Meister Müller mahle mir mein Mehl,
morgen muß mir meine Mutter Mehlspeis machen.
(německý jazykolam)

Kmentův, Babákův mlýn

Kmentův, Babákův mlýn
21
Sklené nad Oslavou
59101
Žďár nad Sázavou
Sklené nad Oslavou
49° 26' 40.8'', 16° 2' 33.7''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn založen pravděpodobně již v pol. 15. stol., prvními majiteli byl rod Babákův. Původní zařízení mlýna bylo jednoduché, mezi dvěma mlýnskými kameny se drtilo obilí. Postupně se s rostoucím technologickým a stavebním rozvojem měnil. Koncem 18. stol. po vymření rodu Babáků mlýn koupili Svobodovi. V r. 1897 Babákovský mlýn a pilu koupil Frant. Kment. V r. 1903 starý dřevěný mlýn lehl popelem. Kmentovi mlýn obnovili, modernizovali. V r. 1948 mlýn a pila zastaveny. Po r. 1968 pilařská činnost znovu obnovena, po r. 1989 rozvoj pily na rodinnou dřevozpracující firmu.
Mezi Skleným n.Osl. a Rousměrovem
Babačka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Název mlýna Babákovský se odvozuje pravděpodobně od prvního rodu na tomto mlýně, rod Babákův je uveden v letech 1437 - 1463 na pustém panském dvoře ve Skleném.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

V letech 1568 - 1628 je zmiňován Václav Babák, mlynář, po něm syn Václav, pak Mikuláš (1665-1680, manž. Rozina), Václav (manž. Anna), jeho bratr Šimon (manž. Rozina, dc. Tomáše Janovského z Dobré Vody), jeho syn Martin manž. Kristina). Tím rod Babáků vymřel. 

Po jeho smrti si vdova Kristina vzala Pavla Koldu z Bobrové

Roku 1784 byl mlýn prodán Antonínu Svobodovi (*1741, s manž. Josefkou Jelínkovou *1755), po něm mlýn vlastnil Antonín Jakub (*1780, s manž. Kateřinou *1800), a Josef Svoboda (1821-6.3.1898, manž. Františka 1825-25.1.1893).  

12.7.1864 mlýn poškozen bouří a krupobitím

V červnu 1884 se na mlýn přiženil Martin Rychecký, vzav si Annu, dceru Josefa a Františky Svobodových. Po 10 letech zemřel, mlýn přešel na vdovu Annu

Josef Svoboda zemřel roku 1898. 29.10.1897 Anna Rychecká mlýn s pilou prodala Františku a Kateřině Kmentovým, dosavadním nájemcům Klímova mlýna v Sazomíně, za 4000 zlatých. 

V roce 1903 starý dřevěný mlýn lehl popelem. Po obnově vznikla zděná přízemní budova.

1904 nastalo velké sucho, mlýn po většinu roku stál

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1930 František Kment

Těžce zadlužený mlýn zdědil syn Josef Kment s nastávající manželkou Františkou Kupovou. Z nevěstina věna a pomocí tchána a jiných příbuzných se podařilo situaci částečně zlepšit.

Při rajonizaci přiděleny obce Sklené, Rousměrov a Radenice.

V roce 1940 byla Josefem Kmentem plánována přestavba mlýna, nebyla dokončena.

V roce 1941 byla instalována Francisova turbína.

22.8.1951 zemřel poslední mlynář Josef Kment (49 let)

1957 riozhodnutím ONV Velké Meziříčí zastaven provoz

V roce 1968 byla znovu obnovena pilařská činnost bratry Ottou a Oldřichem Kmentovými za podpory místního JZD. 

1972/73 Oldřich Kment přestavěl mlýnici na obytnou budovu

V roce 1985 došlo ke generální opravě turbíny MVE, osazená doplňkovou turbínou METAZ MT-3, která pracuje  pouze při vysokých průtocích.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

Po roce 1989 došlo k rozvoji pily na rodinnou dřevozpracující firmu s moderní technologií. Vznikl rozsáhlý areál,  společnost Kment , s.r.o. 

Je zde MVE Kmentův mlýn.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Babák
 • Svoboda
 • Kment
 • Kolda
 • Rychecký

Historie mlýna také obsahuje:

1563 - 1628 Václav Babák

Václav Babák ml.

