Mouka se má sypat z pytle, zato popel nabírat.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 498 995 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1491 1988
Počet obrázků v databázi: 99576
Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

Kulhánkův mlýn z příjeuzdové cesty, 2018, © Martina Havelková

Hurdův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 1880, © viz. oldmaps.geolab.cz

Hurdův mlýn »

Letecké mapování z 50. let, výřez, 1953, © viz. kontaminace.cenia.cz

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © http://oldmaps.cz

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © http://oldmaps.cz

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

Indikační skica, výřez, 1838, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

Císařský povinný otisk, výřez, 1838, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

katastrální mapa evidenční Čech, 1896, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

letecké mapování z 50. let, 1953, © http://kontaminace.cenia.cz

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

mapa pozemkového katastru na podkladu letecké mapy, 1923-1956, © http://geoportal.gepro.cz/#/

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

celkový pohled ze západu, 2018, © Martina Havelková

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

budova mlýna z jihu, 2018, © Martina Havelková

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

budova mlýna ze západu, 2018, © Martina Havelková

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

mlecí kameny ve dvoře usedlosti, 2018, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

pohled z hráze vysušeného rybníka, 2017, © Martina Havelková

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

pohled ze severu, 2018, © Martina Havelková

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

stodola, 2018, © Martina Havelková

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

zasypaná studna u mlýna, 2018, © Martina Havelková

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

okno na jižní straně budovy, 2018, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: okno)

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

střešní nástavba s okny, 2018, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: okno, střešní nástavba)

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

vstupní dveře, 2018, © Martina Havelková

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

rybník byl přeměněný na pole, 2018, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: rybník)

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

hráz bývalého rybníka, 2018, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: rybník)

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

stopy po náhonu v terénu, 2018, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: náhon)

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

budova mlýna z východu, 2018, © Martina Havelková

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

stavidlo na začátku vantrok, 2018, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: stavidlo)

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

betonové vantroky před lednicí, 2018, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: vantroky)

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

v původní lednici byla instalována turbína, které nahradila vodní kolo na vrchní vodu, 2018, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: lednice, turbínová kašna)

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

začátek odtoku od turbíny, 2018, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Kulhánkův mlýn, Na Pilce »

odtoková strouha, 2018, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Janderův mlýn »

Vejměnek - poslední zbytek po vodním mlýnu, září 2013, © viz mapy.cz

Obecní mlýn »

Pohled na mlýn ze silnice, duben 2015, © viz mapy.cz

Šprinclův mlýn »

katastrální mapa evidenční, 1826 - 1956, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Šprinclův mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Zámecký mlýn »

indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Zámecký mlýn »

katastrální mapa evidenční, 1826 - 1956, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Zámecký mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Krieglův, Dolní mlýn »

Pohled na mlýniště, šipkou vyznačen vystavený mlecí kámen, poslední památka na mlýn, 2015, © mapy.cz

Hoffmannův, Dolní mlýn; Niedermühle »

Zde stával mlýn, 2015, © mapy.cz

Němcův mlýn »

brusírna skla Antonína Pešouta čp. 85, nedatováno, © Josef Bárta

Pilský, Horní panský, Trnkův mlýn »

Živnostenský list vydaný mlynáři Vyskočilovi. Vrátil jej v r.1925, 30.4.1900, © C.k.okresní hejtmanství Jihlava

Pilský, Horní panský, Trnkův mlýn »

katastrální mapa evidenční, 1826 - 1956, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Pilský, Horní panský, Trnkův mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Hurdův mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Hurdův mlýn »

letecké mapování z 50. let a mapa katastru nemovitostí, 1953, © viz http://kontaminace.cenia.cz

Hurdův mlýn »

národní archiv leteckých měřických snímků, 1949, © viz lms.cuzk.cz

Kohlmühl »

Pohled na stavbu na místě mlýna, červen 2015, © viz mapy.cz

Nevoleho mlýn »

budova mlýna ze západu, 2018, © Martina Havelková

Nevoleho mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © http://oldmaps.cz

Nevoleho mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1838, © http://archivnimapy.cuzk.cz

1 498 995 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1491 1988