Dobrá mouka se prodává sama.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 467 933 1398 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1864
Počet obrázků v databázi: 93347
Stupenský mlýn »

Katastrální mapa evidenční, výřez, 1905, © archivnimapy.cuzk.cz

Březinský mlýn »

Akumulační nádržka, 2012, © google.maps

Březinský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez (pila), 1839, © archivnimapy.cuzk.cz

Březinský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © oldmaps.geolab.cz

Stupenský mlýn »

Detail mlýnice, 2019, © doxa, (Prvky na obrázku: vyskladňovací otvor)

Stupenský mlýn »

Mlýnice od jihu, 2019, © doxa

Stupenský mlýn »

Stodola a hospodářská budova, 2019, © doxa

Stupenský mlýn »

Mlecí kámen, 2019, © doxa, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Stupenský mlýn »

Bývalá akumulační nádržka, 2019, © doxa, (Prvky na obrázku: akumulační nádržka)

Stupenský mlýn »

Areál mlýna z hráze, 2019, © doxa

Stupenský mlýn »

Mlecí kámen, 2019, © doxa, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Stupenský mlýn »

Mlýnice od jihu z hráze, 2019, © doxa

Stupenský mlýn »

Akumulační nádržka od západu, 2019, © doxa, (Prvky na obrázku: akumulační nádržka)

Stupenský mlýn »

Štít hospodářské budovy, 2019, © doxa

Stupenský mlýn »

Stodola u mlýna, 2019, © doxa

Stupenský mlýn »

Mlýn od jihu z hráze, 2019, © doxa

Stupenský mlýn »

Stodola od jihu z hráze, 2019, © doxa

Horní mlýn »

Celkový pohled na mlýn, 2019, © BeJi

Horní mlýn »

Jiří Bauman, 1870, © www.portafontium.eu

Horní mlýn »

Václav Kacerovský, 1921, © www.portafontium.eu

Horní mlýn »

letecký snímek, výřez, 1959, © www.kontaminace.cenia.cz

Horní mlýn »

I.vojenské mapování, výřez, 1734-1768, © http://oldmaps.geolab.cz/

Horní mlýn »

Mapa kultur, výřez, 1834-1844, © www.archivnimapy.cuzk.cz

Horní mlýn »

Indikační skica Císařského povinného otisku map stabilního katastru,výřez, 1838, © www.archivnimapy.cuzk.cz

Horní mlýn »

Originální mapa Císařského povinného otisku map stabilního katastru,výřez, 1838, © www.archivnimapy.cuzk.cz

Horní mlýn »

Císařský povinný otisk map stabilního katastru,výřez, 1838, © www.archivnimapy.cuzk.cz

Horní mlýn »

rybník v létě 2019 bez vody, 2019, © BeJi

Horní mlýn »

rybník v létě 2019 bez vody, 2019, © BeJi

Válcový mlýn Zakšín »

Pohled od silnice., září 2019, © Ringo

Válcový mlýn Zakšín »

Pohled od Liběchovky., září 2019, © Ringo

Schwarzweyerschleife, Schwarzweier »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2018, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Schwarzweyerschleife, Schwarzweier »

indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Válcový mlýn Zakšín »

Pohled od Liběchovky, září 2019, © Ringo

Tlustý mlýn; Mühldicken »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2018, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Válcový mlýn Zakšín »

Hospodářská budova., září 2019, © Ringo

Válcový mlýn Zakšín »

Kamenné sloupy plotu., září 2019, © Ringo

Válcový mlýn Zakšín »

Komín., duben 2009, © Koda - komínová databáze, uživatel Beda

Panský mlýn; Herrenmühle »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2018, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Válcový mlýn Zakšín »

Spodek komína., duben 2009, © Koda - komínová databáze, uživatel Beda

Válcový mlýn Zakšín »

Mlýn od jihu., duben 2009, © Koda - komínová databáze, uživatel Beda

mlýn na Valše »

pohlednice, 1.polovina 20.století, © nezjištěno

Bílý mlýn Kepka »

Vstup do areálu mlýna, 2019, © facebook BILY-MLYN-KEPKA

Bílý mlýn Kepka »

Tovaryšský list Františka Kepky, 1937, © facebook BILY-MLYN-KEPKA

Bílý mlýn Kepka »

Nádvoří mlýna, 2016, © facebook BILY-MLYN-KEPKA

Bílý mlýn Kepka »

Boční průčelí mlýna, 2016, © facebook BILY-MLYN-KEPKA

Bílý mlýn Kepka »

Nádvoří mlýna, 1924, © facebook BILY-MLYN-KEPKA

Bílý mlýn Kepka »

Nákladní automobil Rudolfa Bílého, 1930, © facebook BILY-MLYN-KEPKA

Bílý mlýn Kepka »

Mlynář František Kepka, 1940, © facebook BILY-MLYN-KEPKA

Bílý mlýn Kepka »

Vysvědčení o tovaryšské zkoušce Františka Kepky, 1937, © facebook BILY-MLYN-KEPKA

Bílý mlýn Kepka »

Pohled na mlýn, 1899, © facebook BILY-MLYN-KEPKA

1 467 933 1398 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1864