To je jiné zrno, řekl mlynář a jel prázdný domů.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 399 796 1194 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1591
Počet obrázků v databázi: 79710
Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Hospodářské křídlo, 2018, © Doxa

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Pohled od severu, 2018, © Doxa

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Pohled od severu s kamenným mostem, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: most, propustek)

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Detail čp. 230 na jižním portálu, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: dveře, epigrafické památky (nápisy, datování aj.))

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Unikátní psí bouda v hospdářském křídle, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Pamětní deska Jiljího a Terezie Mauerových 1844, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: epigrafické památky (nápisy, datování aj.), náhrobky, pamětní desky)

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Portál v hospodářském křídle, vpravo psí bouda, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: dveře, epigrafické památky (nápisy, datování aj.), plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Pohled do někdejší stáje, 2018, © Doxa

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Hospodářské křídlo od jihu, 2018, © Doxa

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Západní průčelí, 2018, © Doxa

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Pohled od západu, 2018, © Doxa

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Pohled od jihu, 2018, © Doxa

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Turbínový domek s novodobými sgrafity, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: turbínový domek)

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Jižní portál, 2018, © Doxa

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Pokusná novodobá sgrafita, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: sgrafito, rytá výzdoba)

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Česle a jalový odpad, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: jez, jalový žlab)

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Památka na školu Broumovsko 2014, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: sgrafito, rytá výzdoba)

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Stavidlo k turbínám, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: stavidlo)

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Detail svorníku na portálu hospodářského křídla s nápisem Anno 1833, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: dveře, epigrafické památky (nápisy, datování aj.))

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Detail jalového přepadu, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: jez, jalový žlab)

Kahlerův mlýn, mlýn Na písku »

Zazděné okénko na západní stěně, 2018, © Doxa

Nový mlýn »

Pohled na mlýn od východu, 2018, © doxa

Nový mlýn »

Originální mapa Stabilního katastru Čech (výřez), 1840, © archivnimapy.cz

Nový mlýn »

Katastrální mapa evidenční, výřez, 1943, © archivnimapy.cz

Nový mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © mapire.eu

Nový mlýn »

Indikační skica (výřez), 1840, © archivnimapy.cz

Nový mlýn »

Pohled na mlýn od potoka, 2018, © Doxa

Nový mlýn »

Bývalý náhon, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: náhon)

Nový mlýn »

Celková situace se sousedním statkem čp. 80, 2018, © Doxa

Nový mlýn »

Mlýn od západu ze dvora, 2018, © Doxa

Nový mlýn »

Bývalý náhon, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: náhon)

Nový mlýn »

Pohled od severu, 2018, © Doxa

Nový mlýn »

Bývalý náhon, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: náhon)

Nový mlýn »

Detail jižního štítu, 2018, © Doxa

Nový mlýn »

Bývalý náhon, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: náhon)

mlýn Kozínek »

Celkový pohled na areál od jihu, 2018, © Doxa

mlýn Kozínek »

Nová mlýnice od jihu, 2018, © Doxa

mlýn Kozínek »

Stará mlýnice od jihu, 2018, © Doxa

mlýn Kozínek »

Stará (vpravo) a nová mlýnice, 2018, © Doxa

mlýn Kozínek »

Prúčelí staré mlýnice, mezi nejvyšší dvojicí oken pamětní deska, 2018, © Doxa

mlýn Kozínek »

Stará mlýnice od severu, 2018, © Doxa

mlýn Kozínek »

Symbol palečného kola ve štítě, 2018, © Doxa

mlýn Kozínek »

Pamětní deska Filipa a Anny Prouzových 1869, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: epigrafické památky (nápisy, datování aj.), náhrobky, pamětní desky)

mlýn Kozínek »

Odtokový kanál, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

mlýn Kozínek »

Nová mlýnice od jihu, 2018, © Doxa

mlýn Kozínek »

Originální mapa Stabilního katastru Čech (výřez), 1840, © archivnimapy.cz

mlýn Kozínek »

Indikační skica (výřez), 1840, © archivnimapy.cz

Hořejší hostivařský, Švehlův mlýn »

Pohled na mlýn, 1930, © autor neznámý

Hořejší hostivařský, Švehlův mlýn »

Pohled na mlýn, 1930, © autor neznámý

Horní, Krokerův mlýn; Crockermühle »

Dolní (červeně), Prostřední (modře) a Horní (zeleně) mlýn v Otovicích, I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © oldmaps.geolab.cz

1 399 796 1194 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1591