Hospodyně k díži, osel do mlýna, žák na latinu.
(francouzské přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 490 978 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1467 1955
Počet obrázků v databázi: 97892
Blanický mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 1768, © viz. oldmaps.geolab.cz

Blanický mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 1852, © viz. oldmaps.geolab.cz

Blanický mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 1880, © viz. oldmaps.geolab.cz

Blanický mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1837, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Blanický mlýn »

Identifikační skica, výřez, 1837, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Blanický mlýn »

Letecké mapování z 50. let, výřez, 1953, © viz. kontaminace.cenia.cz

Blanický mlýn »

Letecká mapa, výřez, 2015, © viz. mapy.cz

Blanický mlýn »

Náhon k elektrárně. Po můstku vede železniční trať., 10.3.2018, © pepino, (Prvky na obrázku: náhon, most, propustek)

Blanický mlýn »

Pohled na současný turbínový domek, Neznámý, © Neznámý, (Prvky na obrázku: turbínový domek)

Blanický mlýn »

Zbytek poslední technologie, nedatováno, © Jaroslava Pixová

mlýn ve Vrbici »

Okno do suterénu mlýnice, únor 2018, © Ringo

Jahnův mlýn »

Bývalý Jahnův mlýn v Hamru čp.17 od jihovýchodu, 05 2015, © mapy.cz

Jahnův mlýn »

Bývalý Jahnův mlýn v Hamru čp.17 od JV, nedatováno, © autor neznámý

mlýn ve Vrbici »

řemenice, únor 2018, © Ringo, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

mlýn ve Vrbici »

detail palečného kola, únor 2018, © Ringo, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody - ozubená kola, pastorky (průmyslový výrobek))

mlýn ve Vrbici »

válcová stolice kamenné složení, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

násypky, únor 2018, © Ringo, (Prvky na obrázku: zásobník, násypka)

mlýn ve Vrbici »

mlecí stolice, únor 2018, © Ringo, (Prvky na obrázku: válcová stolice)

mlýn ve Vrbici »

detail válcové stolice, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

válcová stolice, únor 2018, © Ringo

Jahnův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1842, © http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn ve Vrbici »

válcová stolice, únor 2018, © Ringo, (Prvky na obrázku: válcová stolice)

Jahnův mlýn »

Letecký snímek - výřez, 50.léta 20.stol., © https://geoportal.gov.cz

Jahnův mlýn »

Ortofotomapa-letecký snímek, výřez, 50.léta 20.stol., © https://geoportal.gov.cz

mlýn ve Vrbici »

násypka k válcové stolici, únor 2018, © Ringo

Jahnův mlýn »

Bývalý Jahnův mlýn čp17 od severozápadu, v těchto místech vedl náhon a bylo mlýnské kolo., 05 20015, © mapy.cz

Jahnův mlýn »

Bývalý Jahnův mlýn od jihozápadu, nedatováno, © autor neznámý

mlýn ve Vrbici »

zvedák na mlýnské kameny, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

kapsový výtah, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

pás kapsového výtahu, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

hranolový vysévač, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

Rotor hranolového vysévače, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

oškrt, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

?, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

?, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

Lampa pro osvětlení provozu, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

?, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

?, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

?, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

Šnekový dopravník, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

?, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

?, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

Zbytek hřídele, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

Uložení pastorku, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

Suterén mlýnice, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

Krov nad obytnou částí, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

Komín nad obytnou částí, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

Detail stropního trámu v suterénu, únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

Váha., únor 2018, © Ringo

mlýn ve Vrbici »

Do ornamentu byla zakomponována silueta vesnice, pravděpodobně Vrbice nebo Vetlé., únor 2018, © Ringo

1 490 978 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1467 1955