Mlýn jde, dokud má vodu.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 395 788 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1182 1575
Počet obrázků v databázi: 78881
mlýn čp. 18 v Zubrnicích »

Pohled od jihu, 2017, © Doxa

mlýn čp. 18 v Zubrnicích »

Pohled od západu, 2017, © Doxa

Nový, Watzkův mlýn »

Kartuš s písmeny EMW (Ernst und Maria Watzke) a letopočtem 1927 mezi okny, 2017, © Doxa

Nový, Watzkův mlýn »

Pohled na areál mlýna od východu, 2017, © Doxa

Nový, Watzkův mlýn »

Stodola u mlýna, 2017, © Doxa

Nový, Watzkův mlýn »

Pohled na stodolu od západu, 2017, © Doxa

Nový, Watzkův mlýn »

Pohled na mlýnici od západu, 2017, © Doxa

Nový, Watzkův mlýn »

Mlýnice od východu, 2017, © Doxa

Nový, Watzkův mlýn »

Detail kartuše s písmeny EMW (Ernst und Maria Watzke) a letopočtem 1927, 2017, © Doxa

Nový, Watzkův mlýn »

Pohled na obytnou budovu od severu, 2017, © Doxa

Starý mlýn »

Pohled od jihovýchodu, 2017, © Doxa

Starý mlýn »

Obytná budova od západu, 2017, © Doxa

Starý mlýn »

Stará mlýnice od západu, 2017, © Doxa

Starý mlýn »

Mostek u mlýna, 2017, © Doxa

Starý mlýn »

Obytná budova od severu, 2017, © Doxa

Starý mlýn »

Stará mlýnice od západu, 2017, © Doxa

Starý mlýn »

Stará mlýnice od severu, 2017, © Doxa

Starý mlýn »

Pohled od severovýchodu, 2017, © Doxa

Starý mlýn »

Stará mlýnice od jiohu, 2017, © Doxa

Starý mlýn »

Pohled na areál od západu, 2017, © Doxa

Starý mlýn »

Mlecí kámen u staré mlýnice, 2017, © Doxa, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Starý mlýn »

Mlecí kámen použitý jako zahradní stůl, 2017, © Doxa, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Malý mlýn »

Pohled na možný zbytek mlýna přes potok, 2017, © doxa

Malý mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1830, © archivnimapy.cz

Malý mlýn »

Indikační skica, výřez, 1840, © archivnimapy.cz

Malý mlýn »

Pohled na zbytek mlýna od silnice, 2017, © Doxa

Malý mlýn »

Opracovaná kamenná deska na místě někdejší koksovny, 2017, © Doxa

Hübschův mlýn »

Pohled do míst, kde stával mlýn, později fabrička., 2015, © mapy.cz

mlýn v Horní Polici »

pohled od řeky Ploučnice, zcela vlevo zbytky zbourané mlýnice, 2017, © Martina Havelková

Hübschův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1830, © archivnimapy.cz

Hübschův mlýn »

Letecký záběr mlýna před zánikem, 1950, © kontaminace.cenia.cz

Hübschův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1840, © archivnimapy.cz

Hübschův mlýn »

Mlýny čp. 52 (červeně), 23 (modře) a 33 (zeleně) v Leštině, II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

mlýn v Horní Polici »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © http://oldmaps.cz

mlýn v Horní Polici »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © http://oldmaps.cz

mlýn v Horní Polici »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © http://oldmaps.cz

mlýn v Horní Polici »

Císařský povinný otisk, výřez, 1843, © http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Horní Polici »

Indikační skica, výřez, 1843, © http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Horní Polici »

letecké mapování z 50. let, 1954, © http://kontaminace.cenia.cz

mlýn v Horní Polici »

mapa pozemkového katastru na podkladu letecké mapy, před 1945, © http://geoportal.gepro.cz/#/

mlýn v Horní Polici »

pohled od Ploučnice, viditelné zbytky bývalé mlýnice, 2017, © Martina Havelková

mlýn v Horní Polici »

místo, kde stála mlýnice, 2017, © Martina Havelková

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Pohled na mlýn s pilou v pozadí, 2017, © doxa

mlýn v Horní Polici »

turbínová kašna, 2017, © Martina Havelková

mlýn v Horní Polici »

pohled dovnitř bývalé turbínové kašny, 2017, © Martina Havelková

mlýn v Horní Polici »

současné budovy čp. 91 a dvůr z jihu ze silnice, 2017, © Martina Havelková

Matzkeho, Horní mlýn »

mlýn od příjezdové cesty, 2017, © Martina Havelková

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Pohled na mlýnici od jihu, 2017, © Doxa

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Stodola od západu, 2017, © Doxa

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Areál od jihu, 2017, © Doxa

1 395 788 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1182 1575