Pracuje jako mlynářský kůň.
(německé přirovnání)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 433 864 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1296 1727
Počet obrázků v databázi: 86497
Matzkeho, Horní mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © http://oldmaps.cz

Matzkeho, Horní mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © http://oldmaps.cz

Matzkeho, Horní mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1843, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Matzkeho, Horní mlýn »

letecké mapování z 50. let, 1954, © http://kontaminace.cenia.cz

Matzkeho, Horní mlýn »

mapa pozemkového katastru na podkladu letecké mapy, před 1945, © http://geoportal.gepro.cz/#/

Matzkeho, Horní mlýn »

mlýn na pohlednici v levém horním rohu, 1899, © http://www.fotohistorie.cz/Ustecky/Decin/Horni_Habartice/Default.aspx

Matzkeho, Horní mlýn »

dobová kolorovaná fotografie mlýna z kroniky obce, 1912, © http://www.hornihabartice.cz/kronika?limitstart=0

Matzkeho, Horní mlýn »

současný stav budovy, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: okno, plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Matzkeho, Horní mlýn »

pohled ze severu, komín byl přes 18 m vysoký, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: komín)

Matzkeho, Horní mlýn »

dvůr, komín, obytná část, 2017, © Martina Havelková

Matzkeho, Horní mlýn »

po trase této místní asfaltové cesty vedl dříve náhon, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: náhon)

Matzkeho, Horní mlýn »

zazděné okno, pod ním čp. 68, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Matzkeho, Horní mlýn »

dveře, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: dveře)

Matzkeho, Horní mlýn »

plastická ozdoba fasády, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Matzkeho, Horní mlýn »

na vyvýšeném místě za plotem vedl náhon, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: náhon)

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Pohled na mlýn a pilu, 19. stol., © autor neznámý

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Císařský povinný otisk, výřez, 1830, © archivnimapy.cz

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Indikační skica, výřez, 1840, © archivnimapy.cz

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Mlýny čp. 52 (červeně) a 23 (modře) v Leštině, I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © oldmaps.geolab.cz

Mutterův mlýn, Fiedlerova pila »

Mlýny čp. 52 (červeně), 23 (modře) a 33 (zeleně) v Leštině, II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

Husmannův mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © oldmapsgeolab.cz

Husmannův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 -1852, © oldmapsgeolab.cz

Husmannův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1878, © oldmapsgeolab.cz

Husmannův mlýn »

Císařské povinné otisky, výřez, 1824 - 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Husmannův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Obecní mlýn »

Pohled na mlýn od jihu, 2017, © doxa

Obecní mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez - východní část, 1830, © archivnimapy.cz

Obecní mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez - západní část, 1830, © archivnimapy.cz

Obecní mlýn »

Indikační skica, výřez, 1840, © archivnimapy.cz

Obecní mlýn »

Mlýny čp. 52 (červeně), 23 (modře) a 33 (zeleně) v Leštině, II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © archivnimapy.cz

Obecní mlýn »

Mlýny čp. 52 (červeně) a 23 (modře) v Leštině, I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © autor neznámý

Mudrův, Řevnický mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © oldmapsgeolab.cz

Mudrův, Řevnický mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 -1852, © oldmapsgeolab.cz

Mudrův, Řevnický mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1878, © oldmapsgeolab.cz

Mudrův, Řevnický mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1878, © oldmapsgeolab.cz

Mudrův, Řevnický mlýn »

Císařské povinné otisky, výřez, 1824 - 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Obecní mlýn »

Pohled od západu, 2017, © Doxa

Obecní mlýn »

Pohled od jihu, 2017, © Doxa

Obecní mlýn »

Pohled od severu, 2017, © Doxa

Mudrův, Řevnický mlýn »

Indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Blukský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © oldmapsgeolab.cz

Blukský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 -1852, © oldmapsgeolab.cz

Blukský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1878, © oldmapsgeolab.cz

Blukský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1878, © oldmapsgeolab.cz

Blukský mlýn »

Císařské povinné otisky, výřez, 1824 - 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Blukský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Kadečkův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1826 - 1843, © oldmapsgeolab.cz

Kadečkův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1878, © oldmapsgeolab.cz

Kadečkův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1878, © oldmapsgeolab.cz

Kadečkův mlýn »

Císařské povinné otisky, výřez, 1824 - 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

1 433 864 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1296 1727