Sbírá popel a rozsype mouku.
(německé rčení)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 351 701 1050 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1400
Počet obrázků v databázi: 70052
Dolní mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1836, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Dolní mlýn »

Ortofotomapa-letecký snímek, výřez, padesátá léta 20. stol., © https://geoportal.gov.cz

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

místo, kde stál mlýn a pozdější tkalcovna, 2017, © Martina Havelková

Voženílkův mlýn v Hrušové »

Obálka (zakoupeno na aukru), 2017, © Doxa

Voženílkův mlýn v Hrušové »

Složenka (zakoupeno na aukru), 2017, © Doxa

Voženílkův mlýn v Hrušové »

Účet (zakoupeno na aukru), 2017, © Doxa

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © http://oldmaps.cz

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1843, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

Indikační skica, výřez, 1843, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

letecké mapování z 50. let, 1953, © http://kontaminace.cenia.cz

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

mapa pozemkového katastru na podkladu letecké mapy, 1923-1956, © http://geoportal.gepro.cz/#/

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

mapa pozemkového katastru na podkladu topografické mapy, 1923-1956, © http://geoportal.gepro.cz/#/

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

situační plán vodního díla, 1934, © Ing. U. Huber, zdroj: M. Kolka

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

dobová fotografie tkalcovny, 20. léta 20. st., © zdroj: M. Kolka

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

jez na soutoku Svitavky a Krompašského potoka, 2017, © Martina Havelková

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

začátek náhonu u jezu, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: náhon)

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

zanesený náhon, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: náhon)

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

stopy po budově, 2017, © Martina Havelková

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

stopy po budově, 2017, © Martina Havelková

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

zbytky stavby, 2017, © Martina Havelková

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

skála, podél které vedl náhon, 2017, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: náhon)

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

prostory vyhloubené ve skále, 2017, © Martina Havelková

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

prostory vyhloubené ve skále, 2017, © Martina Havelková

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

náhon probíhající u paty skály, 2008, © zdroj: M. Kolka

Mlýn, mechanická tkalcovna a niťárna; Teichmühle »

koncový úsek náhonu, 2008, © zdroj: M. Kolka

Mařenický horní mlýn, Horský mlýn; Bergmühle »

pohled na mlýniště z jihu, 2017, © Martina Havelková

Mařenický horní mlýn, Horský mlýn; Bergmühle »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © http://oldmaps.cz

Mařenický horní mlýn, Horský mlýn; Bergmühle »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Mařenický horní mlýn, Horský mlýn; Bergmühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1843, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Robouský mlýn »

Indikační skica, 1871, © archivnimapy.cuzk.cz

Mařenický horní mlýn, Horský mlýn; Bergmühle »

Indikační skica, výřez, 1843, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Robouský mlýn »

Povinný císařský otisk map stabilního katastru, 1842, © archivnimapy.cuzk.cz

Robouský mlýn »

Mlýn na dobové pohlednici, nedatováno, © Jičínský deník

Robouský mlýn »

Mapa na podkladě III. vojenského mapování, 1928, © archivnimapy.cuzk.cz

Robouský mlýn »

Mapa pozemkového katastru, cca do 1950, © geoportal.gepro.cz

Robouský mlýn »

Mapa kultur, 1834-1844, © archivnimapy.cuzk.cz

Robouský mlýn »

II. vojenské mapování, 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

Mařenický horní mlýn, Horský mlýn; Bergmühle »

letecké mapování z 50. let, 1953, © http://kontaminace.cenia.cz

Mařenický horní mlýn, Horský mlýn; Bergmühle »

mapa pozemkového katastru na podkladu letecké mapy, 1923-1956, © http://geoportal.gepro.cz/#/

Mařenický horní mlýn, Horský mlýn; Bergmühle »

mapa pozemkového katastru na podkladu topografické mapy, 1923-1956, © http://geoportal.gepro.cz/#/

Mařenický horní mlýn, Horský mlýn; Bergmühle »

rozvaliny jezu na Svitavce, 2012, © zdroj: M. Kolka

Mařenický horní mlýn, Horský mlýn; Bergmühle »

jalový přepad, 2012, © zdroj: M. Kolka

Mařenický horní mlýn, Horský mlýn; Bergmühle »

místo, kde byl na Svitace jez, 2017, © Martina Havelková

Mařenický horní mlýn, Horský mlýn; Bergmühle »

skála s reliéfem ukřižování Krista nad bývalým jezem na Svitavce, 2017, © Martina Havelková

Mařenický horní mlýn, Horský mlýn; Bergmühle »

pohled na mlýniště ze silnice ze západu, 2017, © Martina Havelková

Mařenický horní mlýn, Horský mlýn; Bergmühle »

příchozí cesta ke mlýnu, 2017, © Martina Havelková

Mařenický horní mlýn, Horský mlýn; Bergmühle »

můstek přes Svitavku na cestě ke mlýnu, 2017, © Martina Havelková

mlýn, niťárna a mechanická tkalcovna »

rekreační domek na pozemku bývalého mlýna, 2017, © Martina Havelková

mlýn, niťárna a mechanická tkalcovna »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © http://oldmaps.cz

1 351 701 1050 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1400