Pamatuj na mlynáře, když jíš svůj denní chléb.
(anglické přísloví)

Dittlerův parní mlýn, mlýn VDP, mlýn Goodmills s.r.o.

Dittlerův parní mlýn, mlýn VDP, mlýn Goodmills s.r.o.
516/30
Kyjov
69701
Hodonín
Kyjov
49° 0' 44.1'', 17° 7' 24.4''
Mlýn bez vodního motoru, který mele
Velký komplex mlýnů mezi starým městem a nádražím, založený v 90. letech 19, stol. podnikatelem Dittlerem, 1925 vykoupený Velkonákupním družstvem Praha (VDP). Dnes mlýn provozuje firma Goodmills s.r.o.
200 m východně od evangelická kostela v Kyjově
Kyjovka
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn byl založen v devadesátých letech minulého století. Jeho majitelem byl kapitalista Dittler.

Staří pamětníci vyprávějí o několika požárech tohoto “Dittlerova mlýna”.

V areálu byl ještě druhý mlýn: Dne 9. srpna 1900 (na základě přihlášky ze dne 8. srpna 1900): Při jednotlivé firmě vnesené dne 11. února 1897: Friedrich Maier and Bruder, parní mlýn v Kyjově: Že Ignác Maier, Richard Maier a Felix Maier, synové Bedřicha Maiera v Kyjově, za prokuristy této firmy zřízeni byli, a že každý z nich samostatně oprávněn jest, ve jménu a na účet firmy obchody uzavírati a firmu tím způsobem podpisovati, že pod firmu: „Friedrich Maier und Bruder“, od kohokoliv napsanou neb razítkem vytištěnou s přídavkem: „per pro eura“ svoje jméno připíše. (Brünner Zeitung 13. 8. 1900)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Obchodní

V době předmnichovské republiky přešel mlýn do rukou Anglo-československé banky, ne však nadlouho, neboť koncem roku 1925 byl koupen Velkonákupním družstvem Praha. Velká písmena zkratky tohoto podniku “VDP” byla umístěna také na nejvyšším objektu mlýna.
Družstevníci mlýna byli ponejvíce sociální demokraté, takže poměry dělnictva se od té doby, kdy byl v rukách zmíněné banky změnily. Platy dělníků, které se dříve pohybovaly kolem 20 Kč denní mzdy, vzrostly na 26-28 Kč. Firma měla nádech socialistický, neboť hlavní slovo ve vedení podniku měli sociální demokraté.

V době okupace, v roce 1940, převzalo mlýn německé vedení. Vedoucím mlýna (Betriebsleitrem) byl jmenován, do té doby strojník v údržbářských dílnách mlýna, Franz Larisch, zarytý nacista. Tento kariérista byl rovněž členem městské rady a zastával funkci prvního náměstka starosty města. Technickým vedoucím mlýna stal se do té doby laborant Johann Nowak, rovněž bezohledný zarytý nacista. Zaujímal též křeslo v městské radě. O působení těchto funkcionářů je řada údajů v kapitole “Z činnosti městské rady”.
Krátce po převzetí správy mlýna do německých rukou v roce 1940 byl v následujícím roce 1941 zachvácen požárem. Zcela zničen byl pšeničný a žitný mlýn, zachráněna byla jen výroba krup, jáhel a hrachu. Německými orgány bylo neprodleně zahájeno rozsáhlé pátrání po příčinách požáru. Usuzovalo se, že požár byl založen. Usuzovalo se, na sabotážní akci avšak přes veškeré úsilí pátracích orgánů pachatel zjištěn nebyl.
Kyjovský mlýn byl zařazen do skupiny podniků válečně důležitých – mouka v kyjovském mlýně vyráběná sloužila ponejvíce pro zásobování německé armády. Proto hned po požáru byla zahájena akce pro stavbu objektu pšeničného a žitného mlýna. Urychleně byly prováděny odklizovací práce požárem zničených objektů a v zápětí na to s výkopem základů pro stavbu. Do těchto prací byli nuceně nasazeni zaměstnanci mlýna. Výstavba mlýna rychle pokračovala, takže již na počátku roku 1943 byl dán mlýn do provozu a výroba pšeničné a žitné mouky byla obnovena.
Provoz mlýna řídili naši lidé za velmi přísného dozoru ředitele mlýna Larische a technického vedoucího Nowaka. Přesto však sabotáže ve mlýně byly na denním pořádku. Tak například v srpnu 1944 bylo velké množství mouky a krupice zatopeno vodou. Tehdy bylo otevřeno potrubí, následkem toho voda vnikla do zásobníků mouky a krupice.
Následovalo přísné šetření orgánů gestapa. Nic se však nezjistilo. Gestapáci nařídili shromáždění všech zaměstnanců, kteří museli přivést i své manželky. Účast zaměstnanců i jejich manželek byla kontrolována. Na tomto shromáždění bylo zaměstnancům dáno najevo, že v případě, že se vyskytne ještě další případ sabotáže nebo i pokus o sabotáž, budou všichni zaměstnanci závodu na místě postříleni.
V závodě pak byly zesíleny hlídky oddílu SS a gestapa, pod jejichž stálým dozorem museli naši lidé pracovat. Přesto, že gestapo získalo na pomoc zrádcovské živly a udavače z našich lidí, nepodařilo se všechno uhlídat. Tak kupříkladu v období ku konci války, kdy německý režim se otřásal v samých základech a perspektiva našeho osvobození byla již jasná, podařilo se našim lidem uschovat a zazdít ve sklepích důležité součástky technického zařízení a materiálu.
V období, kdy vojska maršála Malinovského dobyla Bratislavu a nezadržitelně se blížila k našemu městu, Němci evakuovali také kyjovské mlýny a nejdůležitější součástky technického zařízení odvlekla. Tak také odvlekli skládací zařízení pro mlecí stolice. Za pomoci sovětských jednotek bylo toto důležité technické zařízení nalezeno na nádraží v Přerově a neprodleně vráceno zpět do kyjovského mlýna, takže provoz mlýna mohl být již v krátké době po osvobození obnoven. Zásluhu o obnovení provozu mají zaměstnanci mlýna, kteří projevili velké pracovní úsilí při instalování technického zařízení a jeho uvedení do chodu.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Obchodní

Mlkýny privatizovala firma Goodmills s.r.o.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

1890 Dittler

1900 Bedřich Maier a bratři

1920 Anglo-československá banka

1955 Velkonákupní družstvo Praha (VDP)

2017 Goodmills s.r.o.

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2017
   průmyslový areál
   elektrický či parní mlýn
   mlýnice bez obytné budovy
   • secesní
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   betonová
   vícepodlažní
     • existující umělecké složení
     Moderní plně funkční velkomlýn
     Žádná položka není vyplněna
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,295 m3/s, spád 2,3 m, výkon 5,9 HP
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,295 m3/s, spád 2,3 m, výkon 5,9 HP
      Typparní stroj, lokomobila
      StavZaniklý
      PopisParní mlýn
      Typparní stroj, lokomobila
      StavZaniklý
      PopisParní mlýn
      Typelektrický motor
      StavDochovaný
      PopisDnes na elektřinu
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 15 (Uherské Hradiště), s. 16
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 15 (Uherské Hradiště), s. 16

      Místo uloženíkol.
      Název fonduArchiv města Kyjova
      Název archiválieKronika města Kyjova
      Místo uloženíkol.
      Název fonduArchiv města Kyjova
      Název archiválieKronika města Kyjova

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      17.10.2020 19:57 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 18.10.2020 19:47