Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, až po prvorozeného syna otrokyně, jež mele ručním mlýnkem.
(Ex 11, 5)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 395 396 397 398 399 400 401 440 880 1319 1758
Počet obrázků v databázi: 88083
Horní mlýn »

lípa u mlýna, nedatováno, © autor neznámý

Horní mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1835, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

Horní mlýn »

letecké mapování z 50. let, 1954, © viz http://kontaminace.cenia.cz

Horní mlýn »

letecké mapování z 50. let a mapa katastru nemovitostí, 1954, © viz http://kontaminace.cenia.cz

Horní mlýn »

Horní mlýn, nedatováno, © autor neznámý

Horní mlýn »

mlýn po požáru, nedatováno, © autor neznámý

Horní mlýn »

obec s mlýnem, nedatováno, © autor neznámý

Horní mlýn »

Horní mlýn, nedatováno, © autor neznámý

mlýn ve Vendolí »

pohled od západu, 2014, © Veselý

mlýn ve Vendolí »

Císařský povinný otisk, výřez, 1835, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn ve Vendolí »

letecké mapování z 50. let, 1954, © viz http://kontaminace.cenia.cz

mlýn ve Vendolí »

letecké mapování z 50. let a mapa katastru nemovitostí, 1954, © viz http://kontaminace.cenia.cz

mlýn ve Vendolí »

pohled ze silnice, 2014, © Veselý

Liškův mlýn »

Liškův mlýn, 2011, © jdlavicka

Liškův mlýn »

Liškův mlýn, 2011, © jdlavicka

Liškův mlýn »

Liškův mlýn, 2011, © jdlavicka

Liškův mlýn »

Liškův mlýn, 2011, © jdlavicka

Liškův mlýn »

vodní kolo, 2011, © jdlavicka

Vondrův mlýn »

Pohled na mlýn z ulice, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Pohled do prostoru náhonu pod vodní elektrárnou, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Vjezd přes náhon do prostoru pily, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Dlážděný vjezd do dvora mlýna, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Pohled na mlýn a zbytky pily od trati, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Pohled na mlýn od trati, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

"mlýn a pila Karla Vondry", 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Pohled na jez a stavidlo mlýnského náhonu, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Schodiště v 1.NP - při vstupu, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Sloupy a strop ve 2.NP, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Sloupy a strop ve 3.NP, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Podkroví, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Detail napojení dřevěného sloupu na průvlak, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Mlýnské zařízení ve 2.NP, 30.08.2014, © Rostislav Vondra, (Prvky na obrázku: aspiratér)

Vondrův mlýn »

Detail výrobního štítku mlýnského zařízení ve 2.NP, 30.08.2014, © Rostislav Vondra, (Prvky na obrázku: značka výrobce na technologickém vybavení)

Vondrův mlýn »

Mlýnské zařízení ve 3.NP, 30.08.2014, © Rostislav Vondra, (Prvky na obrázku: odlučovací zařízení)

Vondrův mlýn »

Mlýnské zařízení ve střešní nástavbě, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Mlýnské zařízení ve střešní nástavbě, 30.08.2014, © Rostislav Vondra, (Prvky na obrázku: odlučovací zařízení)

Vondrův mlýn »

Genius Loci, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Genius Loci, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Vondrův mlýn »

Vchod do malé vodní elektrárny, 30.08.2014, © Rostislav Vondra

Au Mühle »

Budova "starého kravína", kde stál mlýn, 2014, © Ivo Peška

Au Mühle »

"Starý kravín" a okolí po demolici budov, 2014, © Ivo Peška

Starozámecký mlýn »

Osada Hradsko s tzv. Starozámeckým mlýnem a postupně vznikajícími továrenskými objekty, 1883-1890, © Vlastivědné museum Vysoké nad Jizerou

Starozámecký mlýn »

Pohled na dnešní prostor zaniklého mlýniště v osadě Hradsko od jihovýchodu, 2014, © Kolssteyn

Au Mühle »

okolí mlýna, 2014, © Ivo Peška

Horní mlýn »

Indikační skica, výřez, 1835, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz/

Au Mühle »

Mapa okolí mlýna, 1836-1852, © II.vojenské mapování

Au Mühle »

Mapa okolí cukrovaru, Au-Mühle uveden u jiného mlýna, 1876 - 1878, © III. vojenské mapování

Au Mühle »

Mapa okolí mlýna s uvedením pomístného jména "starý kravín", 1952, © historické mapy cuzk, TOPO S 1952

Au Mühle »

Mapa okolí mlýna, 1952, © ortomapa, Cenia

Au Mühle »

Mapa okolí mlýna, současnost, © Cenia kontaminace - topografická

1 395 396 397 398 399 400 401 440 880 1319 1758