Mládenci roztáčejí mlýn, chlapci klopýtají pod dřívím.
(Pl 5, 13)

Požadavek na doplnění karty