Máš-li hodně chleba – chovej prasata,
máš-li hodně peněz – postav mlýn.
(ruské přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 333 665 996 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1328
Počet obrázků v databázi: 66481
Pechův, Neumannův; Pechmühle »

Indikační skica, výřez, 1843, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

mapa pozemkového katastru na podkladu letecké mapy, 1923-1956, © http://geoportal.gepro.cz/#/

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

mapa pozemkového katastru na podkladu topografické mapy, 1923-1956, © http://geoportal.gepro.cz/#/

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

plán umístění turbíny, 1924, © Ing. E.Knirsch Tiefenbach, zdroj: M. Kolka

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

nerealizovaný projekt obnovy mlýna, 1929, © Ing. H. Langhammer, zdroj: M. Kolka

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

reliéf Krista na skále při cestě ke mlýnu, skálou prochází náhon, 2017, © Martina Havelková

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

cesta ke mlýnu, 2017, © Martina Havelková

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

místnosti ve skále sloužily k hospodářským účelům, 2017, © Martina Havelková

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

sklep ve skále u mlýna, 2017, © Martina Havelková

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

horní, otevřená část náhonu, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: náhon)

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

náhon podcházel silnici Mařenice-Trávník, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: náhon)

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

náhon byl vytesán ve skále, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: náhon)

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

náhon ve skále, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: náhon)

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

jalový přepad na trase náhonu, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: jalový žlab)

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

interiér náhonu, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: náhon)

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

interiér náhonu, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: náhon)

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

vyústění náhonu ze skály před mlýnem, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: náhon)

Pechův, Neumannův; Pechmühle »

bývalá lednice, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: lednice)

mlýn Sudkův Důl »

Pohled na mlýn od jihovýchodu z příjezdové cesty, 14.11.2017, © pepino

mlýn Sudkův Důl »

Rybník v obci sloužil jako zásobník vody pro mlýn. Na severní straně stojí historická tvrz., 14.11.2017, © pepino, (Prvky na obrázku: rybník)

mlýn Sudkův Důl »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 1768, © viz. oldmaps.geolab.cz

mlýn Sudkův Důl »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 1880, © viz. oldmaps.geolab.cz

mlýn Sudkův Důl »

Císařský povinný otisk, výřez, 1829, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Sudkův Důl »

Identifikační skica, výřez, 1829, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Niťárna, mlýn a česárna »

Císařský povinný otisk, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Niťárna, mlýn a česárna »

indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Dolní pila a mlýn; Unter Brettmühle »

letecké mapování z 50. let a mapa pozemkového katastru, 1954, © viz http://kontaminace.cenia.cz

Dolní pila a mlýn; Unter Brettmühle »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2010, © viz http://kontaminace.cenia.cz

Brandnerův mlýn; Brandnermühle »

Pohled do míst, kde mlýn stával., 2011, © kontaminace.cenia.cz

Brandnerův mlýn; Brandnermühle »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © oldmaps.geolab.cz

Brandnerův mlýn; Brandnermühle »

III. vojenské mapování, 1877-1880, © oldmaps.geolab.cz

Brandnerův mlýn; Brandnermühle »

III. vojenské mapování, 1877-1880, © oldmaps.geolab.cz

Brandnerův mlýn; Brandnermühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1842, © archivnimapy.cuzk.cz

Brandnerův mlýn; Brandnermühle »

Indikační skica, výřez, 1842, © archivnimapy.cuzk.cz

Brandnerův mlýn; Brandnermühle »

Originální mapy stabilního katastru Čech, 1842, © archivnimapy.cuzk.cz

Brandnerův mlýn; Brandnermühle »

Pozemkový katastr na podkladě topografické mapy, 1923 - 1956, © geoportal.gepro.cz

Brandnerův mlýn; Brandnermühle »

Pozemkový katastr na podkladě ortofoto mapy, 1923 - 1956, © geoportal.gepro.cz

Brandnerův mlýn; Brandnermühle »

Topografické mapy v systému S-1952, 1951-1971, © archivnimapy.cuzk.cz

Brandnerův mlýn; Brandnermühle »

Ortofoto mapa, 1952, © kontaminace.cenia.cz

mlýn Střítezký »

budova bývalého mlýna, cca 1900, © .

Dolní mlýn »

Pohled na bývalý mlýn ze silnice-od východu, 2011, © mapy.cz

Dolní mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © oldmaps.geolab.cz

Dolní mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1876-78, © oldmaps.geolab.cz

Dolní mlýn »

Indikační skica, výřez, 1836, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Dolní mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1836, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Dolní mlýn »

Ortofotomapa-letecký snímek, výřez, padesátá léta 20. stol., © https://geoportal.gov.cz

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

místo, kde stál mlýn a pozdější tkalcovna, 2017, © Martina Havelková

Voženílkův mlýn v Hrušové »

Obálka (zakoupeno na aukru), 2017, © Doxa

Voženílkův mlýn v Hrušové »

Složenka (zakoupeno na aukru), 2017, © Doxa

Voženílkův mlýn v Hrušové »

Účet (zakoupeno na aukru), 2017, © Doxa

1 333 665 996 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1328