Čím více vody, tím lépe pro mlýn.
(kurdské přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 411 822 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1232 1642
Počet obrázků v databázi: 82243
Mlýn na Háji; Hain Mühle »

Indikační skica, výřez, 1841, © viz archivnimapy.cuzk.cz,výřez

Mezský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © viz oldmaps.geolab.cz

Mezský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-52, © viz oldmaps.geolab.cz

Mezský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-80, © viz oldmaps.geolab.cz

Mezský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1839, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Mezský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1839, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Mezský mlýn »

Mlýn v Mezí čp. 9, letecký snímek z 50. let, 1953, © kontaminace.cenia.cz

Mezský mlýn »

Mlýn v Mezí čp.9 st.10, katastrální mapa na podkladu leteckého snímku, 1953, © kontaminace.cenia.cz

Mezský mlýn »

Mlýn v Mezí čp.9 st.10, katastrální mapa na podkladu leteckého snímku, 2010, © kontaminace.cenia.cz

Mezský mlýn »

Celkový pohled na bývalý mlýn v Mezí od jihu, v popředí Manětínský potok, vpravo za ním u křoví bývalá mlýnská stoka, 2012, © google.maps.cz

Mezský mlýn »

Pohled na bývalý Mezský mlýn od východu, z této strany bývalo mlýnské kolo, 2012, © google.maps.cz

Mezský mlýn »

Pohled na bývalý mlýn v Mezí od jihozápadu, 2012, © google.maps.cz

Mezský mlýn »

Plastická omítka, 2016, © google.maps.cz

Mlýn na Háji; Hain Mühle »

Část textu z knihy, 1893, © Tittmann

Mlýn na Háji; Hain Mühle »

Zápis ve vodní knize, nedatováno, © autor neznámý

mlýn Dolní Peklov »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009, © viz. ČÚZK nahlížení do katastru nemovitostí

Rendlíček »

Císařský povinný otisk, výřez, 1835, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

Rendlíček »

indikační skica, výřez, 1835, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

Rendlíček »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009, © viz. ČÚZK nahlížení do katastru nemovitostí

Prechtelův mlyn; Prechtel Mühle »

Pohled na vodní dílo, 2008, © Brezina

Prechtelův mlyn; Prechtel Mühle »

Domek s turbínou, pěkně udržované mlýniště, 2008, © Brezina

Prechtelův mlyn; Prechtel Mühle »

Hřídel, 2008, © Brezina, (Prvky na obrázku: Vodní kolo)

Prechtelův mlyn; Prechtel Mühle »

stavidlo, 2008, © Brezina

Prechtelův mlyn; Prechtel Mühle »

Mlýnice, 2008, © Brezina

Sazomínský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1835, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

Sazomínský mlýn »

indikační skica, výřez, 1835, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

Prechtelův mlyn; Prechtel Mühle »

Zbytky základu, 2008, © Brezina

Prechtelův mlyn; Prechtel Mühle »

stavidlo, 2008, © Brezina

Prechtelův mlyn; Prechtel Mühle »

stavidlo, 2008, © Brezina

Prechtelův mlyn; Prechtel Mühle »

stavidlo, 2008, © Brezina

mlýn u Lhotky »

Císařský povinný otisk, výřez, 1835, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn u Lhotky »

indikační skica, výřez, 1835, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

Nový mlýn; Neu Mühle »

Nový mlýn, před 1945, © autor neznámý

Nový mlýn; Neu Mühle »

V pozadí Nový mlýn,vepředu barevna Marak, před 1945, © autor neznámý

Nový mlýn; Neu Mühle »

Setkaní rodaků v Podhradí, obrázky z výstavy, 2001, © Marack

Nový mlýn; Neu Mühle »

Indikační skica, výřez, 1841, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Nový mlýn; Neu Mühle »

Indikační skica, výřez, 1841, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Nový mlýn; Neu Mühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1841, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Nový mlýn; Neu Mühle »

Letecké mapování z 40. let, 1948, © viz http://kontamince.cenia.cz

Nový mlýn; Neu Mühle »

Letecké mapování z 40. let, 1948, © viz http://kontamince.cenia.cz

Nový mlýn; Neu Mühle »

Letecká mapa a mapa pozemkového katastru, před 1945, © viz http://geoportal.gepro.cz/

Nový mlýn; Neu Mühle »

Katastrální mapa, před 1945, © viz http://geoportal.gepro.cz

Lathův mlýn »

Pozůstatek jezu, 2016, © Kolssteyn

Lathův mlýn »

Zbytek náhona nad mlýnem, 2016, © Kolssteyn, (Prvky na obrázku: náhon)

Lathův mlýn »

Lathův kříž z roku 1816, 2016, © Kolssteyn

Lathův mlýn »

Náhrobek Lathů na javornickém hřbitově, 2016, © Kolssteyn

Lathův mlýn »

Zbytek trámu z mlýna?, 2016, © Kolssteyn

Podpumberecký mlýn »

Podpumberecký mlýn na začátku 20. století - budova vpravo, kolem roku 1908, © neznámý

Podpumberecký mlýn »

zadní strana pohlednice s Podpumbereckým mlýnem, kolem roku 1908, © neznámý

Újezdský mlýn; Mähringer Mühle »

Letecké mapování z 40. let, 1948, © viz http://kontaminace.cenia.cz/

1 411 822 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1232 1642