Hospodyně k díži, osel do mlýna, žák na latinu.
(francouzské přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 344 687 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1373
Počet obrázků v databázi: 68722
Panský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © viz oldmaps.geolab.cz

Panský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-52, © viz oldmaps.geolab.cz

Panský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-80, © viz oldmaps.geolab.cz

Panský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1837, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Panský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1837, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Panský mlýn »

Panský mlýn v Opálce čp.5, letecký snímek, 1953, © kontaminace.cenia.cz

Panský mlýn »

Panský mlýn v Opálce čp.5 p.č.st.27, katastrální mapa na podkladě leteckého snímku, 1953, © kontaminace.cenia.cz

Panský mlýn »

Panský mlýn v Opálce čp.5 p.č.st.27, katastrální mapa na podkladě leteckého snímku, 2010, © kontaminace.cenia.cz

mlýn v Oboře »

Zde původně stával mlýn v Oboře u Opálky. V popředí říčka Jelenka, náhon byl vzadu za budovami. Pohled od východu., 2015, © mapy.cz

mlýn v Oboře »

I.vojenské mapování, výřez. Mlýn v Oboře u Opálky byl zřejmě do mapy dodatečně dokreslen, neboť podle J. Klempery v r. 1789 mlýn v Oboře ještě nestál. Na mapě je také chybně umístěn jižně od Panského mlýna / ve skutečnosti je severně/., 1764-68, © oldmaps.geolab.cz

mlýn v Oboře »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-52, © viz oldmaps.geolab.cz

mlýn v Oboře »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-80, © viz oldmaps.geolab.cz

mlýn v Oboře »

Císařský povinný otisk, výřez, 1837, © viz archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Oboře »

Indikační skica, výřez, 1837, © viz archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Oboře »

Mlýn v Oboře u Opálky čp.8, letecký snímek, 1953, © kontaminace.cenia.cz

mlýn v Oboře »

Mlýn v Oboře u Opálky čp.8 p.č.st. 20, katastrální mapa na podkladě leteckého snímku, 1953, © kontaminace.cenia.cz

mlýn v Oboře »

Mlýn v Oboře u Opálky čp.8 p.č.st. 20, katastrální mapa na podkladě leteckého snímku, 2010, © kontaminace.cenia.cz

Nelahozeveský mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009, © viz. ČÚZK nahlížení do katastru nemovitostí

mlýn Podhora »

stará mlýnská budova za Adolfa Skály, po roce 1915, © zdroj: Zdeněk Jodas: Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky

mlýn Podhora »

stavba nové obytné budovy před starým mlýnem, 1921, © zdroj: Zdeněk Jodas: Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky

mlýn Podhora »

nová obytná budova, pod kterou probíhal náhon, 1921, © zdroj: Zdeněk Jodas: Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky

mlýn Podhora »

vyúční list Adolfa Skály, 1924, © zdroj: Zdeněk Jodas: Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky

Válcový mlýn Jaroslav Paulů »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © http://oldmaps.geolab.cz

Válcový mlýn Jaroslav Paulů »

mapa politického okresu Turnovského, výřez, nedatováno, © hhttp://chartae-antiquae.cz/cs/maps/29263

Válcový mlýn Jaroslav Paulů »

podoba mlýna za mlynáře Josefa Paulů, 1920, © zdroj: Zdeněk Jodas: Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky

Válcový mlýn Jaroslav Paulů »

fotopohlednice z 30. let, 30. léta 20.st, © zdroj: Zdeněk Jodas: Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky

Válcový mlýn Jaroslav Paulů »

jez na Mohelce nad mlýnem, nedatováno, © zdroj: Zdeněk Jodas: Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky

Válcový mlýn Jaroslav Paulů »

synové mlynáře Josefa Paulů - dvojčata Jaroslav a Josef, před rokem 1920, © zdroj: Zdeněk Jodas: Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky

Válcový mlýn Jaroslav Paulů »

budoucí mlynář Jaroslav Paulů, 20. léta 20. st., © zdroj: Zdeněk Jodas: Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky

Válcový mlýn Jaroslav Paulů »

plán vilky, kterou pro otce Josefa Paulů postavil Jaroslav Paulů, 1932, © Václav Mizera z Libíče

Válcový mlýn Jaroslav Paulů »

vysvědčení o výsledku tovaryšské zkouška Jaroslava Paulů, 1931, © zdroj: Zdeněk Jodas: Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky

Munzarův mlýn »

situační plán ke stavbě nového mlýna čp. 3, 1877, © Karel Pulz, zdroj: Zdeněk Jodas: Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky

Munzarův mlýn »

živnostenský list nájemce mlýna Ladislava Šulce, 1939, © zdroj: Zdeněk Jodas: Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky

Rudolecký mlýn »

Celkový pohled na mlýn, 2016, © bazos.cz

Rudolecký mlýn »

Interiér mlýna, 2016, © bazos.cz

Panský mlýn »

Pohled na mlýnský areál, 2016, © Kašlíková

Panský mlýn »

Pohled do zbořené mlýnice, 2016, © Kašlíková

Panský mlýn »

Štuková výzdoba, 2016, © Kašlíková

Panský mlýn »

Hospodářská část, 2016, © Kašlíková

Panský mlýn »

Pozůstatek pily, 2016, © Kašlíková

Panský mlýn »

Ve zřícené mlýnici, 2016, © Kašlíková

Mahlmühle, Fischerův mlýn »

Zbytek budovy mlýna, 7.12.2016, © Vladimír Kraus

Peřinkův mlýn »

Turbínový domek s odpadním kanálem, 29 . 11. 2016, © Pepino, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Sobotkův, Freislerův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1840, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Sobotkův, Freislerův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1840, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Sobotkův, Freislerův mlýn »

Pozemkový katastr, před 1945, © viz http://geoportal.gepro.cz/

Poborovský, Huvnovský mlýn »

Bývalý Poborovský mlýn, pohled z cesty od severu. Za budovami je náhon z řeky Úhlavy, 2012, © google.maps.cz

Poborovský, Huvnovský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © viz oldmaps.geolab.cz

Poborovský, Huvnovský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-52, © viz oldmaps.geolab.cz

Poborovský, Huvnovský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1837, © viz archivnimapy.cuzk.cz

1 344 687 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1373