O mlynářovu slepici, pekařovu svini
a vdovina pacholka není třeba se starat.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 417 833 1248 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1664
Počet obrázků v databázi: 83360
Štampův mlýn »

Mlýn na historické fotografii, přelom 19. a 20. stol., © autor neznámý, sbírka pohlednic Karla Husáka

Mlýn na Střeleckém ostrově v Litoměřicích »

Mlýn na historické pohlednici, mlýn s komínem, přelom 19. a 20. stol., © autor neznámý, sbírka pohlednic Karla Husáka

mlýn a pila v Rybářích »

Mlýn na historické pohlenici, přelom 19. a 20. stol., © autor neznámý, sbírka pohlednic Karla Husáka

mlýn a pila v Rybářích »

Mlýn při záplavách v r. 2002, 2002, © Karel Husák

mlýn v Krupce »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Mlýn na Střeleckém ostrově v Litoměřicích »

Císařský povinný otisk, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Mlýn na Střeleckém ostrově v Litoměřicích »

indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Mlýn na Střeleckém ostrově v Litoměřicích »

originální mapa stabilního katastru, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Mlýn na Střeleckém ostrově v Litoměřicích »

katastrální mapa evidenční, 1826 - 1956, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Mlýn na Střeleckém ostrově v Litoměřicích »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Štampův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Štampův mlýn »

indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Štampův mlýn »

katastrální mapa evidenční, 1826 - 1956, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Štampův mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

mlýn v Pokraticích I »

katastrální mapa evidenční, 1826 - 1956, © viz archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Pokraticích I »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

mlýn v Pokraticích II »

katastrální mapa evidenční, 1826 - 1956, © viz archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Pokraticích II »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

mlýn v Pokraticích III »

katastrální mapa evidenční, 1826 - 1956, © viz archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Pokraticích III »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Barokní mlýn »

indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Barokní mlýn »

originální mapa stabilního katastru, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Barokní mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Vlčkův mlýn »

Pohled na mlýn od jihozápadu, foto z knihy J. Paulusové: Opatov, nedatováno, © autor neznámý

Vlčkův mlýn »

Pohled na jihovýchodní zeď mlýna. Vpředu obytná část, vzadu mlýnice a u ní obrysy lednice, 28.9.2017, © pepino

Vlčkův mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 1768, © viz. oldmaps.geolab.cz

Vlčkův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 1880, © viz. oldmaps.geolab.cz

Vlčkův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1838, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Vlčkův mlýn »

Identifikační skica, výřez, 1838, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Vlčkův mlýn »

Vchod do mlýnice s nápisem v kameni vytesaným nad ním, 28.9.2017, © pepino

Vlčkův mlýn »

Informace vytesané do kamene nad vchodem do mlýnice, 28.9.2017, © pepino

Vlčkův mlýn »

Pohled na štít obytné části mlýna. Vlevo býval vjezd do mlýna, vpravo turbínový domek s přívodním poutrubím, 28.9.2017, © pepino

Vlčkův mlýn »

Letecké mapování z 50. let, výřez, 1953, © viz. kontaminace.cenia.cz

mlýn u Řehče »

Pravděpodobně vrata do mlýnského dvora od dnešní polní strany, 1924, © J. Trejbal (reprofoto: RMaG Jičín)

mlýn u Řehče »

I. vojenské mapování, 1764-1783, © oldmaps.geolab.cz

mlýn u Řehče »

Katastrální mapa s pozdějším doplněním, 1898 (1925), © archivnimapy.cuzk.cz

mlýn u Řehče »

Celkový pohled na mlýniště od západu, 2018, © Kolssteyn

mlýn u Řehče »

Současný stav náhona v místech mlýniště, 2018, © Kolssteyn

mlýn u Řehče »

Pohled z mlýniště na pozemky a cestu, 2018, © Kolssteyn

mlýn u Řehče »

Odtokový kanál z přemostění (zimní verze), 2018, © Kolssteyn

mlýn u Řehče »

Vjezd do mlýna od dnešních polí, 2018, © Kolssteyn

mlýn u Řehče »

Pohled z mlýniště k jihozápadu, 2018, © Kolssteyn

Barokní mlýn »

Místo bývalé lednice, 2018, © Helena Špůrová

Barokní mlýn »

Mlýn z Jarošovy ulice směrem do kopce, 2018, © Helena Špůrová

Barokní mlýn »

Mlýn s vjezdem do dvora, 2018, © Helena Špůrová

Barokní mlýn »

Mlýn, 2018, © Helena Špůrová

mlýn v Litoměřicích, Masarykově ulici »

Místo, kde stál mlýn, pohled k zadní části budovy, 2018, © Helena Špůrová

mlýn v Litoměřicích, Masarykově ulici »

Místo, kde stál mlýn, 2018, © Helena Špůrová

mlýn v Litoměřicích, Masarykově ulici »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 -1852, © oldmapsgeolab.cz

mlýn v Litoměřicích, Masarykově ulici »

Císařské povinné otisky, výřez, 1824 - 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

1 417 833 1248 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1664