Mlynář není dříve zbožný, dokud se nerozhlédne z okna.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 328 329 330 331 332 333 334 394 788 1181 1574
Počet obrázků v databázi: 78853
Kubitův, Dalečínský mlýn »

soutok řeky s jalovým žlabem, 2014, © Veselý, (Prvky na obrázku: jalový žlab)

Kubitův, Dalečínský mlýn »

soutok řeky s odtokovým kanálem, 2014, © Veselý, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Kubitův, Dalečínský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1826, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

Seffův mlýn, Seffmühle »

Pohled na místo, kde stál mlýn, 2014, © Jana Scholz

Seffův mlýn, Seffmühle »

Pohled na základy mlýnice, 2014, © Jana Scholz

Seffův mlýn, Seffmühle »

Náhon od Lobezského potoka, 2014, © Jana Scholz, (Prvky na obrázku: náhon)

Seffův mlýn, Seffmühle »

Náhon od Mlýnského potoka, vzadu místo, kde stál mlýn, 2014, © Jana Scholz, (Prvky na obrázku: náhon)

Seffův mlýn, Seffmühle »

Spojený náhon nad mlýnem, 2014, © Jana Scholz, (Prvky na obrázku: náhon)

Seffův mlýn, Seffmühle »

Zbytky lednice, 2014, © Jana Scholz

Seffův mlýn, Seffmühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1841, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Seffův mlýn, Seffmühle »

Letecké mapování z 50. let, letecká mapa okolí mlýna, 1952, © viz kontaminace.cenia.cz/

Kubitův, Dalečínský mlýn »

Kubitův mlýn, 2014, © Veselý

Kubitův, Dalečínský mlýn »

hospodářská část, 2014, © Veselý

Nový pustý mlýn »

Indikační skica, výřez, 1828, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Nový pustý mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1828, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Nový pustý mlýn »

Letecké mapování z 50. let, 1950, © viz kontaminace.cenia.cz/

Nový pustý mlýn »

Letecká mapa z roku 2011, kdy mlýn ještě stál, 2011, © viz http://www.mapy.cz/

Nový pustý mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1876-78, © viz oldmaps.geolab.cz

Tomáškův mlýn »

Tomáškův mlýn, Hostkovice 31, Dačice, okr. J. Hradec, 2011, © Sotona Vladislav

Nový mlýn, Krvomlýn »

Indikační skica, výřez, 1842, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Nový mlýn, Krvomlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1842, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Tomáškův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 52, © viz oldmaps.geolab.cz

Truksův, Hanákův, Konvalinkův mlýn »

Zadní část mlýna z turistické cesty, 2014, © Ivo Peška

Truksův, Hanákův, Konvalinkův mlýn »

Náhon nad mlýnem, 2014, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: náhon)

Truksův, Hanákův, Konvalinkův mlýn »

Odtokový kanál u mlýna, 2014, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Zukalův, Vaňkův, Laštovičkův mlýn »

Zbytek náhonu, 2014, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: náhon)

Zukalův, Vaňkův, Laštovičkův mlýn »

Zbytky náhonu, 2014, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: náhon)

Zukalův, Vaňkův, Laštovičkův mlýn »

Rybník nd mlýnem, 2013, © Helena Špůrová

vodní mlýn ve Slupi »

Mlynářský znak ve štítě, 2012, © Ivo Peška

vodní mlýn ve Slupi »

Odtok vody ze mlýna, 2012, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

vodní mlýn ve Slupi »

Odtok vody ze mlýna, 2012, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

vodní mlýn ve Slupi »

Z kanceláře mlynáře, 2012, © Ivo Peška

vodní mlýn ve Slupi »

Vysévač hranolový, v pozadí ssavka a rovinný vysévač, 2012, © Ivo Peška

vodní mlýn ve Slupi »

Vysévač hranolový - detail (předvysévač a moučný vysévač), 2012, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: vysévač hranolový)

vodní mlýn ve Slupi »

ssavka a rovinný vysévač v pozadí, 2012, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: vysévač rovinný, savka)

vodní mlýn ve Slupi »

koukolník, tarár (aspiratér), 2012, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: koukolník, aspiratér)

vodní mlýn ve Slupi »

Zásobníky, excentr rovinného vysévače, 2012, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: vysévač rovinný, zásobník, násypka)

vodní mlýn ve Slupi »

Interiér mlýnice, spirálový dopravník, 2012, © Ivo Peška

vodní mlýn ve Slupi »

Spirálový dopravník (skluzavka na pytle) - detail, 2012, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: výtahy a dopravníky)

vodní mlýn ve Slupi »

Interiér mlýnice, 2012, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: výtahy a dopravníky, pytlovací lávka)

vodní mlýn ve Slupi »

Interiér mlýnice, 2012, © Ivo Peška

vodní mlýn ve Slupi »

Detail trámů v mlýnici, 2012, © Ivo Peška

vodní mlýn ve Slupi »

Periodická loupačka Moravec, 2012, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: loupačka)

vodní mlýn ve Slupi »

dvě válcové stolice Breitfeld-Daněk Blansko s rýhovanými válci k mletí, 2012, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: válcová stolice)

vodní mlýn ve Slupi »

Válcová stolice Breitfeld-Daněk Blansko - štítek, 2012, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: značka výrobce na technologickém vybavení)

vodní mlýn ve Slupi »

Válcová stolice Wegmann s porcelánovými válci na luštění krupice, 2012, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: válcová stolice)

vodní mlýn ve Slupi »

Zanáška a násypky, mlecí kamenné složení, 2012, © Ivo Peška

vodní mlýn ve Slupi »

Zanáška a násypka, 2012, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: kamenné složení (šrotovací, mlecí), zásobník, násypka)

vodní mlýn ve Slupi »

Interiér mlýnce s českým složením, 2012, © Ivo Peška

vodní mlýn ve Slupi »

České složení, 2012, © Ivo Peška, (Prvky na obrázku: moučnice)

1 328 329 330 331 332 333 334 394 788 1181 1574