Žádné mlýnské kolo neklape tak zlostně jako jazyk regensbergčanů.
(rčení z Porýní-Falce)

Panský, Brejchův, Brunclíkův mlýn

Panský, Brejchův, Brunclíkův mlýn
327
Kozohorská
Nový Knín - Starý Knín
262 03
Příbram
Starý Knín
49° 47' 6.7'', 14° 17' 6.9''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Ačkoliv bez strojního vybavení, po architektonické stránce kvalitní mlýn s unikátně zachovaným podpěrným sloupem.
Kocába
100719
nepřístupný

Obecná historie:

    


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn stál jako jediný ve Starém Kníně a byl odnepaměti zván jako Panský mlýn. Prvním mlynářem je zde znám Jan Mrskoš a to díky tesanému sloupu z r. 1634 (rod Mrskošů odešel v 17. století do Horažďovic). Po třicetileté válce je mlýn opuštěný a v seznamu z r. 1651 se nevyskytuje. Až r. 1791 se uvádí, že byla uzavřena nájemní smlouvu správou křížovnického velkostatku ve Starém Kníně s hospodářem Janem Šebkem na panský mlýn čp.27. Od 20.7. 1802 jej mají v nájmu manželé Josefa a Terezie Starzikovských. Od 19. stol. je mlýn v majetku rodu Brejchů. Jako první psán Matěj Brejcha, pak syn Šebestián a nakonec vnuk Otakar.

Ten zde zřizuje začátkem dvacátých 20. stol elekrárnu, kterou zásobuje proudem křížovnícký statek. Instalované stejnosměrné dynamo o síle 40amp. Motor byl na nasávaný plyn o 6HP,později koupen nový o síle 12HP. Ještě za života Šebestiána Brejchy je mlýn přepsán na jeho dceru, která jej prodává Josefu Brunclíkovi, který však v r. 1944 umírá.

V r. 1930 je psán provozovatel mlýna Jaroslav Tesárek (RR).

Nakonec v r. 1949 přechází  Brejchův mlýn čp. 27 ve Starém Kníně pod správu státních Středočeských mlýnů. Poté mlýn krátkodobě vlastnilo JZD Nový Knín a Státní statky, kdy se zde nemlela mouka, ale pouze šrotovalo krmivo. Nakonec bylo zařízení demontováno a odvezeno do šrotu.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Brunclík

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - Josef Brunclík (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • předbělohorské období do roku 1620
   • klasicismus do roku 1850
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   jednopatrový
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • okno
   • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
   • krov
   • schodiště
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   • náhon
   StavZaniklý
   PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,34 m3/s, spád 3,5 m, výkon 12 k.
   StavZaniklý
   PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,34 m3/s, spád 3,5 m, výkon 12 k.
   StavZaniklý
   Popis
   StavZaniklý
   Popis
   Historické technologické prvky
   AutorMinistersto financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
   Rok vydání1932
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorMinistersto financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
   Rok vydání1932
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje

   Žádná položka není vyplněna

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Plány - stavební a konstrukční

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - interiér

   Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - vodní dílo

   Současné fotografie - technologické vybavení

   Vytvořeno

   30.5.2012 22:18 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Radomír Roup 20.6.2018 18:37
   Mach Tom (Petr Kadlec) 5.9.2013 10:56