Nedává to žádnou mouku na chléb.
(německé rčení)

Požadavek na doplnění karty