Do mlýna a do kovárny jdi časně, do hospody pozdě.
(estonské přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 340 341 342 343 344 345 346 373 745 1116 1488
Počet obrázků v databázi: 74498
Kopejtkův, Horní mlýn »

reforma na čištění a třídění krupic starého systému vyrobená v počátku 20. stol., 2014, © David Veverka, (Prvky na obrázku: reforma)

Kopejtkův, Horní mlýn »

reforma na čištění a třídění krupic starého systému vyrobená v počátku 20. stol., 2014, © David Veverka, (Prvky na obrázku: reforma)

Kopejtkův, Horní mlýn »

reforma na čištění a třídění krupic starého systému vyrobená v počátku 20. stol., 2014, © David Veverka, (Prvky na obrázku: reforma)

Kopejtkův, Horní mlýn »

kamenný šrotovník z 20. let 20. stol od fa Jindřich Světnička - továrna na stavby mlýnů Strměchy u Pelhřimova, 2014, © David Veverka, (Prvky na obrázku: šrotovník)

Kopejtkův, Horní mlýn »

značka výrobce Jindřich Světnička - továrna na stavby mlýnů Strměchy u Pelhřimova na šrotovníku, 2014, © David Veverka, (Prvky na obrázku: značka výrobce na technologickém vybavení)

Kopejtkův, Horní mlýn »

hlavní rozvodová transmise, 2014, © David Veverka, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Kopejtkův, Horní mlýn »

hlavní rozvodová transmise, 2014, © David Veverka, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Kopejtkův, Horní mlýn »

pata kapsového dopravníku, 2014, © David Veverka, (Prvky na obrázku: výtahy a dopravníky)

Kopejtkův, Horní mlýn »

filtr, 2014, © David Veverka, (Prvky na obrázku: odlučovací zařízení)

Kopejtkův, Horní mlýn »

původní náhradní součásti pro mlýnské stroje, 2014, © David Veverka

Kopejtkův, Horní mlýn »

dřevěné schodiště ve mlýnici vedoucí z podkolí na 1. podlaží, 2014, © David Veverka, (Prvky na obrázku: schodiště)

Kopejtkův, Horní mlýn »

pohled na mlýn, 2014, © David Veverka

mlýn v Dlouhé »

Celkový pohled na mlýn od silnice, 2014, © Helena Špůrová

mlýn v Dlouhé »

Mlýn v Dlouhé, 2014, © Helena Špůrová

Kopejtkův, Horní mlýn »

pohled na mlýnici, 2014, © David Veverka

Kopejtkův, Horní mlýn »

pohled na lednici a vantroka, 2014, © David Veverka, (Prvky na obrázku: vantroky, lednice)

Kopejtkův, Horní mlýn »

náhon a vantroka, 2014, © David Veverka, (Prvky na obrázku: náhon, jalový žlab, stavidlo, vantroky, lednice, most, propustek)

Kopejtkův, Horní mlýn »

mostek přes vantroka, 2014, © David Veverka, (Prvky na obrázku: most, propustek)

Kopejtkův, Horní mlýn »

náhon, 2014, © David Veverka, (Prvky na obrázku: náhon)

Kopejtkův, Horní mlýn »

plechová cedulka s nápisem Kopejtko - mlynář (dříve na fasádě mlýna zvenčí), 2014, © David Veverka, (Prvky na obrázku: epigrafické památky (nápisy, datování aj.))

Kopejtkův, Horní mlýn »

pohled na mlýn, 2014, © David Veverka

Kopejtkův, Horní mlýn »

pohled na stodoly, 2014, © David Veverka

Kopejtkův, Horní mlýn »

pohled na stodolu, 2014, © David Veverka

mlýn v Dlouhé »

okna, dveře, komíny, plastická omítková výzdoba, 2014, © Helena Špůrová

mlýn v Dlouhé »

okno, dveře - detail, 2014, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: dveře, okno)

mlýn v Dlouhé »

komíny, plastická omítková výzdoba, 2014, © Helena Špůrová

mlýn v Dlouhé »

Zbytek náhonu, 2014, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: náhon)

mlýn v Dlouhé »

Poloha mlýna, 2014, © Helena Špůrová

Ambruzův mlýn »

Pohled na místo, kde pravděpodobně stál mlýn, 2014, © Martina Havelková

Ambruzův mlýn »

zbytek vodního díla, 2014, © Martina Havelková

Ambruzův mlýn »

zbytek vodního díla, 2014, © Martina Havelková

Ambruzův mlýn »

mlecí kámen, 2014, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Ambruzův mlýn »

mlecí kámen, 2014, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Fohlerův mlýn, Gaberův mlýn »

zbytek mlýna, 2014, © Veselý

Fohlerův mlýn, Gaberův mlýn »

pohled ze zadu, 2014, © Veselý

Fohlerův mlýn, Gaberův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1839, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

Fohlerův mlýn, Gaberův mlýn »

letecké mapování z 50. let a mapa pozemkového katastru, 1954, © viz http://kontaminace.cenia.cz

Fohlerův mlýn, Gaberův mlýn »

letecké mapování z 50. let, 1954, © viz http://kontaminace.cenia.cz

Vědlický mlýn »

Pohled na zříceninu mlýnice, 2013, © Josef Wenzl

Vědlický mlýn »

Pohled na zříceninu mlýnice, 2013, © Josef Wenzl

Vědlický mlýn »

Pohled na areál mlýna, 2013, © Josef Wenzl

Vědlický mlýn »

Část stodoly bez střechy, 2013, © Josef Wenzl

Vědlický mlýn »

Obytná a hospodářská část mlýna, 2013, © Josef Wenzl

Vědlický mlýn »

Pohled na obytnou část mlýna ze silnice, 2013, © Josef Wenzl

Ehrenbergerův mlýn, Zeiselmühle, Westlmühle »

pohled od silnice, 2014, © Veselý

Ehrenbergerův mlýn, Zeiselmühle, Westlmühle »

pohled ze silnice, 2014, © Veselý

Ehrenbergerův mlýn, Zeiselmühle, Westlmühle »

pohled ze silnice, 2014, © Veselý

Ehrenbergerův mlýn, Zeiselmühle, Westlmühle »

jižní průčelí, 2014, © Veselý, (Prvky na obrázku: dveře, okno)

Ehrenbergerův mlýn, Zeiselmühle, Westlmühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1839, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

Markův mlýn »

Pohled na budovu ze západní strany, 2012, © Lukáš Chour

1 340 341 342 343 344 345 346 373 745 1116 1488