Když se mlynář a uhlíř shodli,
chytil každý jednoho vrabce.
(německé přísloví)

Požadavek na doplnění karty