Mlynářský chasník je často bělejší než sám pan otec.
(německé přísloví)

Požadavek na doplnění karty