Kdo je ve mlýně, je pokládán za mlynáře.
(ruské přísloví)

Požadavek na doplnění karty