Nebude on jinakší, by ho v stoupě zopichal.
(české rčení)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 4 5 6 7 8 9 10 499 997 1495 1993
Počet obrázků v databázi: 99837
Morašický mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1839, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

Morašický mlýn »

Pohled na mlýnici od potoka, 2005, © Šimek

Morašický mlýn »

Stojka, 2005, © Šimek

Morašický mlýn »

Rozpadlý kabřinec se zbytky nápisu z roku 1793, 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: epigrafické památky (nápisy, datování aj.))

Morašický mlýn »

Promáčená střecha nad chodbou mezi obytnou částí a mlýnicí, 2005, © Šimek

Morašický mlýn »

Pohled na vzácnou moučnici, 2005, © Šimek, (Prvky na obrázku: moučnice)

Morašický mlýn »

Pohled na jediný dochovaný komínek na moučnici, 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: moučnice)

Morašický mlýn »

Moučná truhla rozdělená na část na mouku a část na šrot, 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: moučná truhla)

Morašický mlýn »

Pohled na sloup mlýnské hranice, 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: mlýnská hranice)

Morašický mlýn »

Pohled na zdobený šít obytné části mlýna, 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: skládaný bedněný štít)

Morašický mlýn »

Pohled na bývalý rybník, 2005, © Šimek, (Prvky na obrázku: rybník)

Morašický mlýn »

Napravo potok a nalevo začátek náhonu, 2005, © Šimek, (Prvky na obrázku: náhon)

Morašický mlýn »

Kamenný překlad přes náhon, 2005, © Šimek, (Prvky na obrázku: náhon)

Morašický mlýn »

Pohled do lednice, 2005, © Šimek, (Prvky na obrázku: lednice)

Morašický mlýn »

Pohled na zbořená kamna, 2005, © Šimek, (Prvky na obrázku: topeniště, kamna, pec)

Morašický mlýn »

Detail dřevěných převodů, 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Morašický mlýn »

Holendr, 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: krupník)

Štádlerův, Zmotek mlýn »

Pohled na mlýn z příjezdové cesty, 2006, © Šimek

mlýn U Párisů »

Celkový pohled na areál mlýna z jihovýchodu, 2012, © Šimek

mlýn U Párisů »

Císařský povinný otisk, výřez, 1840, © viz http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn U Párisů »

Celkový pohled na mlýn, 2012, © Šimek

mlýn U Párisů »

Celkový pohled na severozápadní zeď mlýna, v místě vertikálního pruhu červených cihel byl vstup na záchod, 2012, © Šimek

mlýn U Párisů »

Severní stěna mlýna, pod hliněnou omítkou poměrně dobře dochované roubení mlýnice, 2012, © Šimek

mlýn U Párisů »

Celkový pohled na areál, 2012, © Šimek

mlýn U Párisů »

Pavlač, 2012, © Šimek

mlýn U Párisů »

Detail východního štítu, 2012, © Šimek, (Prvky na obrázku: skládaný bedněný štít)

mlýn U Párisů »

Kamenný sloupek, 2012, © Šimek

mlýn U Párisů »

Několik kamenných schodů do mlýnice, 2012, © Šimek

mlýn U Párisů »

Malá komůrka pod schody na půdu, 2012, © Šimek

mlýn U Párisů »

Komůrka při světnici, 2012, © Šimek

mlýn U Párisů »

Pohled do černé kuchyně, 2012, © Šimek

mlýn U Párisů »

Místo kde stával sporák, 2012, © Šimek, (Prvky na obrázku: topeniště, kamna, pec)

mlýn U Párisů »

Chlebová pec, 2012, © Šimek, (Prvky na obrázku: topeniště, kamna, pec)

mlýn U Párisů »

Pravděpodobně bývalý přisvětlovací krbeček, 2012, © Šimek

mlýn U Párisů »

Schodiště z mlecí podlahy na podlahu na úrovni světnice a hlavního vchodu z pavlače, 2012, © Šimek

mlýn U Párisů »

Polovypuštěná akumulační nádrž, 2012, © Šimek

mlýn U Párisů »

Kamenný vantrok vedoucí z hráze rybníka, 2012, © Šimek

mlýn U Párisů »

Pohled do mohutné lednice pro vodní kolo o průměru 7 m, 2012, © Šimek, (Prvky na obrázku: lednice)

mlýn U Párisů »

pohled na hřídel vodního kola, 2012, © Šimek, (Prvky na obrázku: lednice)

mlýn U Párisů »

Prostup pro hřídel vodního kola, na dnešním prostupem zazděný starší prostup, 2012, © Šimek

mlýn U Párisů »

Celkový pohled do mlýnice, 2012, © Šimek, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody, mlýnská hranice, kamenné složení (šrotovací, mlecí))

mlýn U Párisů »

Profil zhlaví mlýnské hranice, 2012, © Šimek, (Prvky na obrázku: profil zhlaví mlýnské hranice)

mlýn U Párisů »

Unikátně zdobený příčný trám mlýnské hranice, 2012, © Šimek, (Prvky na obrázku: mlýnská hranice)

mlýn U Párisů »

Úprava pravé části mlýnské hranice z důvodu přidání malé transmise a zvětšení vodního, respektive palečního kola, 2012, © Šimek, (Prvky na obrázku: mlýnská hranice, profil zhlaví mlýnské hranice)

mlýn U Párisů »

Přední moučník zaklínovaný mohutným klínem. Moučník dnes rozpírá staticky narušenou zeď, 2012, © Šimek, (Prvky na obrázku: mlýnská hranice)

mlýn U Párisů »

Hlavní paleční kolo, průměr asi 3,6 m, 2012, © Šimek, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

mlýn U Párisů »

Převod z hlavního palečního kola lícního na menší paleční kolo s čelními zuby, 2012, © Šimek, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody, mlýnská hranice)

mlýn U Párisů »

Převod na transmisi vedoucí do dílny, 2012, © Šimek, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

mlýn U Párisů »

Transmise vedoucí skrz zeď do dílny, 2012, © Šimek, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

mlýn U Párisů »

Transmise s řemenicí v dílně, 2012, © Šimek, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

1 4 5 6 7 8 9 10 499 997 1495 1993