Tři věci bývají dobře krmeny:
kněžské děti, mlynářský dobytek a pekařské svině.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 398 795 1192 1585 1586 1587 1588 1589
Počet obrázků v databázi: 79624
Válcový mlýn »

Letecké mapování z 50. let, 1954, © viz kontaminace.cenia.cz/

Válcový mlýn »

Pozemkový katastr, před 1945, © viz geoportal.gepro.cz

Válcový mlýn »

Dnešní podoba pekárny, srpen 2013, © viz mapy.cz, (Prvky na obrázku: pekárna)

Válcový mlýn »

Pohled na mlýniště, srpen 2013, © viz mapy.cz

Kvěchovský mlýn »

Mlynář Bohumil Chochole (1868-1948), autor Vzpomínek strého mlynáře, 1936, © autor neznámý

mlýn U Vyhnalů »

Starý mlecí kámen u mlýna, 2002, © Josef Klempera

mlýn U Vyhnalů »

Pohled na mlýn - vpředu mlýnice, vzadu obytná budova, 2002, © Josef Klempera

Žabovřeský, Hýskovský mlýn »

Pohled na celý objekt mlýna. Vlevo obytné a hospodářské stavení, vpravo opravená budova bývalé mlýnice, 17.9.2018, © pepino

Žabovřeský, Hýskovský mlýn »

Pod střechou objekt bývalého turbínového domku, 17.9.2018, © pepino

Žabovřeský, Hýskovský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 1852, © viz. oldmaps.geolab.cz

Žabovřeský, Hýskovský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 1880, © viz. oldmaps.geolab.cz

Žabovřeský, Hýskovský mlýn »

Identifikační skica, výřez, 1827, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Žabovřeský, Hýskovský mlýn »

Letecké mapování z 50. let, výřez, 1953, © viz. kontaminace.cenia.cz

Žabovřeský, Hýskovský mlýn »

Pohled na budovu mlýnice ze silnice procházející okolo mlýna, 17.9.2018, © pepino

Žabovřeský, Hýskovský mlýn »

Pohled na štít mlýnice po provedené přestavbě, 17.9.2018, © pepino

Žabovřeský, Hýskovský mlýn »

Situační polohy vodního cejchu a normálního znamení, 1878, © SokA České Budějovice

Žabovřeský, Hýskovský mlýn »

Mlýnský náhon šel od obce Dehtáře byl asi 1,5 km dlouhý, 17.9.2018, © pepino

Žabovřeský, Hýskovský mlýn »

Nádržka před mlýnem byla zbudována v r.1929. Nyní zčásti již zasypaná, 17.9.2018, © pepino

Havrdův mlýn »

Dobová pohlednice, nedatováno, © autor neznámý (viz aukro.cz)

Podkopanický mlýn »

současný obraz mlýniště bez mlýna, říjen 2018, © Zdeněk Meisl

Podkopanický mlýn »

smutně vyhlížející pozůstatek Podkopanického mlýna, říjen 2018, © Zdeněk Meisl

Podkopanický mlýn »

bez komentáře, říjen 2018, © Zdeněk Meisl

Bořkovský mlýn »

Pozemkový katastr, cca do 1950, © geoportal.gepro.cz

Válcový mlýn »

katastrální mapa evidenční, 1826 - 1956, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Válcový mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Válcový mlýn »

národní archiv leteckých měřických snímků, 1963, © viz lms.cuzk.cz

Válcový mlýn »

národní archiv leteckých měřických snímků, 1963, © viz lms.cuzk.cz

Prostřední Dolnoradouňský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Prostřední Dolnoradouňský mlýn »

indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Prostřední Dolnoradouňský mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Dolní Dolnoradouňský mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Dolní Dolnoradouňský mlýn »

národní archiv leteckých měřických snímků, 1949, © viz lms.cuzk.cz

Horní Dolnoradouňský mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Horní Dolnoradouňský mlýn »

národní archiv leteckých měřických snímků, 1949, © viz lms.cuzk.cz

Horní Dolnoradouňský mlýn »

pohled ze silnice na obytnou část mlýna, 2014, © viz. mapy.cz

Lodhéřovský mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Lodhéřovský mlýn »

národní archiv leteckých měřických snímků, 1947, © viz lms.cuzk.cz

Lodhéřovský mlýn »

pohled do míst kde stával mlýn, 2014, © viz. mapy.cz

Lodhéřovský mlýn »

indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Lodhéřovský mlýn »

pohled do míst kde stával mlýn, 2014, © viz. mapy.cz

Horní Lodhéřovský mlýn »

indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Horní Lodhéřovský mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Horní Lodhéřovský mlýn »

národní archiv leteckých měřických snímků, 1949, © viz lms.cuzk.cz

Žabovřeský, Hýskovský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Žabovřeský, Hýskovský mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Žabovřeský, Hýskovský mlýn »

národní archiv leteckých měřických snímků, 1949, © viz lms.cuzk.cz

Dehtářský mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Dehtářský mlýn »

národní archiv leteckých měřických snímků, 1949, © viz lms.cuzk.cz

1 398 795 1192 1585 1586 1587 1588 1589