Co mlynář nasype, ať špatného nebo dobrého,
to mlýn semele.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 463 464 465 466 467 468 469 506 1010 1515 2019
Počet obrázků v databázi: 101099
Bělský mlýn; Biela Mühle »

Výřez mlýna na historizující vedutě, před 1877, © Ernst Gustav Doerell

Bělský mlýn; Biela Mühle »

Mlýn na vedutě města, rekonstrukce pro dobu kolem roku 1560, před 1877, © Ernst Gustav Doerell

Bělský mlýn; Biela Mühle »

Mlýn na výřezu Císařského povinného otisku map stabilního katastru, 1843, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Bělský mlýn; Biela Mühle »

Zakreslení mlýna na II. (Františkově) vojenském mapování, 1836-1852, © http://oldmaps.geolab.cz

Bělský mlýn; Biela Mühle »

Indikační skica, výřez, 1843, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Bělský mlýn; Biela Mühle »

Obraz historizující veduty města s mlýnem, před 1877, © Ernst Gustav Doerell (http://www.muzeumusti.cz)

Neumanů, Havlíčkův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1840, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Neumanů, Havlíčkův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1840, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Papiermühle »

Mlýn na výřezu Müllerovy mapy Čech, 1720, © http://oldmaps.geolab.cz

Gregorův mlýn »

pohled na mlýn, 2013, © David Veverka

Gregorův mlýn »

pohled na obytnou část mlýna, 2013, © David Veverka

Gregorův mlýn »

stodoly, 2013, © David Veverka

Gregorův mlýn »

Podled na lednici s torzem vodního kola, 2013, © David Veverka

Gregorův mlýn »

vodní kolo s kovovou hřídelí - pozůstatek, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: Vodní kolo)

Gregorův mlýn »

Pozůstatek vantroků, 2013, © David Veverka

Gregorův mlýn »

Betonový náhon ústící z akumulační nádržky je zakončen torzem vantroků, 2013, © David Veverka

Gregorův mlýn »

řezačka poháněná transmisí z mlýna, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: jiné zařízení)

Gregorův mlýn »

zemědělský čistící stroj zvaný fofr, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: jiné zařízení)

Gregorův mlýn »

rudlík na pytle, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: jiné zařízení)

Gregorův mlýn »

novější váha, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: váha)

Gregorův mlýn »

šipka s nápisem, ukazující na vstup do místnosti pro krajánky, 2013, © David Veverka

Gregorův mlýn »

cedule s upozorněními ve mlýnici, 2013, © David Veverka

Gregorův mlýn »

cedule s upozorněním ve mlýnici, 2013, © David Veverka

Gregorův mlýn »

hlavní paleční kolo s bočními palci, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Gregorův mlýn »

hlavní paleční kolo s bočními palci, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Gregorův mlýn »

pravoúhlý převod na 1. předlohovou hřídel, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Gregorův mlýn »

pohled na malý čelní paleční převod mezi 1. a 2. předlohovou hřídelí, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Gregorův mlýn »

pohled na malý čelní paleční převod mezi 1. a 2. předlohovou hřídelí a hnací řemenici - mezi soukolím je vložený trámek pro zamezení pohybu soukolí při opravách, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Gregorův mlýn »

pohled na hlavní transmisi ve spodním prostoru mlýna, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Gregorův mlýn »

hlavní rozvodová transmise v podkolí - detail, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Gregorův mlýn »

hlavní rozvodová transmise v podkolí - detail, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Gregorův mlýn »

hlavní rozvodová transmise v podkolí - detail, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Gregorův mlýn »

jedno ze schodiští ve mlýnici, 2013, © David Veverka

Gregorův mlýn »

jeden za sloupů profilované mlýnské hranice, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: mlýnská hranice)

Gregorův mlýn »

jeden za sloupů profilované mlýnské hranice, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: mlýnská hranice)

Gregorův mlýn »

detail zhlaví profilované mlýnské hranice, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: profil zhlaví mlýnské hranice)

Gregorův mlýn »

detail profilace - zdobení sloupu mlýnské hranice, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: mlýnská hranice)

Gregorův mlýn »

pata sloupu mlýnské hranice, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: mlýnská hranice)

Gregorův mlýn »

zadní sloup mlýnské hranice, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: mlýnská hranice)

Gregorův mlýn »

nakrápěcí mechanismus, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: jiné zařízení)

Gregorův mlýn »

automatická váha, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: váha)

Gregorův mlýn »

pata kapsového dopravníku, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: výtahy a dopravníky)

Gregorův mlýn »

pata kapsového dopravníku, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: výtahy a dopravníky)

Gregorův mlýn »

duplexní periodická loupačka, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: loupačka)

Gregorův mlýn »

pohled na jednopárové válcové stolice, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: válcová stolice, zásobník, násypka)

Gregorův mlýn »

jednopárová válcová stolice J. Prokop a synové - Pardubice, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: válcová stolice)

Gregorův mlýn »

jednopárová válcová stolice firmy Macháň a spol. - Pardubice, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: válcová stolice)

Gregorův mlýn »

válcová stolice dvoupárová (tuplovka) firmy Macháň a spol. - Pardubice, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: válcová stolice)

Gregorův mlýn »

válcová stolice dvoupárová (tuplovka) firmy Macháň a spol. - Pardubice, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: válcová stolice, zásobník, násypka)

Gregorův mlýn »

výrobní štítek firmy Macháň a spol. - Pardubice na válcové stolici, 2013, © David Veverka, (Prvky na obrázku: značka výrobce na technologickém vybavení)

1 463 464 465 466 467 468 469 506 1010 1515 2019