Mlynářská chasa se bije.
(německé rčení – o sněžení)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 344 687 1030 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1373
Počet obrázků v databázi: 68722
Rokosův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1838, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Rokosův mlýn »

Identifikační skica, výřez, 1838, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Rokosův mlýn »

Letecké mapování z 50. let, výřez, 1953, © viz. kontaminace.cenia.cz

Rokosův mlýn »

Nápis na stěně budovy mlýna, 15.11.2017, © pepino, (Prvky na obrázku: epigrafické památky (nápisy, datování aj.))

Rokosův mlýn »

Pohled z levého břehu náhonu, 15.11.2017, © pepino, (Prvky na obrázku: náhon)

Rokosův mlýn »

Místo křtu i posledního odpočinku mlynářů a jejich rodin, 15.11.2017, © pepino

Rokosův mlýn »

Živnostenský list červeně přeškrtnutý po skončení platnosti a vrácenýí na OÚ, 1914, © SokA Pelhřimov, (Prvky na obrázku: živnostenský list)

Zajíčkův, Vrzákův mlýn »

Pohled na opuštěný mlýn od jihu, před rokem 2009, © autor neznámý

Zajíčkův, Vrzákův mlýn »

Pohled na požárem poškozený mlýn. Zkáza dovršena, Po požáru v r.2009, © autor neznámý

Zajíčkův, Vrzákův mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 1768, © viz. oldmaps.geolab.cz

Zajíčkův, Vrzákův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 1852, © viz. oldmaps.geolab.cz

Zajíčkův, Vrzákův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 1880, © viz. oldmaps.geolab.cz

Zajíčkův, Vrzákův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1838, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Zajíčkův, Vrzákův mlýn »

Identifikační skica, výřez, 1838, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Zajíčkův, Vrzákův mlýn »

Zbytky stavidla odpouštějícího vodu z náhonu do jalový strouhy, 15.11.2017, © pepino

Zajíčkův, Vrzákův mlýn »

Mlýnský náhon, pohled proti toku vody., 15.11.2017, © pepino, (Prvky na obrázku: náhon)

Zajíčkův, Vrzákův mlýn »

Pohled z mostu, který je na silnici u mlýna, 15.11.2017, © pepino

Zajíčkův, Vrzákův mlýn »

Pamětní kříž u silnice před mlýnem, 15.11.2017, © pepino

Zajíčkův, Vrzákův mlýn »

Nový rodinný dům, 15.11.2017, © pepino

Zajíčkův, Vrzákův mlýn »

Živnostenský list předposledního mlynář, 1918, © OÚ Humpolec, (Prvky na obrázku: živnostenský list)

Zajíčkův, Vrzákův mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Přední, Prašivý, Jarošův, Staroštíkův, První umělecký válcový mlýn »

Císařské povinné otisky - Přední mlýn Litovel, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Přední, Prašivý, Jarošův, Staroštíkův, První umělecký válcový mlýn »

První umělecký válcový mlýn - pohled zepředu, 14.1.2018, © Ivan Antal

Přední, Prašivý, Jarošův, Staroštíkův, První umělecký válcový mlýn »

První umělecký válcový mlýn - detail štítové zdi s letopočtem, 14.1.2018, © Ivan Antal, (Prvky na obrázku: okno, epigrafické památky (nápisy, datování aj.))

Přední, Prašivý, Jarošův, Staroštíkův, První umělecký válcový mlýn »

Katastrální mapa evidenční - Přední mlýn Litovel, 1826-1956, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Přední, Prašivý, Jarošův, Staroštíkův, První umělecký válcový mlýn »

Původní část technického vybavení mlýna, 14.1.2018, © Ivan Antal, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody, transmise, řemenice, převody - transmisní hřídele s řemenicemi (výrobek průmyslový i řemeslný))

Přední, Prašivý, Jarošův, Staroštíkův, První umělecký válcový mlýn »

První umělecký válcový mlýn - detail s erbem, 14.1.2018, © Ivan Antal

Přední, Prašivý, Jarošův, Staroštíkův, První umělecký válcový mlýn »

První umělecký válcový mlýn - boční pohled, 14.1.2018, © Ivan Antal

Přední, Prašivý, Jarošův, Staroštíkův, První umělecký válcový mlýn »

Mlýnský náhon za mlýnem, 14.1.2018, © Ivan Antal, (Prvky na obrázku: náhon)

Přední, Prašivý, Jarošův, Staroštíkův, První umělecký válcový mlýn »

První umělecký válcový mlýn - boční pohled, 14.1.2018, © Ivan Antal

Přední, Prašivý, Jarošův, Staroštíkův, První umělecký válcový mlýn »

První umělecký válcový mlýn - pohled zezadu, 14.1.2018, © Ivan Antal

Přední, Prašivý, Jarošův, Staroštíkův, První umělecký válcový mlýn »

Mlýnský náhon za mlýnem, 14.1.2018, © Ivan Antal, (Prvky na obrázku: náhon)

Přední, Prašivý, Jarošův, Staroštíkův, První umělecký válcový mlýn »

Mlýnský náhon za mlýnem, 14.1.2018, © Ivan Antal, (Prvky na obrázku: náhon)

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - celkový pohled zepředu, 14.1.2018, © Ivan Antal

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - pohled zepředu, levá část, 14.1.2018, © Ivan Antal

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - pohled zepředu, levá část, 14.1.2018, © Ivan Antal

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - pohled zepředu, střední část, 14.1.2018, © Ivan Antal

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - zbytky náhonu a pohonu, 14.1.2018, © Ivan Antal

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - zbytky náhonu a pohonu, 14.1.2018, © Ivan Antal

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - pohled zepředu, pravá část, 14.1.2018, © Ivan Antal

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - zbytky náhonu a pohonu, 14.1.2018, © Ivan Antal

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - zbytky náhonu a pohonu, 14.1.2018, © Ivan Antal

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - zbytky náhonu a pohonu, 14.1.2018, © Ivan Antal

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - zbytky náhonu a pohonu, 14.1.2018, © Ivan Antal

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - pohled zezadu, 14.1.2018, © Ivan Antal

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - pohled zezadu, 14.1.2018, © Ivan Antal

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - detail mlýnského kola, 14.1.2018, © Ivan Antal

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - původní koryto náhonu, 14.1.2018, © Ivan Antal, (Prvky na obrázku: náhon)

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - zbytky náhonu a pohonu, 14.1.2018, © Ivan Antal

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

Šargounský mlýn - celkový pohled zezadu, 14.1.2018, © Ivan Antal

1 344 687 1030 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1373