Nejhorší kolo vždycky nejvíce praská.
(anglické přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 396 791 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1185 1580
Počet obrázků v databázi: 79164
mlýn Horní Peklov, Konířův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © http://oldmaps.geolab.cz

mlýn Horní Peklov, Konířův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © http://oldmaps.geolab.cz

mlýn Horní Peklov, Konířův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1841, © http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Horní Peklov, Konířův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1841, © http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Na Kroupově »

Pohled z hráze rybníka ve směru toku vody na mlýnské kolo, 15. 7. 2016, © Pepino

mlýn Horní Peklov, Konířův mlýn »

výtok vody z rybníka, mlýn stál napravo za vodním tokem, v pozadí hráz rybníka, 2016, © Martina Havelková

mlýn Horní Peklov, Konířův mlýn »

můstek na příjezdové cestě ke mlýnu, pod ním teče Jalový potok, 2016, © Martina Havelková

mlýn Horní Peklov, Konířův mlýn »

rybník, 2016, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: rybník)

mlýn Na Kroupově »

Mlecí kámen v exteriéru, 15. 7. 2016, © Pepino, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

mlýn Horní Peklov, Konířův mlýn »

výtok z rybníka, který vedl přímo na vodní kola mlýna, 2016, © Martina Havelková

mlýn Horní Peklov, Konířův mlýn »

odtok z mlýna vedl po můstkem přes cestu k Dolnímu Peklovu, 2016, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: odtokový kanál, most, propustek)

mlýn Horní Peklov, Konířův mlýn »

ústí odtoku zpět do Jalového potoka, 2016, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

mlýn Horní Peklov, Konířův mlýn »

cesta spojující oba mlýny, tj. Horní a Dolní Peklov, snímek pořízen u Horního Peklova, 2016, © Martina Havelková

mlýn Horní Peklov, Konířův mlýn »

hráz rybníka nad mlýnem, 2016, © Martina Havelková

mlýn Dolní Peklov »

Jalový potok a zbytky bývalého mlýna, 2016, © Martina Havelková

mlýn Dolní Peklov »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © http://oldmaps.geolab.cz

mlýn Dolní Peklov »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © http://oldmaps.geolab.cz

mlýn Dolní Peklov »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © Martina Havelková

mlýn Dolní Peklov »

Císařský povinný otisk, výřez, 1841, © http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Dolní Peklov »

Indikační skica, výřez, 1841, © http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Dolní Peklov »

topografická mapa, výřez, objekt vyobrazen jako hájovna, 1957-59, © http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Dolní Peklov »

topografická mapa, výřez, objekt vyobrazen jako hájovna, 1960-62, © http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Dolní Peklov »

zarůstající zbytky zdiva, 2016, © Martina Havelková

mlýn Dolní Peklov »

zbytky cihlového zdiva, 2016, © Martina Havelková

mlýn Dolní Peklov »

detail zbytků zdiva, 2016, © Martina Havelková

mlýn Dolní Peklov »

studánka vedle bývalého mlýna, 2016, © Martina Havelková

mlýn Dolní Peklov »

Jalový potok nad mlýnem, 2016, © Martina Havelková

mlýn Dolní Peklov »

můstek přes Jalový potok na přístupové cestě, 2016, © Martina Havelková

mlýn Dolní Peklov »

Příjezdový můstek býval kdysi širší, 2016, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: most, propustek)

mlýn Dolní Peklov »

cesta spojující oba mlýny, tj. Horní a Dolní Peklov, snímek pořízen u Dolního Peklova, 2016, © Martina Havelková

mlýn Dolní Peklov »

Letecké mapování z 50. let, 1954, © viz http://kontaminace.cenia.cz/

Rendlíček »

Pohled na zříceninu mlýna (2017 již beze zbytku), březen 2012, © viz https://www.google.cz/maps

Rendlíček »

Pohled na zříceninu v průběhu likvidace, březen 2012, © viz https://www.google.cz/maps

Mlýn na Háji; Hain Mühle »

Indikační skica, výřez, 1841, © viz archivnimapy.cuzk.cz,výřez

Mezský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © viz oldmaps.geolab.cz

Mezský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-52, © viz oldmaps.geolab.cz

Mezský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-80, © viz oldmaps.geolab.cz

Mezský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1839, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Mezský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1839, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Mezský mlýn »

Mlýn v Mezí čp. 9, letecký snímek z 50. let, 1953, © kontaminace.cenia.cz

Mezský mlýn »

Mlýn v Mezí čp.9 st.10, katastrální mapa na podkladu leteckého snímku, 1953, © kontaminace.cenia.cz

Mezský mlýn »

Mlýn v Mezí čp.9 st.10, katastrální mapa na podkladu leteckého snímku, 2010, © kontaminace.cenia.cz

Mezský mlýn »

Celkový pohled na bývalý mlýn v Mezí od jihu, v popředí Manětínský potok, vpravo za ním u křoví bývalá mlýnská stoka, 2012, © google.maps.cz

Mezský mlýn »

Pohled na bývalý Mezský mlýn od východu, z této strany bývalo mlýnské kolo, 2012, © google.maps.cz

Mezský mlýn »

Pohled na bývalý mlýn v Mezí od jihozápadu, 2012, © google.maps.cz

Mezský mlýn »

Plastická omítka, 2016, © google.maps.cz

Mlýn na Háji; Hain Mühle »

Část textu z knihy, 1893, © Tittmann

Mlýn na Háji; Hain Mühle »

Zápis ve vodní knize, nedatováno, © autor neznámý

mlýn Dolní Peklov »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009, © viz. ČÚZK nahlížení do katastru nemovitostí

Rendlíček »

Císařský povinný otisk, výřez, 1835, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

1 396 791 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1185 1580