Zrno pytel neplní, ale pomáhá ho plnit.
(portugalské přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 367 734 1100 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1466
Počet obrázků v databázi: 73370
Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

katastrální mapa evidenční, 1826 - 1956, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

národní archiv leteckých měřických snímků, 1937, © viz lms.cuzk.cz

Šargounský mlýn; Schargaunermühle »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

mlýn v Březovém »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Vondřejcův mlýn v Provozi »

Pohled do dvora s vystavenými mlecími kameny, 2018, © Doxa

Vondřejcův mlýn v Provozi »

Nově vystavené mlecí kameny, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Andrejsův mlýn »

Pohled od severu, 2018, © Doxa

Andrejsův mlýn »

Pohled do dvora, 2018, © Doxa

Andrejsův mlýn »

Vystavený mlecí kámen, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Vejclův mlýn; Mlýn pod kostelíkem »

Mlýn po rekonstrukci, 2018, © Doxa

Vejclův mlýn; Mlýn pod kostelíkem »

Detail opraveného mlýna, 2018, © Doxa

Vejclův mlýn; Mlýn pod kostelíkem »

Mlýn od severu, 2018, © Doxa

Vejclův mlýn; Mlýn pod kostelíkem »

Detail lednice, 2018, © Doxa

Zlechovský mlýn, mlýn F. Umlaufa »

celkový pohled na vykopané zbytky zdiva- archeologický průzkum, 29.7.2010, © Jan Horák

Zlechovský mlýn, mlýn F. Umlaufa »

Císařské povinné otisky map stabilního katastru Moravy a Slezska 1:2880, 1834, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Vaníčkův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Vaníčkův mlýn »

indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Vaníčkův mlýn »

indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Vaníčkův mlýn »

indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Vaníčkův mlýn »

katastrální mapa evidenční, 1826 - 1956, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Vaníčkův mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Zlechovský mlýn, mlýn F. Umlaufa »

obytná část, 29.7.2010, © Jan Horák

Zlechovský mlýn, mlýn F. Umlaufa »

rozvalené ústí náhonu do tunelu od bývalého Zlechovského rybníka, 29.7.2010, © Jan Horák

Zlechovský mlýn, mlýn F. Umlaufa »

nalezené železné předměty z mlýna, 29.7.2010, © Jan Horák

Zlechovský mlýn, mlýn F. Umlaufa »

obytná část, 29.7.2010, © Jan Horák

Mlýn v Dolánkách, Schvarcův mlýn »

mapa pozemkového katastru na podkladu topografické mapy, 1923-1956, © http://geoportal.gepro.cz/#/

Mlýn v Dolánkách, Schvarcův mlýn »

mapa pozemkového katastru na podkladu letecké mapy, 1923-1956, © http://geoportal.gepro.cz/#/

mlýn v Pokraticích IV »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © oldmapsgeolab.cz

mlýn v Pokraticích IV »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 -1852, © oldmapsgeolab.cz

mlýn v Krupce »

Pohled na mlýn z ulice Krupka, 2017, © Karel Husák

mlýn v Krupce »

Mlýn z přístupové cesty, 2017, © Karel Husák

Mlýn v Modlibohově »

mapa pozemkového katastru na podkladu topografické mapy, 1923-1956, © http://geoportal.gepro.cz/#/

Mlýn v Modlibohově »

mapa pozemkového katastru na podkladu letecké mapy, 1923-1956, © http://geoportal.gepro.cz/#/

mlýn v Krupce »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © oldmapsgeolab.cz

mlýn v Krupce »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 -1852, © oldmapsgeolab.cz

mlýn v Krupce »

Císařské povinné otisky, výřez, 1824 - 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Krupce »

originální mapa stabilmního katastru, výřez, 1824 - 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Krupce »

Indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Krupce »

Celkový pohled na mlýn z ulice Krupka, 2017, © Karel Husák

mlýn v Krupce »

Čelní stěna mlýna, okna v suterénu, plastická omítka, výklenek, soška, 2017, © Karel Husák

mlýn v Krupce »

Čelní stěna mlýna, 2012, 2012, © Karel Husák

mlýn v Krupce »

Výklenek se soškou sv. Jana Nepomuckého, 2017, © Karel Husák

mlýn v Krupce »

Soška sv. Jana Nepomuckého ve výklenku mlýna, 2017, © Karel Husák

mlýn v Krupce »

Jezíárko v parku nad mlýnem, na místě rybníčku-akumulační nádrky, 2017, © Helena Špůrová

mlýn v Krupce »

Pozůstatek lednice u mlýna, 2017, © Karel Husák

mlýn v Krupce »

Pozůstatek lednice u mlýna, 2017, © Korespondence SOANepomuk, Jitka Filipcová

Zlechovský mlýn, mlýn F. Umlaufa »

pohled na původní dřevěnou podlahu, 29.7.2010, © Jan Horák

Zlechovský mlýn, mlýn F. Umlaufa »

obytná část, 29.7.2010, © Jan Horák

Zlechovský mlýn, mlýn F. Umlaufa »

okno pro hřídel kola, 29.7.2010, © Jan Horák

Zlechovský mlýn, mlýn F. Umlaufa »

náhon - pohled do tunel, 29.7.2010, © Jan Horák

1 367 734 1100 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1466