Filištíni ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy, kde ho spoutali bronzovými řetězy a ve vězení musel otáčet mlýnským kamenem.
(Sd 16, 21)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 473 474 475 476 477 478 479 535 1070 1604 2138
Počet obrázků v databázi: 107079
Štulbach »

dvůr mlýna, 2014, © cvl24- rajce.net

Štulbach »

dvůr mlýna, 2014, © cvl24- rajce.net

Škrobárna »

Pohled na mlýn od severovýchodu, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Pohled z východu, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Pohled od severovýchodu, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Boční budova, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Severozápadní pohled, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Východní pohled, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Zadní - severní strana, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Pohled od jihovýchodu, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Východní strana hlavní budovy, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Přiblížení Zámrsku od mlýna s detailem na střechy zámku, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Detail náhonu, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Stavidlo, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Celkový pohled na stavidla, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Odtok vody od jezu, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Turbínový domek s odtokovým kanálem, 2014, © Kolssteyn, (Prvky na obrázku: turbínový domek, odtokový kanál)

Škrobárna »

Náhon podél budovy, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Odtokový kanál s mostkem, 2014, © Kolssteyn, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Škrobárna »

Náhon podél hlavní budovy, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Dřevěný most k mlýnu držící už jenom s údivem přecházejících, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Vyřazené něco, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Část severní štítové zdi, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Detail štítu, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Okna západní strany, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Detail východní stěny, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Okna východní strany, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Pohledem voyera na štít jižní strany mlýna, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Okna s náhonem, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Východní strana hlavní budovy, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Detail boční budovy s náhonem, 2014, © Kolssteyn

Škrobárna »

Zazděný prostup po hřídeli, 2014, © Kolssteyn

Mladkovský, Hanušův mlýn »

Vyřazená turbína z tkalcovny přidružené k Mladkovskému mlýnu, 2012, © David Veverka

Mladkovský, Hanušův mlýn »

Turbína z profilu, 2012, © David Veverka

Červený mlýn »

Čelní pohled na mlýn, 20.2.2010, © Kučera Zdeněk, (Prvky na obrázku: epigrafické památky (nápisy, datování aj.))

Červený mlýn »

Pohled na strojovnu z mostku, 20.2.2010, © Kučera Zdeněk, (Prvky na obrázku: turbínový domek)

Dvořákův mlýn »

Pohled na mlýn z ulice Mlýnská, 20.2.2010, © Kučera Zdeněk

Dvořákův mlýn »

Pohled na palečnicové kolo s dřevěnýmy zuby, které přenáší sílu turbíny na generátor., 9.6.2011, © Kučera Zdeněk, (Prvky na obrázku: Turbína)

Novoveský mlýn »

Pohled z mostku na náhon k mlýnu, 13.4.2008, © Kučera Zdeněk

Novoveský mlýn »

Pohled na torzo strojovny MVE a jalový odpad., 13.4.2008, © Kučera Zdeněk, (Prvky na obrázku: turbínový domek)

Křížkův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1839, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Křížkův mlýn »

Císařský povinný otisk, 1839, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Křížkův mlýn »

Počepický potok (také označovaný jako Svrchnický), Prosinec 2014, © Šárka Janotová

Křížkův mlýn »

Pozůstatek odtokové strouhy, Prosinec 2014, © Šárka Janotová, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Křížkův mlýn »

Soutok odtokové strouhy a Počepického potoka, Prosinec 2014, © Šárka Janotová, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Křížkův mlýn »

Nákres mlýnské budovy, 20. století, © viz. http://www.papirove-modely.cz/

Křížkův mlýn »

Možný pohled na budovu mlýna od špýcharu (neověřováno), 20. století, © viz. http://www.papirove-modely.cz/

Brtský mlýn »

Brtský mlýn - pohled od severozápadu, nedatováno, © Jana Růžičková

Brtský mlýn »

Brtský mlýn - pohled od východu, 28.10.2012, © Jana Růžičková

Beňovský mlýn »

Válcový mlýn Karla Nováka, 1914, © archiv Břetislava Passingera

1 473 474 475 476 477 478 479 535 1070 1604 2138