Mlýn, který nejde, nedělá mouku.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 412 823 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1233 1644
Počet obrázků v databázi: 82342
Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Pohled na mlýn s pilou v pozadí, 2017, © doxa

mlýn v Horní Polici »

turbínová kašna, 2017, © Martina Havelková

mlýn v Horní Polici »

pohled dovnitř bývalé turbínové kašny, 2017, © Martina Havelková

mlýn v Horní Polici »

současné budovy čp. 91 a dvůr z jihu ze silnice, 2017, © Martina Havelková

Matzkeho, Horní mlýn »

mlýn od příjezdové cesty, 2017, © Martina Havelková

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Pohled na mlýnici od jihu, 2017, © Doxa

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Stodola od západu, 2017, © Doxa

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Areál od jihu, 2017, © Doxa

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Pohled do dvora, 2017, © Doxa

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Pohled od jihu, 2017, © Doxa

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Pohled do dvora, 2017, © Doxa

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Pila od severu, 2017, © Doxa

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Dřevěné převodové kolo u pily, 2017, © Doxa, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Rybník nad mlýnem, 2017, © Doxa, (Prvky na obrázku: rybník)

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Pila a mlýnice, 2017, © Doxa

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Mlýnice od jihu, 2017, © Doxa

Matzkeho, Horní mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © http://oldmaps.cz

Matzkeho, Horní mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © http://oldmaps.cz

Matzkeho, Horní mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © http://oldmaps.cz

Matzkeho, Horní mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1843, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Matzkeho, Horní mlýn »

letecké mapování z 50. let, 1954, © http://kontaminace.cenia.cz

Matzkeho, Horní mlýn »

mapa pozemkového katastru na podkladu letecké mapy, před 1945, © http://geoportal.gepro.cz/#/

Matzkeho, Horní mlýn »

mlýn na pohlednici v levém horním rohu, 1899, © http://www.fotohistorie.cz/Ustecky/Decin/Horni_Habartice/Default.aspx

Matzkeho, Horní mlýn »

dobová kolorovaná fotografie mlýna z kroniky obce, 1912, © http://www.hornihabartice.cz/kronika?limitstart=0

Matzkeho, Horní mlýn »

současný stav budovy, 2017, © Martina Havelková

Matzkeho, Horní mlýn »

pohled ze severu, komín byl přes 18 m vysoký, 2017, © Martina Havelková

Matzkeho, Horní mlýn »

dvůr, komín, obytná část, 2017, © Martina Havelková

Matzkeho, Horní mlýn »

po trase této místní asfaltové cesty vedl dříve náhon, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: náhon)

Matzkeho, Horní mlýn »

zazděné okno, pod ním čp. 68, 2017, © Martina Havelková

Matzkeho, Horní mlýn »

dveře, 2017, © Martina Havelková

Matzkeho, Horní mlýn »

plastická ozdoba fasády, 2017, © Martina Havelková

Matzkeho, Horní mlýn »

na vyvýšeném místě za plotem vedl náhon, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: náhon)

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Pohled na mlýn a pilu, 19. stol., © autor neznámý

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Císařský povinný otisk, výřez, 1830, © archivnimapy.cz

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Indikační skica, výřez, 1840, © archivnimapy.cz

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Mlýny čp. 52 (červeně) a 23 (modře) v Leštině, I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © oldmaps.geolab.cz

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Mlýny čp. 52 (červeně), 23 (modře) a 33 (zeleně) v Leštině, II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

Husmannův mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © oldmapsgeolab.cz

Husmannův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 -1852, © oldmapsgeolab.cz

Husmannův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1878, © oldmapsgeolab.cz

Husmannův mlýn »

Císařské povinné otisky, výřez, 1824 - 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Husmannův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Obecní mlýn »

Pohled na mlýn od jihu, 2017, © doxa

Obecní mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez - východní část, 1830, © archivnimapy.cz

Obecní mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez - západní část, 1830, © archivnimapy.cz

Obecní mlýn »

Indikační skica, výřez, 1840, © archivnimapy.cz

Obecní mlýn »

Mlýny čp. 52 (červeně), 23 (modře) a 33 (zeleně) v Leštině, II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © archivnimapy.cz

Obecní mlýn »

Mlýny čp. 52 (červeně) a 23 (modře) v Leštině, I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © autor neznámý

Mudrův, Řevnický mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © oldmapsgeolab.cz

1 412 823 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1233 1644