Mám to černé na bílém, řekl mlynář rychtáři,
že mne uhlíř posral.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 422 843 1264 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1685
Počet obrázků v databázi: 84410
Šavrdův mlýn, Kačírek »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Munzarův mlýn »

indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Munzarův mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Hořejší mlýn »

Pohled od jihovýchodu z místní komunikace, 17.9.2018, © pepino

Hořejší mlýn »

Turbínový domek přistavěný k mlýnici, 17.9.2018, © pepino

Hořejší mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 1852, © viz. oldmaps.geolab.cz

Hořejší mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 1880, © viz. oldmaps.geolab.cz

Hořejší mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1827, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Polní mlýn »

originální mapa stabilního katastru, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Hořejší mlýn »

Identifikační skica, výřez, 1827, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Hořejší mlýn »

Letecké mapování z 50. let, výřez, 1953, © viz. kontaminace.cenia.cz

Polní mlýn »

katastrální mapa evidenční, 1826 - 1956, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Hořejší mlýn »

Stavební rozčlenění stavení, 17.9.2018, © pepino

Polní mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Hořejší mlýn »

Architektonicky zajímavé štíty mlýnice, 17.9.2018, © pepino

Hořejší mlýn »

Vjezd do mlýna z komunikace od rybníka, 17.9.2018, © pepino

Hořejší mlýn »

Zdroj vody pro mlýn, 17.9.2018, © pepino

Hořejší mlýn »

Historický statek, 17.9.2018, © pepino

Hořejší mlýn »

Připomínka Jakuba Kubaty, 17.9.2018, © pepino

mlýn Dobronice »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 1768, © viz. oldmaps.geolab.cz

mlýn Dobronice »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 1880, © viz. oldmaps.geolab.cz

mlýn Dobronice »

Letecké mapování z 50. let, výřez, 1953, © viz. kontaminace.cenia.cz

mlýn Dobronice »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 1852, © viz. oldmaps.geolab.cz

Dolejší, Svobodův mlýn »

Pohled na budovu mlýna od východu z komunikace vedoucí okolo mlýna k pomníku J.Kubaty a na nádraží, 17.9.2018, © pepino

Dolejší, Svobodův mlýn »

Vlevo mlýnice, vpravo obytné, 17.9.2018, © pepino

Dolejší, Svobodův mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 1768, © viz. oldmaps.geolab.cz

Dolejší, Svobodův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1827, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Dolejší, Svobodův mlýn »

Identifikační skica, výřez, 1827, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Dolejší, Svobodův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 1852, © viz. oldmaps.geolab.cz

Dolejší, Svobodův mlýn »

Letecké mapování z 50. let, výřez, 1953, © viz. kontaminace.cenia.cz

Dolejší, Svobodův mlýn »

Štít mlýnice a v boční stěna vstup do mlýnice, 17.9.2018, © pepino

Dolejší, Svobodův mlýn »

Rok rekonstrukce mlýna, 17.9.2018, © pepino

Dolejší, Svobodův mlýn »

Rok rekostrukce obytné části, 17.9.2018, © pepino

Dolejší, Svobodův mlýn »

Vjezd do stavení s číslem popisným a rokem výstavby ostatní částí stavení, 17.9.2018, © pepino

Dolejší, Svobodův mlýn »

Pomník Jakuba Kubaty, který se nachází při komunikaci vedoucí okolo mlýna k nádraží Zbudov, 17.9.2018, © pepino

Dolejší, Svobodův mlýn »

Povídání k pomníku, 17.9.2018, © pepino

Podeřištský mlýn »

Pohled do míst, kde na místě novostavby stával mlýn, 17.9.2018, © pepino

Podeřištský mlýn »

Objekt s vysokou střechou byla kdysi sýpka při mlýnu, zčásti dřevěný objekt byla pila, neboť při mlýně byl obchod se dřívím, 21.5.2018, © pepino

Podeřištský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1827, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Podeřištský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 1768, © viz. oldmaps.geolab.cz

Podeřištský mlýn »

Identifikační skica, výřez, 1827, © viz. archivnimapy.cuzk.cz

Podeřištský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 1852, © viz. oldmaps.geolab.cz

Podeřištský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 1880, © viz. oldmaps.geolab.cz

Podeřištský mlýn »

Pohled po vodě do zarostlého koryta náhonu. Voda byla do něho vedena od jezu na Bezdrevském potoce, 17.9.2018, © pepino

Podeřištský mlýn »

Zarostlá nadržka nad mlýnem, 17.9.2018, © pepino

mlýn v údolí Suché Bělé »

Císařský povinný otisk, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v údolí Suché Bělé »

indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v údolí Suché Bělé »

originální mapa stabilního katastru, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v údolí Suché Bělé »

katastrální mapa evidenční - již bez mlýnice, 1826 - 1956, © viz archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v údolí Suché Bělé »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru s doplněním polohy mlýna, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

1 422 843 1264 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1685