce 1904 byl mlýn výrazně přestavěn. Zůstala patrně jen návodní strana mlýna a části zdiva mlýnice. Mlýn tvořila obdélná přízemní budova.

Sčítání obyvatel 1910 - Josef Schödlbauer - Šedlbauer (*1864 Chodká Lhota ).

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Sčítání obyvatel 1921 - Josef Schödlbauer - Šedlbauer (*1864 Chodká Lhota ). Syn Václav se v letech 1910 -1913 vyučil v Domažlicích mlynářskému řemeslu a posléze převzal mlýn. Nebyl však pouze mlynářem, v letech 1932 – 1936 zastával i funkci radonického starosty. 

Seznam a mapa vodních děl Republiky československé 1930: Zubřina – Radonice 47 – Josef Šedlbauer – mlýn a elektrárna – 1 turbina Francis – 0,360-3,6-12,8.

V roce 1934 byl dokončen výminek a chlévy situované nalevo od vjezdu do dvora, který na zbývajících stranách uzavíraly stodoly a stáje.

Až do roku 1947 se mlýn skládal z obdélné přízemní budovy, jejíž pravou část vyplňovalo mlýnské zařízení a levou obydlí mlynáře. V tomto roce se Václav Šedlbauer rozhodl k zásadní přestavbě a modernizaci mlýna. Plán mlýna se zařízením datovaný do 12.3.1947 vypracovali konstruktéři Továrny mlýnských strojů a staveb mlýnů, národní podnik Pardubice. Mlýnice byla zvýšena o 3 patra. Cihelné zdivo novostavby však zůstalo neomítnuto a výrazně se liší od staršího přízemního zdiva mlýnice, které je vyzděno z lomového kamene. Vnitřní dřevěné konstrukce mlýna byly v roce 1947 zcela dokončeny.

Nákladná přestavba mlýna se však mlynáři nevyplatila. Ještě v roce 1950 získal sice povolení k užívání Francisovy turbíny o výkonu 13,50 HP, avšak zakrátko poté byl mlýn zastaven a uzavřen. Určitou dobu byl ještě využíván JZD, samozřejmě bez náležitých oprav a údržby.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Dnes je objekt v majetku dědiců mlynáře Šedlbauera. Zachováno je dobové zařízení, zmizela pouze jedna válcová stolice. Na firemních značkách umístěných na jednotlivých strojích je patrné znárodnění podniku Prokop v Pardubicích. Na některých strojích je: Stavba mlýnů, továrna na stroje Jos. Prokop synové Pardubice, Čechy. Jinde je již napsáno Prokop národní podnik Pardubice, ČSR. Zachovány jsou betonové vantroky se zbytky turbínové kašny.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Konáš
 • Bláha
 • Šedlbauer

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
dochován bez větších přestaveb
01 2020
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům samostatné budovy
  • moderní 1920 – 1945
  zděná
  vícepodlažní
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • dveře
  • okno
  • vrata, brána
   • existující obyčejné složení
   obyčejné české složení, jedno francouzské složení a jedna válcová stolice.
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   Popis
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   Popis
   1876 - mlýn o dvou složeních
   1904 - Francisova turbína, obyčejné české složení, francouzské složení a 2 válcové stolice
   Zaniklý
   • pila
   • výroba elektrické energie
   • valcha
   • vantroky
   • jalový žlab
   • lednice
   • most, propustek
   Typturbína Francisova
   StavZaniklý
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   PopisSeznam a mapa vodních děl Republiky československé 1930: Zubřina – Radonice 47 – Josef Šedlbauer – mlýn a elektrárna – 1 turbina Francis – 0,360-3,6-12,8.
   Typturbína Francisova
   StavZaniklý
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   PopisSeznam a mapa vodních děl Republiky československé 1930: Zubřina – Radonice 47 – Josef Šedlbauer – mlýn a elektrárna – 1 turbina Francis – 0,360-3,6-12,8.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisV roce 1876 měl 3 kola na vrchní vodu. První korečkové kolo o průměru 3,44 m a šířce 0,73 m pohánělo první složení. Druhé složení bylo poháněno dalším kolem stejných rozměrů. Třetí kolo o průměru 2 m, široké 1 m pohánělo pilu na řezání prken.
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   Autorwww.portafontium.eu
   Názevsčítání obyvatel, matriky
   Rok vydání
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorwww.portafontium.eu
   Názevsčítání obyvatel, matriky
   Rok vydání
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorwww.kontaminace.cenia.cz
   Názevletecký snímek
   Rok vydání1950
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorwww.lms.cuzk.cz
   Názevletecký snímek
   Rok vydání1950, 1951, 1964
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorZdeněk Procházka, Jiří Svačina
   NázevRADONICE, KAPITOLY Z DĚJIN OBCE
   Rok vydání2017
   Místo vydáníDomažlice
   Další upřesnění
   Odkazwww.nakladatelstvi-cl.cz
   Datum citace internetového zdroje

   Žádná položka není vyplněna

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Plány - stavební a konstrukční

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - vodní dílo

   Současné fotografie - technologické vybavení

   Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

   Vytvořeno

   7.1.2020 11:00 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 7.1.2020 17:40