1665-1680 Mikuláš Babák

Václav Babák

Šimon Babák

Martin Babák

Kristina Babáková

Pavel Kolda

1784 Antonín Svoboda

Antonín Jakub Svoboda

Josef Svoboda

1884-1894 Martin Rychecký

1894-1897 Anna Rychecká-Svobodová

1897-1930 František Kment

-1951 Josef Kment

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • výuční list
 • živnostenský list
zcela přestavěn – bez historické hodnoty
05 2015
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   přízemní
   Obytná část stavebně spojena s mlýnicí, z mlýnice se chodilo přímo do kuchyně, která plnila i funkci chybějící šalandy, z ní se dále chodilo do pokoje (ložnice). odtud se šlo vpravo do komory nebo vlevo do chléva a na dvůr.
   Na levé straně hráze postaven 1932/33 stavitelem Bedřichem Vaverkou z Velkého Meziříčí dřevěný výměnek, dnes nahrazený zděnou stavbou.
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     1946:
     suterén (strojovna):
     transmise s 11 řemenicemi 11 různé velikosti
     ozubené soukolí
     šrotovník se stojatými francouzskými kameny
     dynamo
     2. podlaží (mlýnice a zanáška):
     průchodová louopačka novějšího typu
     1 stolice žitná 500/220 mm
     1 stolice pšeničná hladká 600/300 mm
     1 jednoskříňový dvoudílný rovinný vysévač
     3. podlaží (podstřeší):
     menší transmise s řemenicemi
     rezervoáry na rozemleté obilí a mouky
     fukar na čištění obilí
     třídič
     podkroví:
     konce výtahů s malou transmisí pohánějící výtahy
     vysévač zv. cylindr
     patra propojena výtahy a pohonnými řemeny

     1948 Josef Kment zakoupil od firmy Prokop, Pardubice:
     1 dvouválcovou stolici šrotovku model Pd s válci 500x220 mm
     1 dvouválcovou stolici hladkou model Pd s válci 600x300 mm pro mletí pšenice
     1 jednoduchou reformu typ Rn I s větrákem v normálním provedení
     2 rovinné vysévače jednoskříňkové typu R 24012 a R 15207
     vše v ceně 164 286 Kčs
     starý krupník byl nahrazen loupačkou
     Dochovaný
     • pila
     • výroba elektrické energie
     • dřevoobráběcí dílna
     Zaniklý
     • pohon zemědělských strojů
     • olejna
     1930 mlýn a pila
     původně jednolistá pila
     1940 neodborně konstruována primitivní vodorovná pásmová pila bez samočinného posunu, zařízení se však ukázalo jako životu nebezpečné, když pila sjela z vodících kol a v důsledku odstředivé síly se motala po pilnici
     1948 od Fondu národní obnovy zakoupena rámová pila zn. Hassmann o světlosti 500 mm a dvěma vozíky o rozchodu 85 cm, obyčejná brusku, transmise o prům. 50 mm a obyčejná omítací (okružní) pila s dřevěným rámem. Vše v ceně 28 446 Kčs.
     1991 postavena nová pilnice s moderní technologií
     Samostaná budova olejny 7x9 stávala 2 m severně od mlýna. Sestávala z pece, kde se semeno pražilo, 4 stup, kde se drtilo, a železného válce a dřevěného lisu na tlačení.
     • rybník
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 0,11 m3/s, spád 4,3 m, výkon 7 HP, prům. 3,75 m, šíře 100 cm
     kolo odstraněno 1950
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 0,11 m3/s, spád 4,3 m, výkon 7 HP, prům. 3,75 m, šíře 100 cm
     kolo odstraněno 1950
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis
     TypNásosková turbína – Metaz
     StavDochovaný
     VýrobceKovopodnik Brno
     Popishydroelektrický agregát typu B-30/35, výkon 7,6 kW
     Typturbína Bánki
     StavNezjištěn
     VýrobceStanislav Pol, zámečnický mistr, Mostiště č. 61
     Popisinstalována 1950, výkon 10-12 HP
     zrušena 1984
     Typplynosací motor
     StavZaniklý
     Popisinstalován 1900
     zrušen 1950 a nahrazen elektromotorem
     Typplynosací motor
     StavZaniklý
     Popisinstalován 1900
     zrušen 1950 a nahrazen elektromotorem
     Typelektrický motor
     StavNezjištěn
     VýrobceVIKOV
     Popisinstalován 1950, výkon 17 kW
     Historické technologické prvky
     AutorKment, Oldřich
     NázevPod Babákem býval mlýn
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesněníMlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorKment, Oldřich
     NázevPod Babákem býval mlýn
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesněníMlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMikroregion Velké Meziříčí
     NázevObec Sklené
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesněníinternet
     Odkazhttps://www.mikroregionvmb.cz/clenske-obce-mikroregion-obec-sklene-nad-oslavou.html
     Datum citace internetového zdroje25.6.2020
     AutorStránská, Klára
     NázevHodnocení efektivnosti investic - malá vodní elektrárna
     Rok vydání2011
     Místo vydáníUniverzita Pardubice, fakulta ekonomicko-správní
     Další upřesněníbakalářská práce
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 14 (Jihlava), s. 34
     AutorVladimír Makovský - Oldřich Kment
     NázevMlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku I.
     Rok vydání2006
     Místo vydánís. 19-66

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     25.6.2020 23:02 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 28.6.2020 20:36
     doxa (Jan Škoda) 2.3.2021 12:25