Podezíravost považuje bílého psa za mlynářského pacholka.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 534 1067 1600 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 2133
Počet obrázků v databázi: 106847
mlýn Na samotě; Tieflohmühle »

Indikační skica, výřez, 1838, © http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Na samotě; Tieflohmühle »

Originální mapa stabilního katastru, výřez, 1838, © http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Ve strži »

Hráz rybníka Ve strži, pod ní mělležet mlýn., 2018, © mapy.cz

mlýn Na samotě; Tieflohmühle »

Letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

mlýn Na samotě; Tieflohmühle »

Letecké mapování z 50. let, 1958, © http://kontaminace.cenia.cz

mlýn Na samotě; Tieflohmühle »

Sloup mlýnské hranice z roku 1766 u vjezdu do dvora, 2019, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: mlýnská hranice s kamennými prvky)

mlýn Na samotě; Tieflohmühle »

Detail nápisu v horní části sloupu mlýnské hranice s iniciálami a letopočtem, 2015, © Zdeněk Procházka, (Prvky na obrázku: epigrafické památky (nápisy, datování aj.))

mlýn Na samotě; Tieflohmühle »

Zlomek kovového palečního kola, 2015, © Zdeněk Procházka

mlýn Na samotě; Tieflohmühle »

Čep hřídele vodního kola, 2015, © Zdeněk Procházka

Šafářův mlýn »

Razítko, 1939, © doxa

Mlýn Černých v Krčíně »

Hlavičkový papír, 1939, © doxa

Ježkův mlýn »

Razítko a podpis mlynáře, 1942, © doxa

Ježkův mlýn »

Razítko a podpis mlynáře, 1938, © doxa

Hubálkův mlýn v Ohnišově »

Plán přestavby mlýna, 1938, © Václav Zima, Bystré

Hubálkův mlýn v Ohnišově »

Hlavičkový papír, 1947, © doxa

Hubálkův mlýn v Ohnišově »

Razítko a podpis mlynáře, 1938, © doxa

Novoměstský horní, Horákův, Voborníkův mlýn, mlýn Pod skalou, Na Štupních »

Plán přestavby obytné části mlýna, 1940, © Oldřich Mach

Wander Mühle »

I. vojenské mapování (oranžový), výřez, 1764-68, © viz oldmaps.geolab.cz

Wander Mühle »

II. vojenské mapování (oranžový), výřez,, 1836-1852, © viz oldmaps.geolab.cz

Wander Mühle »

III. vojenské mapování (oranžově), výřez, 1877-1880, © viz oldmaps.geolab.cz

Wander Mühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1824–43, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Wander Mühle »

Indikační skica, výřez, 1824–43, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Wander Mühle »

Letecké snímkování a mapa pozemkového katastru, výřez, 2009-2015, © viz cirkevni-restituce.cuzk.cz

Soller Mühle »

Ortofoto a mapa pozemkového katastru, 2009-2015, © viz cirkevni-restituce.cuzk.cz

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Návrh na zřízení obytné místnositi z komory, 1902, © autor nečitelný

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Plán ku zřízení stodoly a kůlny, 1892, © autor nečitelný

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Pohled na jez a mlýn, 1910, © autor neznámý

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Dvůr ve mlýně, 1904, © autor neznámý

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Nový jez před zřízením elektrárny, 1913, © autor neznámý

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Náhon a mlýnské kolo, 1912, © František Petrák

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Plán na přístavbu a nástavbu mlýna, 1936, © Karel Havlík

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Dvůr mlýna po elektrifikaci, 1920, © autor neznámý

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Místnost pro motor na dvoře, 1928, © autor nečitelný

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Dvůr mlýna po přístavbě a nástavbě, 1936, © František Petrák

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Změna užívání provozní místnosti na obytnou, 1981, © autor neznámý

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Plán zřízení předsíně před náhonem, 1928, © autor nečitelný

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Kry v náhonu mlýna, 1941, © František Petrák

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Přístavba RD v západní části mlýna (čp. 888), 1992, © Jan Neubert

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

přístavba RD v západní části mlýna – č.p. 888 – pohled z ulice, vstup, 1992, © autor neznámý

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Plán skutečného stavu po rekonstrukci, 1940, © František Kudrna

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Náhon v zimě, b.d., © František Petrák

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Pohled z ulice před rekonstrukcí, 2003, © autor neznámý

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Rekonstrukce a dostavba mlýna, 2002, © T. Šenberger

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

Pohled ze zahrady čp. 888, 2016, © Jan Neubert

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

přístavba RD v západní části mlýna, č.p. 888 – pohled ze zahrady, 1992, © autor neznámý

Soller Mühle »

I. vojenské mapování (červeně), výřez, 1764-68, © viz oldmaps.geolab.cz

Havlíkův, Špitální, Panský mlýn »

situace, rozdělení objektu na č.p.2, 435, 888, 2002, © T. Šenberger

Soller Mühle »

II. vojenské mapování (červeně), výřez,, 1836-1852, © viz oldmaps.geolab.cz

Soller Mühle »

III. vojenské mapování (červeně), výřez, 1877-1880, © viz oldmaps.geolab.cz

1 534 1067 1600 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 2133