Na mlýně a mladé ženě je vždycky co spravovat.
(francouzské přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 395 396 397 398 399 400 401 416 831 1246 1661
Počet obrázků v databázi: 83213
Kabeláčův mlýn »

Náhon, stavidlo, jalový odtok, vtok vody do mlýna, 2014, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: náhon, jalový žlab, stavidlo)

Kabeláčův mlýn »

Stavidlo, můstek, vtok vody do mlýna, 2014, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: stavidlo, most, propustek)

Horní mlýn »

lípa u mlýna, nedatováno, © autor neznámý

Horní mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1835, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

Horní mlýn »

letecké mapování z 50. let, 1954, © viz http://kontaminace.cenia.cz

Horní mlýn »

letecké mapování z 50. let a mapa katastru nemovitostí, 1954, © viz http://kontaminace.cenia.cz

Horní mlýn »

Horní mlýn, nedatováno, © autor neznámý

Horní mlýn »

mlýn po požáru, nedatováno, © autor neznámý

Horní mlýn »

obec s mlýnem, nedatováno, © autor neznámý

Horní mlýn »

Horní mlýn, nedatováno, © autor neznámý

mlýn ve Vendolí »

pohled od západu, 2014, © Veselý

mlýn ve Vendolí »

Císařský povinný otisk, výřez, 1835, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn ve Vendolí »

letecké mapování z 50. let, 1954, © viz http://kontaminace.cenia.cz

mlýn ve Vendolí »

letecké mapování z 50. let a mapa katastru nemovitostí, 1954, © viz http://kontaminace.cenia.cz

mlýn ve Vendolí »

pohled ze silnice, 2014, © Veselý

Liškův mlýn »

Liškův mlýn, 2011, © jdlavicka

Liškův mlýn »

Liškův mlýn, 2011, © jdlavicka

Liškův mlýn »

Liškův mlýn, 2011, © jdlavicka

Liškův mlýn »

Liškův mlýn, 2011, © jdlavicka

Liškův mlýn »

vodní kolo, 2011, © jdlavicka

Vondrův mlýn »

Pohled na mlýn z ulice, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Pohled do prostoru náhonu pod vodní elektrárnou, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Vjezd přes náhon do prostoru pily, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Dlážděný vjezd do dvora mlýna, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Pohled na mlýn a zbytky pily od trati, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Pohled na mlýn od trati, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

"mlýn a pila Karla Vondry", 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Pohled na jez a stavidlo mlýnského náhonu, 30.08.2014, © Rostislav Vondra, (Prvky na obrázku: náhon, stavidlo)

Vondrův mlýn »

Schodiště v 1.NP - při vstupu, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Sloupy a strop ve 2.NP, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Sloupy a strop ve 3.NP, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Podkroví, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Detail napojení dřevěného sloupu na průvlak, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Mlýnské zařízení ve 2.NP, 30.08.2014, © Rostislav Vondra, (Prvky na obrázku: aspiratér)

Vondrův mlýn »

Detail výrobního štítku mlýnského zařízení ve 2.NP, 30.08.2014, © Rostislav Vondra, (Prvky na obrázku: značka výrobce na technologickém vybavení)

Vondrův mlýn »

Mlýnské zařízení ve 3.NP, 30.08.2014, © Rostislav Vondra, (Prvky na obrázku: odlučovací zařízení)

Vondrův mlýn »

Mlýnské zařízení ve střešní nástavbě, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Mlýnské zařízení ve střešní nástavbě, 30.08.2014, © Rostislav Vondra, (Prvky na obrázku: odlučovací zařízení)

Vondrův mlýn »

Genius Loci, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Genius Loci, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Vchod do malé vodní elektrárny, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Au Mühle »

Budova "starého kravína", kde stál mlýn, 2014, © Ivo Peška

Au Mühle »

"Starý kravín" a okolí po demolici budov, 2014, © Ivo Peška

Starozámecký mlýn »

Osada Hradsko s tzv. Starozámeckým mlýnem a postupně vznikajícími továrenskými objekty, 1883-1890, © Vlastivědné museum Vysoké nad Jizerou

Starozámecký mlýn »

Pohled na dnešní prostor zaniklého mlýniště v osadě Hradsko od jihovýchodu, 2014, © Kolssteyn

Au Mühle »

okolí mlýna, 2014, © Ivo Peška

Horní mlýn »

Indikační skica, výřez, 1835, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Au Mühle »

Mapa okolí mlýna, 1836-1852, © II.vojenské mapování

Au Mühle »

Mapa okolí cukrovaru, Au-Mühle uveden u jiného mlýna, 1876 - 1878, © III. vojenské mapování

Au Mühle »

Mapa okolí mlýna s uvedením pomístného jména "starý kravín", 1952, © historické mapy cuzk, TOPO S 1952

1 395 396 397 398 399 400 401 416 831 1246 1661