Müller mahl mir mein Maß Mundmehl,
morgen muss mir meine Mutter mehliges Milchmus machen.
(německý jazykolam)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 394 657 658 659 660 661 662 663 788 1181 1574
Počet obrázků v databázi: 78853
mlýn v Borovnici »

Současný stav mlýniště, nedatováno, © mapy.cz

Haklův, Josifkův mlýn »

II. vojenské mapování, 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

Haklův, Josifkův mlýn »

III. vojenské mapování, 1877-1880, © oldmaps.geolab.cz

Haklův, Josifkův mlýn »

Povinný císařský otisk map stabilního katastru, 1841, © archivnimapy.cuzk.cz

Haklův, Josifkův mlýn »

Indikační skica, 1841, © archivnimapy.cuzk.cz

Haklův, Josifkův mlýn »

Letecké mapování, 1953, © kontaminace.cenia.cz

Haklův, Josifkův mlýn »

Katastrální parcelace z 50. let na podkladě současné ortomapy, cca 1950, © kontaminace.cenia.cz

mlýn v Albrechticích »

Pohled na mlýn od jihovýchodu, 2009, © Urbánek

mlýn v Běstovicích, Prudičův mlýn »

Pohled na mlýn od jihu, 2007, © Urbánek

mlýn v Běstovicích, Prudičův mlýn »

Těleso zasypaného náhonu, 2007, © Urbánek, (Prvky na obrázku: náhon)

mlýn v Bytřeci »

Pohled na mlýn od jihu, 2009, © Urbánek

mlýn v Bytřeci »

Fotografie mlýna v podobě přízemního zděného objektu s trojdílným půdorysem. Za pozornost stojí značná výška zděných stěn a profilace šambrán kolem oken., kolem 1. světové války, © neznámý (reprofoto Urbánek)

Bystřecký mlýn »

Pohled na mlýn od východu, 2009, © Urbánek

mlýn v Damníkově »

Pohled na mlýn od severovýchodu, 2003, © Urbánek

mlýn v Damníkově »

Prostor bývalé mlýnské nádrže, 2003, © Urbánek, (Prvky na obrázku: akumulační nádržka)

mlýn v Damníkově »

Zaklenutý propustek v hrázi mlýnské nádrže, 2003, © Urbánek

Zámecký mlýn »

Turbínová kašna, 2014, © Šimek

mlýn v Běstovicích, Prudičův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 80, © viz oldmaps.geolab.cz

Liškův mlýn »

Zadní část areálu ze silničky, 2015, © Helena Špůrová

Liškův mlýn »

Náhon, 2015, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: náhon)

Liškův mlýn »

Náhon, 2015, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: náhon)

Liškův mlýn »

Mlecí kámen v zahradě, 2015, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Liškův mlýn »

Mlecí kameny zabudované jako schody, 2015, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Liškův mlýn »

Číslo mlýna a označení chráněné památky, 2015, © Helena Špůrová

Gregorův mlýn »

čelní strana, 2015, © robokop

Gregorův mlýn »

budova se zbytkem odtokového kanálu, 2015, © robokop

Gregorův mlýn »

bok mlýna se zbytkem lednice nebo uložení kola, 2015, © robokop

Gregorův mlýn »

budova se zbytekem náhonu, 2015, © robokop

Gregorův mlýn »

budova se zbytkem náhonu, 2015, © robokop

Gregorův mlýn »

místo kde byl náhon, 2015, © robokop

Gregorův mlýn »

čelní strana mlýna, 2015, © robokop

Gregorův mlýn »

čelo mlýna 2, 2015, © robokop

Gregorův mlýn »

čelo mlýna se zdí od dvora, 2015, © robokop

Gregorův mlýn »

zadní vchod do dvora, 2015, © robokop

Gregorův mlýn »

zbytek odtokového kanálu, 2015, © robokop, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Gregorův mlýn »

zbytek odtokového kanálu, 2015, © robokop, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Gregorův mlýn »

náhon vedle cesty, 2015, © robokop

Gregorův mlýn »

náhon s cestou, 2015, © robokop

Gregorův mlýn »

vyznační zbytků odtokového kanálu dle předlohy mapy.cz, 2015, © mapy.cz (upraveno robokop)

mlýn Valcha; Walkmühle »

Dobová fotografie mlýna Valcha (Walkmühle), 1938, © www.zanikleobce.cz

mlýn Valcha; Walkmühle »

Historická pohlednice Gruss au Duppau (Doupov). Restaurace Walkmühle, 1938, © www.zanikleobce.cz

mlýn Valcha; Walkmühle »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 52, © viz oldmaps.geolab.cz

mlýn Valcha; Walkmühle »

III. vojenské mapování, výřez, 1877 - 80, © viz oldmaps.geolab.cz

mlýn Valcha; Walkmühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1842, © viz archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Valcha; Walkmühle »

Indikační skica, výřez, 1842, © viz archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Valcha; Walkmühle »

Letecké mapování z 50. let, 1952, © viz http://kontaminace.cenia.cz/

mlýn Valcha; Walkmühle »

Ruiny mlýna, 2015, © www.heimatkreis-kaaden.de

mlýn Valcha; Walkmühle »

Historická pohlednice Walkmühle, nedatováno, © www.zanikleobce.cz

1 394 657 658 659 660 661 662 663 788 1181 1574